Akcie

Akcie padají, je čas nakupovat?

Čeká nás poměrně hluboká recese a především oživení bude pomalé a potrvá mnoho let. Mnoho firem se druhé dekády třetího tisíciletí nedožije a z těch, které přežijí, jich mnoho bude řadu let jen vzpomínat na doby, kdy byly na výsluní. Přesto přese všechno patřím k investorům, kteří nakupují akcie.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 11. 2008

 

Jsou akcie na dně?

Nejčastější otázka, kterou nyní slýchávám od investorů ze všech koutů republiky: „Jsou akcie už na dně?" Možná ano, možná ne. Serióznější odpověď neexistuje. Nikdo neví, zda už mají akcie vše za sebou, nebo nás čekají další pády. Již od července sice tvrdím, že by si letos měli lidé nadělovat pod stromeček akcie, ale to neznamená, že přesně 24.12. budou na dně. S jistotou lze říct pouze dvě věci:

1) Akcie mohou klesnout níž a troufám si tvrdit, že je zde minimálně 50/50 pravděpodobnost, že se tak stane.

2) Akcie se při dnešních cenách jeví relativně nejlevnější za 10, 15, 20... let (záleží na veličině, ke které ceny vztahujeme).

Dovolím si zde použít jeden výborně vypovídající graf od Jeremy Granthama z GMO, který znázorňuje relativní srovnání hodnoty indexu S&P 500 s dlouhodobým trendem, jež představuje inflace navýšená o dva procentní body. To mimochodem zhruba odpovídá dlouhodobému trendu nominálního HDP a průměrná hodnota vychází cca 6% p.a.

2008_11_11_Akcie_padaji_Je_cas_nakupovat_graf_S_P_trend_line.gif

Grantham říká, že teprve nyní definitivně splaskla bublina z přelomu tisíciletí. Už v roce 2003 tvrdil, že růst nebude mít dlouhého trvání, že se akcie musí dostat pod dlouhodobý trend, jako tomu bylo u všech předchozích medvědích trhů. A měl pravdu. Zároveň upozorňuje, že trh má ze své podstaty tendenci přehánět na obě strany, v době růstu i v době poklesu. Odhaduje, že index S&P 500 by se měl dostat zhruba o 20-40% pod dlouhodobý trend, jako tomu v historii vždy bylo. Z historického pohledu zde tedy prostor pro další pokles je.

Celý rozvinutý svět upadl do recese tažené poklesem spotřeby domácností. Vzhledem k rekordně vysoké míře zadlužení domácností, rekordně nízkému sklonu ke spoření, výrazně ztíženým podmínkám pro získání úvěru a prudce rostoucí nezaměstnanosti je jasné, že oživení spotřeby domácností bude trvat roky. K tomu je potřeba přidat ještě problémy na druhé straně řeky. Celý svět se zmáhá ve finanční krizi gigantických rozměrů, jejímž důsledkem je nedůvěra mezi bankami a nízká kapitalizace. Z toho pak pramení neochota půjčovat peníze třetím subjektům, na což doplácí zejména firmy, které potřebují krátkodobé komerční úvěry. Co z toho všeho pramení? Čeká nás poměrně hluboká recese a především oživení bude pomalé a potrvá mnoho let. Mnoho firem se druhé dekády třetího tisíciletí nedožije a z těch, které přežijí, jich mnoho bude řadu let jen vzpomínat na doby, kdy byly na výsluní. I z fundamentálního hlediska zde prostor pro další pokles akciových trhů je.

A nezapomínejme, co dovedou emoce. Jak vystihuje slavný výrok Jima Rogerse: „Trhy často rostou výše, než si myslíte, že je možné, a padají níže, než si dovedete vůbec představit." I z pohledu emocí je možné očekávat další prohloubení poklesů.

Kupovat, kupovat, kupovat...

Přesto přese všechno patřím k býkům, k investorům, kteří nakupují akcie. Asi to zní divně, když o pár odstavců výše uvádím, že akcie s velkou pravděpodobností ještě nedosáhly dna a že nás čeká hluboká a dlouhá recese, respektive hlavně že oživení ekonomiky bude pomalé a táhlé. Tak jak můžu najednou říkat, že je vhodná doba k nákupu akcií?

Neříkám, že je nejvhodnější doba. To opravdu nikdo s jistotou neví, zda už jsme ten nejvhodnější okamžik propásli koncem října, nebo zda přijde za měsíc, nebo třeba až za rok. Důležité je, že nynější hodnoty akcií jsou z dlouhodobého hlediska velmi levné a už při dnešních cenách se objevují investiční příležitosti, které se naskýtají jen párkrát za život. Jak ostatně říká Warren Buffett, snad nejúspěšnější investor všech dob: „Nedovedu předpovídat krátkodobé pohyby akciových trhů. Nemám nejmenší tušení, jestli akcie budou za měsíc či za rok výš nebo níž. Je však pravděpodobné, že se trh pohne výše, dokonce výrazně výše, daleko před tím, než se zlepší nálada nebo ekonomika. Takže když budete čekat na červenku, jaro už bude pryč."

Jsou akcie, které spadly třeba z 10 euro na 2 eura. Pro příští rok se očekává zisk na akcii 50 centů (tzn. P/E 4). Takovým prognózám sice nejde věřit, přesto i když firma třeba dva roky nevytvoří zisk, stačí, když těch 50 centů udělá za tři roky, nebo třeba za pět let. Až bude zase zisková, tak její cena půjde prudce nahoru. A byla-li firma zvyklá vyplácet velkou část zisku na dividendách, bude to dělat (pravděpodobně) po letech znovu. Takže vedle šance na růst akcie o desítky a někdy i stovky procent je zde i šance na slušnou dividendu. Kdyby vyplácela třeba dividendu 25 centů na akcii, tak to vzhledem k investici dělá 12,5% (každý rok).

Jistě že to nebude zítra a asi ani za rok, ale za pár let ano. Jde jen o to, aby firma přežila. A nechť si klidně pod tlakem trhu spadne o dalších 50% na 1 euro. Hlavně když to přežije a za pár let bude zase zisková. Sestavíte-li si dobře diverzifikované portfolio z podobně podhodnocených akcií, můžete se klidně u třetiny zcela mýlit, i tak ten zbytek za několik let přinese celkově velmi slušné zisky. Alespoň to je strategie, kterou momentálně jde FINEZ Investment Management. Chceme současné situace s klienty maximálně využít.

Které akcie vybrat a z jakých odvětví?

Má to ovšem jeden podstatný háček, musíte zvolit správné akcie. Ale které to jsou? To opět nikdo s jistotou neví. Je potřeba vybírat pouze akcie s dobrými fundamenty. Prvně by akcie měla být relativně levná vůči budoucím očekávaným ziskům společnosti, potažmo vůči budoucím potenciálním dividendám, případně by její tržní hodnota měla být nižší než čisté obchodní jmění. Zadruhé by vzhledem k současné situaci neměla být nezdravě zadlužená a měla by mít dostatek oběžných aktiv. A za třetí doporučuji dávat přednost defenzivním akciím z málo postižených oblastí ekonomiky, případně volit akcie, u kterých jste si opravdu velmi jistí, že firma ustojí recesi a nezkrachuje.

Teoreticky je možné najít atraktivní akcie v jakémkoliv odvětví a v jakémkoliv regionu. Obecně se mi ale fundamentálně nejlépe jeví odvětví životního pojištění, telekomunikací a potravinářský průmysl. Z dlouhodobého hlediska nabízí mnoho zajímavých příležitostí sektor utilit (speciálně třeba vodní infrastruktura nebo waste management) a dále tzv. komoditní a zemědělské akcie. Výrazně podhodnocené se při dnešních cenách jeví také mnohé nemovitostní akcie. V sektoru technologií buďte velmi opatrní. Je zde mnoho firem s perspektivním předmětem podnikání, zejména v nanotechnologiích. Avšak většina jich nyní stojí na velmi tenkém ledě. Sektor zdravotní péče a konkrétně odvětví biotechnologií, které jsem poslední rok velmi doporučoval, bych nyní naopak podvažoval, neboť jsou oproti jiným odvětvím poměrně "drahé". Podobně bych nyní začal podvažovat také tabákové výrobky, nejúspěšnější odvětví za posledních 12 měsíců. Obloukem bych se i nadále vyhýbal automobilovému průmyslu a obecně de facto veškeré strojírenské výrobě, dále také obchodům (vyjma diskontů a potravin).

