Jak investovat

Akcie i pro konzervativního investora?

Výnosy akcií dlouhodobě výrazně překonávají inflaci. Reálný výnos akcií v USA po očištění o inflaci za uplynulých 145 let vychází zhruba na 6,5 % p.a. S délkou držby akcií zároveň klesá riziko ztráty. Na dvacetiletém horizontu byly reálné výnosy akcií vždy kladné. Na dlouhém investičním horizontu se proto akcie hodí i do jinak konzervativního portfolia.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 10. 2015

Jsou akcie rizikové?

O akciích se říká, že je to riziková investice. Pokud vám v investičním dotazníku vyjde konzervativní rizikový profil, váš bankéř nebo poradce vám akcie nesmí doporučit.

Já říkám, že i konzervativní investor může investovat do akcií. Klíčovým faktorem by měl být investiční horizont, nikoliv rizikový profil investora. S tím se totiž dá pracovat. Rizikový profil bývá z velké části determinován znalostmi a zkušenostmi investora. Postupem času se ze začátečníka stává poučený investor a později dokonce zkušený investor. S tím se velmi často mění i pohled investora na riziko.

Akcie jsou standardně řazeny mezi rizikové investice díky jejich vysoké cenové volatilitě. Ceny akcií na burze stoupají a klesají mnohdy i o desítky procent ročně. Každá pozitivní nebo negativní zpráva v médiích o určité společnosti, oboru, nebo celkovém stavu ekonomiky, dovede s cenou dané akcie pořádně zahýbat.

Ovšem na riziko se dá dívat i jinýma očima, nejen pohledem na volatilitu. Jiný úhel pohledu je dlouhodobá ochrana před inflací. Z dlouhodobého pohledu ceny akcií v průměru neustále rostou, a to rychleji než inflace. Vedle toho mnoho akciových společností vyplácí svým akcionářům ze zisku dividendy. Díky kombinaci rostoucích cen a dividend jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnějším typem investice. Nejenže překonávají inflaci, ale výrazně překonávají i výnosy dluhopisů nebo nemovitostí.

Dnes si ukážeme, jak s délkou držby akcií klesá riziko ztráty. Proto tvrdím, že na dlouhodobém horizontu patří akcie i do konzervativního portfolia.

Akcie za 145 let vydělaly 6,5 % p.a. nad inflací

Na následujících pěti grafech jsou vždy dvě křivky. Modrá je na každém obrázku stejná. Jedná se o kumulativní vývoj reálné hodnoty investice do akcií v USA od roku 1870 do roku 2015. Je zde kalkulováno s reinvesticí dividend a hodnota je již očištěna o inflaci. K této křivce patří levá osa grafu s logaritmickým měřítkem. Díky logaritmickému měřítku vypadá vývoj křivky jako velmi hladký, ale ve skutečnosti každý viditelný výkyv dolů představuje pokles hodnoty investice zhruba o 30-50 %, včetně pádu cen akcií v roce 2000 nebo 2007. Takovéto propady se opakují zhruba každých 5-10 let. Pak ale ceny zase stoupnou zpět a ještě výš a spolu s dividendami se tak dlouhodobě neustále kumuluje reálný výnos akcií.

Zatímco 100 dolarů v hotovosti z roku 1870 by dnes mělo kupní sílu několika málo centů, 100 dolarů investovaných do akcií v roce 1870 by dnes mělo reálnou kupní sílu zhruba jeden milion dolarů. Nejen že investice do akcií ochránila kapitál před inflací, ale mnohonásobně ho zhodnotila. Reálný výnos akcií v USA po očištění o inflaci za uplynulých 145 let vychází zhruba na 6,5 % p.a.

S delším horizontem klesá riziko ztráty

Jenomže 145 let asi nikdo z nás akcie držet nebude. Podívejme se tedy na reálné výnosy akcií na kratších horizontech. To vyjadřuje červená křivka, jejíž měřítko je na pravé ose. Na prvním grafu tato křivka udává vývoj anualizovaného výnosu (tj. přepočteného na roční výnos) akcií v období od roku 1870 do roku 2015 vždy za posledních 5 let. Křivka tedy začíná rokem 1875. Znovu upozorňuji, že se jedná o výnosy se započtením dividend a po očištění o inflaci.

Reálné anualizované (p.a.) výnosy akcií na horizontu 5 let od roku 1870

Reálné anualizované (p.a.) pětileté výnosy akcií

Zdroj: Advisor Perspectives

Většinu času se křivka pohybuje v kladných hodnotách a v některých obdobích bylo možné dosáhnout za pět let i dvacetiprocentního ročního výnosu. Také v období od března 2009 do března 2014 bylo možné na akciích v USA vydělat téměř 20 % p.a. Na druhou stranu kdybyste koupili akcie v nevhodnou dobu, tak byste mnohdy i po pěti letech byly ve ztrátě. Například kdybyste nakoupili akcie v březnu 2004, tak byste po pěti letech v březnu 2009 byly ve ztrátě přes 8 % p.a. Vidíme, že pět let je na akcie příliš krátký horizont, abychom je mohly označit za bezpečnou investici, která nás ochrání před inflací.

Reálné anualizované (p.a.) výnosy akcií na horizontu 10 let od roku 1870

Reálné anualizované (p.a.) desetileté výnosy akcií

Zdroj: Advisor Perspectives

Na druhém grafu znázorňuje červená křivka anualizované reálné výnosy akcií vždy za posledních 10 let. Zde už obrázek vypadá lépe. Situací, kdy byl investor ještě po deseti letech od nákupu akcií ve ztrátě, nebylo v historii mnoho. Vůbec nejhorší výsledek by zaznamenal investor, který nakoupil akcie na vrcholu technologické bubliny v roce 1999 a prodával by je při propadu v roce 2009. Ztráta by byla téměř 6 % p.a. V naprosté většině případů ale akcie po deseti letech vydělaly výrazně nad inflaci.

Reálné anualizované (p.a.) výnosy akcií na horizontu 20 let od roku 1870

Reálné anualizované (p.a.) dvacetileté výnosy akcií

Zdroj: Advisor Perspectives

Po dvaceti letech byly výnosy akcií takřka vždy vyšší než inflace (viz třetí graf). Jedinou výjimkou bylo období od roku 1902 do roku 1922, kdy výnosy akcií těsně zaostaly za inflací. V průměru se reálné výnosy akcií (výnosy nad inflaci) na dvacetiletém horizontu pohybují od nuly do 13 procent. Na posledním čtvrtém grafu je pak názorně vidět, že kdo v historii držel akcie 30 let, vždycky jeho výnosy předčily inflaci. Reálný výnos akcií na třicetiletém horizontu se pohybuje v rozmezí od 2 do 11 procent, což odpovídá onomu dlouhodobému průměrnému ročnímu výnosu akcií 6,5 % nad inflací.

Reálné anualizované (p.a.) výnosy akcií na horizontu 30 let od roku 1870

Reálné anualizované (p.a.) třicetileté výnosy akcií

Zdroj: Advisor Perspectives

Poradce má vysvětlovat, ne škatulkovat

Nyní se vracím k myšlence z úvodu článku. Zkušený investor ví, že k akciím patří vysoká volatilita. Neznervózňuje ho, když zrovna ceny akcií padají dolů. Naopak to bere jako příležitost k přikupování. Zkušený investor totiž ví, že dlouhodobě ceny akcií dál porostou a že mu v dlouhodobém měřítku růst cen spolu s dividendami přinese výrazně vyšší výnos než inflace. Z pohledu krátkodobé volatility jsou akcie rizikové. Z pohledu dlouhodobé ochrany před inflací naopak patří k nejbezpečnějším investicím a zároveň k nejvýnosnějším.

Proto nesouhlasím s přístupem, kdy poradce či bankéř jen vyhodnotí rizikový profil klienta a podle toho mu dle příslušných tabulek vybere vhodný produkt. To za mě může dělat robot. Jako poradce tu jsem především od toho, abych začínajícím investorům předával své znalosti a zkušenosti. Klienti za mnou přeci nechodí proto, abych je zaškatulkoval do tabulky. Chodí za mnou, protože se chtějí s někým poradit a porozumět tomu. Nestačí jen vybrat vhodný produkt. Minimálně 80 procent mojí práce je o vysvětlování. A když klientovi s dlouhodobým horizontem dobře vysvětlím, co jsou to vlastně akcie a jak fungují, může i konzervativní investor investovat do akcií.

Důkazem budiž například rozložení majetku nejbohatších lidí na světě, kteří stabilně drží v akciích jednu čtvrtinu až jednu třetinu portfolia. Nebo může být inspirací i portfolio Nobelovy nadace, udělující každoročně z výnosů spravovaného majetku Nobelovy ceny. Více než polovina majetku Nobelovy nadace je dlouhodobě investována v akciích. Proč? Protože horizont nadace je v podstatě nekonečný a akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější.

Tím však neříkám, že máte jít honem kupovat akcie. Nikoliv. Dnes jsme si pouze názorně na grafech ukázali, že obecně s délkou držby akcií riziko ztráty klesá a roste pravděpodobnost zajímavých výnosů. Tento poměr výnosu a rizika lze dále optimalizovat správným načasováním nákupu, což není úplně triviální, ale jako dobrý pomocník zde poslouží různé fundamentální ukazatele ocenění akcií. Podle fundamentů jsou dnes akcie z historického pohledu spíše nadhodnocené. Do velkých nákupů akcií bych se tedy aktuálně nepouštěl. Ale máte-li horizont 20 a více let a chcete si spořit na důchod, není moc o čem přemýšlet. Pravidelné investice do akcií nebo akciových fondů jsou v tomto směru ideální.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, kam nyní investovat peníze.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 10. 2015

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (29.8 + 44.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru