Jak investovat

Kam investovat volné miliony?

Nemovitosti, pozemky, private equity, developerské projekty, směnky, konvertibilní dluhopisy... čím větší kapitál, tím atraktivnější možnosti investic.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
18. 4. 2019

Jak už vyplývá z názvu, tento článek není určen pro masy, ale je zacílen na lidi, kteří disponují větším kapitálem, řádově minimálně v milionech či spíše v desítkách až stovkách milionů korun. Co se s takovým kapitálem dá dělat? Chcete ho co nejlépe ochránit před inflací? Nebo hledáte vyšší zhodnocení?

Obecně můžeme říct, že čím větší kapitál máte k dispozici, tím širší se nabízí spektrum možností. Rozdělme si je na čtyři základní oblasti, podle toho, jakým způsobem vytvářejí výnos:

  • Nemovitosti – výnos formou nájmu vzniká užíváním nemovitosti, dlouhodobě roste jejich cena

  • Dluhopisy, směnky – výnos je pevně daný a má formu úroků z půjčeného kapitálu

  • Akcie, byznys – výnos vzniká činností firmy, může mít formu dividendy, podílu na zisku, nebo prostě jen roste hodnota podniku, pokud firma výnosy nerozděluje

  • Komodity, sbírky – výnos negenerují, pouze dlouhodobě roste jejich cena

Nemovitosti, pozemky, developerské projekty

Každého s větším kapitálem zpravidla jako první napadne, že koupí byt a bude ho pronajímat. Úvaha je to rozumná, nemovitosti obecně generují velmi stabilní výnosy z pronájmu a zároveň jejich hodnota dlouhodobě roste s inflací. Navíc kouzlo spočívá v tom, že i nájem dlouhodobě zvedáte s inflací. Dík tomu jsou nemovitosti ideální typ investice, pokud chcete, aby vám investice dlouhodobě generovala rentu.

Úvahy však nemusí končit jen u bytů. Komerční nemovitosti jsou výnosově zajímavější, dostanete se u nich na vyšší rentabilitu nájmu v porovnání s cenou. A není ani potřeba disponovat stovkami milionů korun, protože do komerčních nemovitostí se dá investovat prostřednictvím řady nemovitostních fondů. Mnohé jsou dostupné i veřejnosti, ty standardně vydělávají stabilně kolem 3-5 % ročně.

Majetnější investoři pak mohou vybírat i mezi fondy pro kvalifikované investory, které zpravidla díky většímu úvěrovému zatížení a nižšímu podílu držené likvidní hotovosti dokáží dlouhodobě generovat vyšší čisté výnosy, řádově kolem 5-10 % ročně. Podívejte se na podrobnější srovnání nemovitostních fondů, všechny svými výnosy stabilně poráží inflaci.

Dobrou ochranu před inflací dlouhodobě skýtají také pozemky, ať už stavební parcely, nebo zemědělská půda. Z pohledu očekávání stabilního vývoje cen jsou ještě konzervativnější než klasické nemovitosti. Ale výnosově je to slabší. Pachtovné z pronájmu půdy nese nízké výnosy.

Potenciálně nejvýnosnější investicí v oblasti realit je podílet se přímo na developingu. S větším kapitálem se dá občas zapojit i do developerských projektů. Zde pak výnosy bývají i dvouciferné, ale každý projekt má svá specifická rizika.

Dluhopisy, směnky

Hodně lidí stále slyší na mantru pevného úroku. Proto se také v uplynulých letech v České republice roztrhl pytel s emisemi dluhopisů. Internet je zaplavený reklamou na garantovaný úrok od té či oné firmy. A každý druhý „pojišťovák" dnes nabízí svým klientům kromě pojištění nebo stavebka taky nějaký ten dluhopis.

V té záplavě dluhopisů není zrovna snadné se vyznat. Já vždy říkám klientům, že vytunelovat firmu není nic těžkého, takže bych byl ochotný půjčit pouze firmě, kterou dobře znám, má dlouhou historii, dobré renomé, zavedený byznys a je schopná generovat dostatečné provozní cashflow, aby měla z čeho splatit dluh. A takových zase tolik na trhu není.

Hlavně mějte vždy na paměti, že etablované firmy nepotřebují prodávat dluhopisy tetičce z Horní Dolní, které zrovna doběhlo stavební spoření. Když potřebují kapitál, řeknou si o něj bankám, fondům a dalším velkým investorům. Takže od podomních prodejců bych si určitě žádný dluhopis nekupoval. Ale pokud se k vám dostane nabídka nějakého dluhopisu v rámci privátního bankovnictví u vaší banky, jedná se zpravidla o solidní emisi. Úroky u takových dluhopisů se většinou pohybují mezi 4 až 6 procenty.

Speciálním případem, kdy se dá dostat i na trochu vyšší výnosy, je takzvané mezaninové financování. Nese to s sebou ale pochopitelně i větší riziko. Jedná se v podstatě o překlenovací úvěr nejčastěji řešený formou směnky, jejíž emitent potřebuje překlenout nějaké krátké období, než se mu uvolní jiný levnější kapitál. Zde je na místě v ještě větší míře obezřetnost ohledně spolehlivosti emitenta. A i zde platí, že ti spolehliví už zpravidla mají vyšlapané cestičky a obrací se pouze na úzký okruh známých investorů.

Konvertibilní dluhopisy a prioritní akcie

Poslední dobou se na našem trhu ve větší míře objevují také projekty financované prostřednictvím prioritních akcií nebo konvertibilních dluhopisů, což jsou takové hybridy mezi akcií a dluhopisem. Prioritní akcie zpravidla mají přednostní právo na určitý pevně nastavený výnos před klasickými kmenovými akcionáři, zároveň ale často umožňují se do určité míry podílet i na celkových výnosech projektu. Na rozdíl od dluhopisů tedy skýtají potenciál vyšších výnosů, na rozdíl od akcií zase nesou určitý pevný výnos bez ohledu na aktuální výsledky hospodaření firmy.

Obdobně konvertibilní dluhopisy nesou taktéž určitý pevný úrok a zároveň v sobě mají zabudovanou call opci na konverzi do akcií podniku, pokud hodnota jejích akcií bude nad určitou předem nastavenou cenou. I zde je tedy kombinace pevného výnosu s potenciálem podílet se zároveň na celkových výnosech firmy, bude-li se firmě dařit.

Akcie, private equity, venture kapitál, start-upy

Pokud máte delší časový horizont a nepotřebujete mít prostředky po ruce (likvidní), nabízí se samozřejmě také investice do akcií. Tak jako každý jiný investor můžete využít klasických akciových fondů, nebo nakupovat akcie jednotlivých firem přímo na burze. S větším kapitálem se otvírají i možnosti investic na poli private equity, tedy majetkové účasti na veřejně neobchodovaných společnostech.

Private equity investice mají oproti klasickým burzovně obchodovaným akciím dvě zásadní výhody. Zaprvé, jsou výrazně levnější. Ne že by bylo možné si mimo burzu koupit akcie dané firmy levněji, to je nesmysl. Jde o to, že akcie velkých společností se na burze zpravidla obchodují v průměru za patnáctinásobek až dvacetinásobek čistých ročních zisků. Kdežto když kupujete privátní firmu, tak se standardně dostanete pod desetinásobek ročních zisků. Rentabilita takové investice je tedy výrazně vyšší.

Zadruhé, ceny akcií na burze se mění každý den, hodinu, minutu a sekundu. Ale hodnota firmy se přeci tak rychle nemění. Psychologicky je tedy lepší, pokud nesledujete hodnotu akcí každý den. V případě privátních akcií je to jednodušší, protože žádná jejich aktuální cena na burze ani neexistuje, nemáte co sledovat.

To platí i pro fondy. Zatímco hodnota investice v klasickém akciovém fondu se každý den mění, protože fond musí oceňovat majetek podle aktuálních cen akcií na burze, tak v případě private equity fondů se zpravidla hodnota investice mění jednou za rok, až podle hospodářských výsledků jednotlivých firem, nikoliv podle momentální nálady investorů na burze.

Private equity investice mají tedy diametrálně nižší volatilitu než klasické burzovně obchodované akcie a zároveň zpravidla dlouhodobě nesou vyšší výnosy díky vyšší rentabilitě vlastního kapitálu. Jejich hlavní nevýhodou je ale likvidita. Akcie na burze prodáte za pár sekund. Celou firmu jinému privátnímu investorovi hned tak neprodáte. Proto i private equity fondy bývají mnohdy uzavřené, nebo po několik let neumožňují z fondu vybírat prostředky. Jsou tedy vhodné skutečně pouze na dlouhý časový horizont, bez výjimek a bez spekulací.

V rámci oblasti private equity u nás již funguje několik fondů pro kvalifikované investory, do kterých se dá investovat i s kapitálem od jednoho milionu korun. Většinou jsou zaměřeny na fungující zavedené firmy a cílují na výnosy řádově 8-12 % p.a.

Specifickým případem private equity investic je financování rozjezdu start-upů a takzvaný venture kapitál, kdy vstupujete do firmy s jasným cílem ji za pár let zase prodat nebo uvést na burzu. Toto bývají potenciálně nejziskovější, ale také nejrizikovější investice. V České republice jsou zatím podobné projekty v plenkách. Zahraniční fondy pak standardně chtějí minimální investici milion dolarů a více, čili to je opravdu jen pro nejbohatší.

Zlato, umění, veteráni, hodinky, víno, whisky a jiné hračky

Někteří fajnšmekři kromě klasických investic s výnosovou složkou kupují dále nejrůznější „komodity". Pochopitelně zlato, diamanty, ale třeba taky umění, hodinky, veterány a jiné předměty s jistou sběratelskou hodnotou. Možností je celá řada.

Já osobně tomuto typu investic příliš nefandím. Z principu dávám přednost investicím, které mají jasnou výnosovou složku, kde chápu, co ten výnos generuje. Kupovat něco jen pro to, abych to schoval do trezoru nebo pověsil na zeď, není můj styl, nemám pro takové zamrazení kapitálu příliš pochopení. Smyslem kapitálu přeci je, aby pracoval, a díky tomu vytvářel výnos, ne abych ho zamknul do trezoru nebo zakopal do země.

Nicméně nechci nikomu vnucovat můj styl uvažování. Každý má svůj přístup ke správě a zhodnocování majetku, pro někoho je naopak ta historická či umělecká hodnota stěžejní. A světe div se, dokonce i na umění, víno nebo veterány dnes existují speciální investiční fondy, do kterých může investovat i laik. Ani nemusíte být odborník, jen musíte mít dostatečný kapitál.

Peníze dělají peníze

Pravdou je, že čím větším kapitálem disponujete, tím atraktivnější investiční možnosti se vám naskýtají. Tak tomu vždy bylo a bude. Na druhou stranu i s relativně menším kapitálem se dá dnes dostat ke spoustě zajímavých investic. Stěžejní zlomovou hranicí je milion korun, což je částka, od které je možné investovat do fondů pro kvalifikované investory, jejichž prostřednictvím se dnes dá dostat k nejrůznějším investicím od nemovitostí, přes developing, až po private equity, obnovitelné zdroje energie a mnoho dalších projektů.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
18. 4. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (48.3 + 20.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru