Ostatní

Časový test prodloužen na 3 roky

V době politického bezvládí došlo k podstatné změně pro investory. Časový test pro osvobození od daně z příjmů byl prodloužen na 3 roky s účinností od 1. 1. 2014.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 12. 2013

Mám dojem, a zcela jistě nejsem sám, že v posledních letech rapidně stoupla legislativní aktivita naší vlády a parlamentu. Důkazem budiž také nový občanský zákoník a nový zákon o korporacích nahrazující obchodní zákoník. Aktivita je jistě chvályhodná, ale ne pokud způsobuje neustálé zmatky a nutí občany a firmy narychlo přepisovat všechny smlouvy a měnit zaběhlé systémy.

Také na poli daňových předpisů probíhají poslední dobou změny rok od roku s vyšší frekvencí. Než stihne vstoupit v účinnost jeden předpis, další tři ho mezitím pozmění. Ve finále se pak nikdo není schopen vyznat v tom, jaké podmínky aktuálně platí. Pomalu aby si každá firma najímala nové lidi jen na to, aby sledovaly změny zákonů.

Podstatné změny probíhají i na poli zdanění výnosů z investování. Dne 27. listopadu poslanecká sněmovna schválila zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Toto zákonné opatření senátu má 42 částí, kterými se pozměňují nejrůznější zákony včetně zákona o daních z příjmů.

V něm mimo jiné mění §4 odstavec 1, který vyjmenovává příjmy osvobozené od daně z příjmu. Mezi těmi je pod písmenem w) příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Doposud byla tato lhůta pro osvobození od daně z příjmu šest měsíců.

Prodloužení takzvaného časového testu na tři roky je již v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který obsahuje dokonce 73 částí, kterými se pozměňují nejrůznější zákony včetně zákona o daních z příjmů. Akorát tento zákon nabývá účinnosti až od 1. ledna 2015, zatímco zákonné opatření senátu nabývá účinnosti 1. ledna 2014.

V praxi se tak pouze posunuje účinnost této změny. Na cenné papíry pořízené do 31. 12. 2013 se stále bude vztahovat šestiměsíční časový test. U cenných papírů (včetně podílových listů) pořízených v roce 2014 již ale bude platit tříletý časový test.

Co se týče dividend, zákonné opatření senátu je ve výčtu příjmů osvobozených od daně z příjmu neuvádí. Nicméně zároveň neruší platnost článku I., odst. 3 zákona 458/2011, který ve výčtu příjmů osvobozených od daně z příjmů obsahuje pod písmenem zf) příjem v podobě podílu na zisku a dividendy z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty na komanditní společnosti. Tedy prozatím stále platí, že od 1. 1. 2015 by dividendy vyplacené v ČR měly být osvobozeny od daně z příjmu.

Fakticky se ale očekává, že nová vláda toto ustanovení bude chtít změnit. Takže kdo ví, jak to nakonec s těmi dividendami bude.

Stojí za to rychle nakoupit cenné papíry?

Stihnout ještě šestiměsíční časový test může být pro mnoho lidí dosti podstatný motiv, aby neodkládali své investiční rozhodnutí až po Novém roce. Také finanční zprostředkovatelé toho nyní budou zcela jistě rádi využívat k přesvědčování svých klientů, že mají honem nakoupit ten či onen fond.

Na druhou stranu ukvapené rozhodnutí může mnohdy způsobit více škody jak užitku. Tak například do akcií bych dnes neinvestoval, i kdyby mi za to stát nabízel daňový bonus. Hodnoty předních akciových indexů jsou na svých historických maximech a je jen otázkou času, kdy to praskne a ceny akcií začnou padat dolů. Potenciální možnost daňového osvobození případného zisku tu ztrácí na lesku, uvážím-li vysoké riziko možné ztráty z investice.

Také pro ryze dlouhodobé investice není nutné chytit šestiměsíční časový test. Pokud plánuji v některém fondu držet podíly třeba deset a více let, neměla by délka časového testu být rozhodujícím faktorem.

U krátkodobých spekulací ano

Kde však hraje časový test podstatnou roli, jsou krátkodobé úložky a různé krátkodobé spekulace. Osobně například momentálně spekuluji na pokles cen akcií pomocí inverzních ETF. Někteří klienti drží reverse bonus certifikáty. To vše jsou spekulace s krátkodobým horizontem, kde pravděpodobně cenné papíry budeme držet alespoň šest měsíců, ale určitě ne tři roky.

Podobně doporučuji konzervativnějším klientům zavčas realizovat investice do dluhopisů. V současnosti preferujeme korporátní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. I zde bude jistě výhodou, pokud budeme moci bez daně prodávat dluhopisy nebo podílové listy dříve než za tři roky.

V poslední řadě chci s klienty stihnout zavčas nakoupit zlato, resp. akcie těžebních společností. I tuto pozici totiž beru jako krátkodobou až střednědobou. Je dost pravděpodobné, že ji nebudeme držet déle než tři roky. Šest měsíců naopak s velkou pravděpodobností bez problémů dodržíme.

Když to zobecníme, u všech investic, které neplánujete držet déle než tři roky, je logicky výhodné nakoupit cenné papíry ještě v prosinci. U dlouhodobých investic, mezi které patří i akcie, však nemá význam nákup uspěchat – bude lepší počkat si na nižší ceny.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 12. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (14.4 + 23.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru