Akcie

Jak bezpečně investovat do akcií?

Akcie mnoho lidí vnímá jako hazard. Aby investice do akcií nebyla příliš riziková, je potřeba kupovat akcie pouze tehdy, jsou-li levné a fundamentálně zdravé. Jak vybrat nejbezpečnější akcie?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 10. 2010

Všichni víme, že ceny akcií na burze kolísají a mnohé jsou od roku 2008 výrazně ve ztrátě. Lidé se tedy po právu akcií bojí, považují je za příliš rizikové. Přitom stačí při výběru akcií dodržovat pár podmínek a investice do akcií může být bezpečnější a zároveň výnosnější než dluhopisy i nemovitosti.

Je potřeba kupovat akcie pouze tehdy, jsou-li levné a fundamentálně zdravé. Chceme-li navíc, aby investice neměla příliš vysokou volatilitu, je dobré volit primárně akcie z necyklických odvětví se stabilními tržbami, které vyplácí vysoké dividendy.

Kdy je akcie levná?

P/E menší než 10
Poměr tržní ceny akcie ku zisku společnosti připadajícímu na jednu akcii by v žádném případě neměl být vyšší než 15, v lepším případě by měl vycházet nižší než 10.

P/B menší než 1,5
Tržní kapitalizace firmy by neměla být o mnoho vyšší než její účetní hodnota, aneb poměr tržní ceny akcie k čistému majetku (=aktiva mínus závazky) by měl být nižší než 1,5.

Dividendový výnos přes 5 %
Zavedená společnost by měla většinu zisku vyplácet na dividendách svým akcionářům. Pokud by firma při P/E 10 vyplácela polovinu zisku na dividendách, pak poměr dividendy připadající na jednu akcii a tržní ceny akcie označovaný jako dividendový výnos vychází na 5 %.

Kdy je akcie fundamentálně zdravá?

Zisková marže větší než 10 %
Firma by měla mít dostatečně vysokou ziskovou marži (poměr zisků k tržbám), ideálně alespoň 10 %. Profit margin slouží jako jakýsi bezpečnostní polštář pro případ, kdy firma musí snižovat cenu produktů či služeb, aby takové snížení nedovedlo firmu do ztráty. Čím vyšší má společnost ziskovou marži, tím méně je náchylná na externí vlivy.

D/E menší než 2
Vlastní kapitál firmy by v ideálním případě měl být vyšší než její závazky (cizí kapitál). Není to však nutnou podmínkou. Čím vyšší je ale poměr cizího k vlastnímu kapitálu, tím rizikovější je investice. Vlastní kapitál by měl tvořit alespoň třetinu zdrojů, tedy poměr D/E by neměl být větší než 2.

Current a Quick ratio větší než 1
Společnost musí mít dostatek oběžných aktiv a nejlépe přímo hotovosti a depozit na splacení všech krátkodobých závazků.

ROE vyšší než 15 %
Návratnost kapitálu měřená poměrem zisku společnosti k jejímu vlastnímu kapitálu by měla být minimálně 15 %. Ke stejnému číslu se dostaneme, pokud poměříme ukazatele P/B a P/E.

Ne vždy je nutné přesně dodržet všechna kritéria. I value investoři se od nich více či méně odchylují. Jejich precizní dodržování vám ale pomůže při výběru nejbezpečnějších akcií, jejichž cena by měla dlouhodobě růst s inflací a neměla by výrazněji kolísat, a které zároveň generují pravidelný pasivní příjem formou dividendy.

Graf akcie Royal Dutch Shell (New York)
2010_10_13_Royal_Dutch_Shell.jpg
Zdroj: Reuters

Příklad v praxi

Nyní si vyzkoušíme posouzení bezpečnosti investice v praxi, jako příklad nám poslouží akcie Royal Dutch Shell.

Tržní kapitalizace společnosti (cena akcie krát počet akcií) aktuálně vychází cca 195 miliard dolarů. Tržby za poslední čtyři kvartály činily 330 mld. dolarů a čistý zisk 15,3 mld. dolarů. Čisté obchodní jmění ke konci roku dělalo 136 mld. dolarů.

Podělením získáme:
P/E = 12,7
P/S = 0,59
P/B = 1,43

Zisková marže je velmi nízká, z 330 miliard firma vytvořila čistý zisk 15,3 miliard, tj. 4,6 %. Návratnost vůči vlastnímu kapitálu ROE vychází 11,25 %.

Poměr cizího a vlastního kapitálu ke konci účetního roku činil 1,14. Společnost měla k 31. 12. 2009 krátkodobé závazky ve výši 85 miliard dolarů a proti tomu 96 miliard dolarů v oběžných aktivech, z toho však 27 miliard tvořily zásoby. Tedy tzv. current ratio by vycházelo 1,13, ovšem tzv. quick ratio (oběžná aktiva bez zásob na skladě) by vycházelo 0,81.

Hrubá dividenda v tomto roce činí 3,73 dolarů na akcii a je vyplácená kvartálně. Po zdanění 15 % (dle daňového řádu ČR) vychází čistá dividenda na 3,17 dolarů na akcii. To při aktuální tržní ceně akcie 61,7 USD dělá čistý dividendový výnos 5,14 %.

Ačkoliv nejsou splněna všechna kritéria, můžeme akcii označit za levnou, avšak fundamentálně úplně zdravá není. Riziko se skrývá u nedostatečného krytí krátkodobých závazků a zejména u nízké ziskové marže. Pokud by klesla cena ropy, mohla by se firma dostat do finančních problémů. Bezpečnostní polštář ziskové marže 4,6 % je velmi nízký.

Z dlouhodobého hlediska se dá naopak očekávat růst cen ropy, tudíž i růst ziskovosti firmy, což by se projevilo do růstu ceny akcie. Z toho vyplývá závěr, že na delším horizontu je investice do akcií Royal Dutch Shell velmi atraktivní, neboť současné ocenění je levné a ještě lze očekávat růst zisků. Ovšem krátkodobě může být cena akcie značně volatilní v závislosti na vývoji ceny ropy.

Zbývá dodat, že každá investice nese i specifické riziko nějaké mimořádné události. Vzpomeňme například na výbuch ropné plošiny společnosti BP. Proto investor nikdy nesmí investovat pouze do jedné akcie, ale měl by vždy vytvářet portfolio 10-15 akcií. Pak má obdobná mimořádná událost jen nepatrný vliv na celkový výsledek portfolia.

Psáno pro Investicniweb.cz

Dále doporučujeme:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 10. 2010

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (37.8 + 24.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru