Povinně zveřejňované informace

Projděte si podrobné informace pro zákazníky FINEZ

Základní údaje o firmě

Přesný název firmy: FINEZ Investment Management, s.r.o.
Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Za společnost vždy jedná: Jan Traxler, jednatel
Registrace správce osobních údajů ÚOOÚ: 00031650
Datum založení společnosti: 9.10.2007
IČ: 27525708
DIČ: CZ 27525708, plátce DPH
ID datové schránky: 7uf6ene

Bližší informace o poskytovaných investičních službách

Do 31. 12. 2023 působila společnost FINEZ Investment Management jako registrovaný investiční zprostředkovatel podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Od roku 2024 působí FINEZ jako vázaný zástupce pod společností Long Capital a.s., která je registrovaným investičním zprostředkovatelem.

Investiční zprostředkovatel je podle zákona oprávněn poskytovat dvě investiční služby:

  1. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů
  2. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Nejsme však obchodníkem s cennými papíry, tudíž nemáme oprávnění poskytovat službu obhospodařování majetku zákazníka, nebo provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na účet zákazníků. Investiční zprostředkovatel dále není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků vyjma poplatků za poskytované služby.

Poskytovat investiční poradenství a přijímat a předávat pokyny za FINEZ může pouze jednatel společnosti Jan Traxler.

Před poskytnutím služby si podrobně prostudujte dokument Informace pro zákazníky investičního zprostředkovatele Long Capital a.s.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (27.3 + 0.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru