Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

Cílený výnos

5 - 6 % p.a.

Vstupní poplatek

0 %

Minimální investice

1 mil. Kč

Doporučený časový horizont

5 a více let

Význam jména Otakar se překládá jako „Strážce majetku“, což plně vystihuje účel fondu – chránit vaše úspory před inflací, a to s nejlepší možnou péčí.

Detaily o fondu Otakar Mám zájem o investici

Základní údaje fondu Otakar

Celý název Otakar, podfond FINEZ SICAV
Měna CZK
Minimální investice počáteční 1 mil. Kč
následná 100 tis. Kč
Cílený výnos 5 - 6 % p.a. (resp. 2-3 % p.a. nad inflací)
Doporučený časový horizont 5 let a více
Forma investice

RIA - Růstové investiční akcie (výnosy reinvestovány)
DIA - Dividendové investiční akcie (výnos nad inflací vyplácen jednou ročně formou dividendy)

ISIN CZ0008047180 (RIA)
CZ0008047198 (DIA)
Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu
0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
0 % i v prvních 3 letech při odkupu max. do 10 % z aktuální hodnoty investice
Frekvence úpisů a odkupů měsíční
Frekvence oceňování měsíční

Přidaná hodnota Otakara

Přístup k investicím pro nejbohatší

Přístup k investicím pro nejbohatší

Multi-fond Otakar investuje do vybraných „fondů pro bohaté“. Jeho portfolio bude tvořit cca 15-20 nejzajímavějších fondů dostupných často pouze investorům s velkým kapitálem. Otakar v zásadě kopíruje, co řadu let děláme s velkými investory individuálně.
Široká diverzifikace

Široká diverzifikace

Multi-fond Otakar je unikátní velmi širokým rozložením majetku. Prostřednictvím cílových fondů investuje do nemovitostí, zemědělské půdy, developerských projektů, privátně vlastněných firem (private equity), akcií na burze, obnovitelných zdrojů energie a jiných aktiv.
Přiměřená likvidita

Přiměřená likvidita

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let, ale vázanost investice je pouze na 3 roky (3 roky od nákupu je účtován výstupní poplatek 5 %, posléze 0 %). Navíc i během prvních třech let je možné v případě potřeby vybrat bez sankcí až 10 % z aktuální hodnoty investice. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů jsou 3 měsíce.
Férové poplatky

Férové poplatky

Klientům neúčtujeme žádné vstupní poplatky, je aplikován pouze výstupní poplatek za předčasný prodej po 3 roky od nákupu. Náklady na správu a administraci fondu jsou stlačeny na minimum. Místo vysokých poplatků je aplikována férová výkonnostní odměna 12 % ze zisku.

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou

Cílený výnos 5 - 6 % ročně

Cílený čistý výnos multi-fondu Otakar je 5-6 % p.a., respektive 2-3 % nad inflací. Jelikož investuje převážně do reálných aktiv mimo burzu, měl by být vývoj hodnoty investice velmi stabilní.

Nicméně upozorňujeme, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Fond vydává investorům růstové nebo dividendové investiční akcie. Růstové investiční akcie (RIA) nevyplácí ze zisku dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií a investor může realizovat svůj výnos zpětným prodejem akcií fondu, který je ze zákona povinen investiční akcie odkoupit zpět. Akorát 3 roky od úpisu akcií je při zpětném odkupu účtován 5 % výstupní poplatek. Po třech letech je možné z fondu vybírat peníze bez poplatku. Po třech letech je zároveň příjem z prodeje investičních akcií osvobozen od daně z příjmů. Růstové investiční akcie jsou proto vhodné zejména pro investory fyzické osoby.

Dividendové investiční akcie (DIA) vyplácí investorům část zisků jednou ročně formou dividendy. Na dividendách bude vyplácen výnos nad inflací, o inflaci zároveň dlouhodobě poroste hodnota investičních akcií. Dividendy jsou zdanitelným příjmem a není u nich možné uplatnit osvobození od daně. Při výplatě dividendy je uplatňována srážková daň, aktuálně ve výši 15 %. Dividendové investiční akcie jsou proto vhodné spíše pro investory právnické osoby (firmy, nadace, obce...)

Cílená struktura majetku

Cílená struktura majtetku fondu Otakar,
podfond FINEZ SICAV

Cílená struktura majetku fondu Otakar

Snažíme se prostřednictvím 15-20 vybraných top fondů (zejména FKI) co nejlépe rozložit portfolio fondu Otakar mezi různé typy aktiv, přičemž preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy.

Vývoj hodnoty investice ve fondu Otakar

Simulovaný vývoj hodnoty investice v multi-fondu Otakar dle dosavadních výnosů podkladových fondů

Simulovaný vývoj hodnoty investice ve fondu Otakar
Cílený čistý výnos
5 - 6 % p.a.

Historický výnos
49 % za 5,5 let (7,5 % p.a.)

Inflace v ČR
15 % za 5,5 let (2,6 % p.a.)

Ziskových měsíců
57

Ztrátových měsíců
9

Největší měsíční ztráta
1,4 %

Simulace je kalkulována dle historických čistých výnosů jednotlivých podkladových fondů k 30. 6. 2021 s jejich příslušnou váhou v cílovém portfoliu fondu Otakar. Reálná skladba portfolia se ale může trochu lišit. V simulaci jsou započítány očekávané náklady na správu fondu, očekávané pobídky přijímané od jednotlivých podkladových fondů, daň ze zisku na úrovni fondu i výkonnostní odměna 12 % ze zisku.

Jak si fond Otakar zatím vede?

  • Multi-fond Otakar zahájil činnost v září 2021
  • Počáteční hodnota investičních akcií: 1,0000 Kč
  • Upisovací období za 1,0000 Kč do 31. 10. 2021

Měsíční zprávy pro investory

Říjen 2021

Listopad 2021

Pro koho je Otakar určen?

Multi-fond Otakar je určen pro Vás, pokud máte k dispozici větší kapitál (min. 1 mil. Kč*), ale zároveň ne zas tak velký, abyste mohli jednoduše rozložit investice do desítky různých „fondů pro bohaté“.

Pokud chcete investovat částku alespoň 10 mil. Kč a více, můžeme vám pomoct sestavit a spravovat i individuální portfolio. Pakliže se ale nechcete správou investic příliš zabývat a hledáte spíše někoho, kdo se bude o investice starat za vás, pak je Otakar ideální řešení.

* Multi-fond Otakar je fondem kvalifikovaných investorů. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování (min. 1 mil. Kč) a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat":

  1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (čili zhruba 3,2 mil. Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním.
  2. A nebo investujete do fondu minimálně 1 mil. Kč a zároveň kromě čestného prohlášení vyplníte investiční dotazník, kterým prokážete, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, rizikovému profilu, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem.

Správa a dohled nad fondem

Jan Traxler
Zakladatel

 

Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a. s.
Administrátor AVANT investiční společnost, a. s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Výkon dohledu Česká národní banka

Kontakty

FINEZ Investment Management, s.r.o.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Česká republika

 

Domluvte si schůzku

Disclaimer: Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení OZ.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (40.0 + 41.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás
Nahoru