Preferovat USA, EU a BRIC

Z regionálního hlediska bych se vyhýbal vysoce zadluženým státům, jako je např. Japonsko, Itálie, Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Řecko, Argentina, Libanon, Egypt či Belgie. Island pravděpodobně nebyl poslední zemí, která se dostala do platební neschopnosti. Přijdou další a někde to skončí i státním bankrotem. Doporučuji se držet primárně rozvinutých trhů USA a EU a z rozvíjejících se trhů především velkých hráčů, tzn. trhů BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Ještě před rokem jsem od BRIC investic odrazoval, protože jak Čína, tak Indie byly tou dobou velmi přehřáté. Momentálně jsou ale všechny čtyři trhy na relativně dobré cenové úrovni. Pro drobné investory tak BRIC investice nabízí z dlouhodobého hlediska dobrou příležitost podílet se na megatrendu. Tyto je ještě možné doplnit o další velké rozvíjející se trhy s obrovským potenciálem růstu jako jsou např. Mexiko, Indonésie, Turecko či Vietnam. Pozor však na menší trhy.

2008_11_11_Akcie_padaji_Je_cas_nakupovat_graf_MSCI_China_2008_10_31.gif

A co Češi? Nezapomněl jsem na české akcie? Tak trochu úmyslně zapomněl. I na české burze se dle mého názoru dnes dají najít dobré investiční příležitosti. Dokonce si troufám tvrdit, že kdo zůstane s investicemi doma (myšleno v českých akciích), neudělá chybu. Ale to je vždy jen spekulace. Z globálního hlediska jsme exotická země. Nebylo by moudré z pohledu risk managementu dávat českým akciím příliš velký prostor v portfoliu. Po uragánu z posledních měsíců snad už i český Franta Investor pochopil, že o dění na Pražské burze se nerozhoduje v Praze, ale v New Yorku, Londýně a Tokiu.

Pokud jde o formu akciových investic, ve FINEZ Investment Management momentálně upřednostňujeme individuální výběr jednotlivých akcií. Je k tomu ale zapotřebí kapitál řádově v milionech korun, aby bylo možné portfolio dostatečně rozložit a správa byla efektivní. S nižším kapitálem doporučuji se držet aktivně spravovaných podílových fondů. Rozhodně bych dnes nedoporučoval pasivní indexové investice. Jak již byla řeč, očekávám zdlouhavé a pomalé oživení ekonomiky. Mnoho akcií nebude skokově růst na nová maxima, ale bude se jen pomalu plazit nahoru. Budou to zejména banky, ale i další "těžké váhy". Z toho důvodu se mi dnes indexové investice nejeví jako vhodné.

Jen pro otrlé a dlouhodobé investory

Warren Buffett říká: „Buďte bázliví, když jsou ostatní nenasytní, a buďte nenasytní, když jsou ostatní plní strachu." Dnes je svět plný strachu a akciové trhy nabízí mnoho zajímavých příležitostí. Většina lidí utíká v panice z trhu pryč, nebo vyčkává v koutku, až voda opadne. Odvážnější postupně nakupují. Ale pozor, hru dnes ovládají velcí hráči a to více než kdy jindy. Chcete-li se účastnit hry, musíte mít pevné nervy a dlouhodobý investiční horizont. Očekáváte-li vysoké zisky za rok, tak raději nechte peníze doma ve slamníku.

Psáno pro Finanční magazín

Článek je výtah z listopadového Investičního výhledu FINEZ Investment Management.

Dále doporučujeme:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 11. 2008

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.2 + 44.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru