Jak investovat

Návod pro začínající investory: Jak rozložit portfolio?

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 3. 2018

Konzervativní a dynamická složka

Neexistuje žádný dokonalý návod, jak sestavit portfolio investic. Vždy je to hodně subjektivní pohled na věc. Ale ukážeme si dnes jeden model, který vám snad na začátek pomůže. Rozdělíme si portfolio investic na dvě složky – konzervativní a dynamickou.

Konzervativní složkou myslíme investice s minimálním rizikem poklesu hodnoty či ztráty. V extrémním případě to klidně může být spořicí účet, jinak mezi konzervativní investice můžeme zařadit fondy peněžních trhů nebo dluhopisové fondy, které investují do dluhopisů s investičním ratingem, zejména se jedná o státní dluhopisy, popřípadě dluhopisy vydávané největšími firmami na světě. Já dále mezi konzervativní investice řadím některé nemovitostní fondy, ovšem musí mít nízké úvěrové zatížení.

Dynamickou složkou myslíme primárně akcie, respektive akciové fondy. Ale podobnou charakteristiku mají i dluhopisy s nízkým (spekulativním ratingem). A řadíme sem i komodity (včetně zlata), které vykazují ještě větší výkyvy cen než akcie.

V zásadě pak jde pouze o rozložení mezi tyto dvě složky. Někdo bude investovat vše konzervativně, někdo naopak vše do dynamické složky a velká část lidí bude někde mezi, kdy mluvíme o tzv. vyváženém rizikovém profilu.

Výnos, riziko, časový horizont

Abychom mohli určit, jak velký podíl v portfoliu dát dynamické složce a jakou část kapitálu investovat konzervativně, je potřeba si vždy nejprve ujasnit investiční cíle, a to zejména tři základní faktory:

1. Jaký výnos od investice očekávám?
2. Jaký pokles hodnoty investice jsem schopný ustát?
3. Kdy budu investované peníze potřebovat, aneb jaký je časový horizont investice?

Jako poradce pak při stanovení vhodné strategie musím přihlížet také ke znalostem a zkušenostem investora. Jednoduše řečeno, pokud toho o investování moc nevíte a nemáte žádné zkušenosti, měli byste se raději držet konzervativní strategie. Dále se přihlíží k finančnímu zázemí investora, pokud se jedná o většinu vašich úspor a ty navíc neodpovídají vašim pravidelným příjmům (typicky když třeba zdědíte větší sumu peněz), automaticky bych vám doporučil konzervativní strategii.

Avšak my to nyní nebudeme více komplikovat a budeme sledovat jen výnos, riziko a časový horizont. Zkuste si schválně na ty tři otázky odpovědět a vyberte si nyní z nabízených možností:

Jaký výnos od investice očekáváte?

 • 2-3 % p.a.
 • 4-5 % p.a.
 • 6-8 % p.a.

Poznámka: Na větší výnosy rovnou zapomeňte, to už pak není investování, ale hazard.

Jaký pokles hodnoty investice jste schopni ustát?

 • Žádný
 • Max. 10 %
 • Max. 20 %
 • Max. 30 %
 • Max. 40 %
 • Max. 50 %

Kdy budete investované peníze potřebovat, jaký je časový horizont investice?

 • Méně než 3 roky
 • 3-5 let
 • 5-10 let
 • 10 a více let

Konzervativní, vyvážený nebo dynamický profil

Podle odpovědí je možné určit váš výnosově-rizikový profil (nejčastěji se uvádí konzervativní, vyvážený a dynamický), od kterého se pak odvíjí základní rozložení portfolia na konzervativní a dynamickou složku. Pokud jste odpověděli, že nejste schopni ustát žádný pokles, nebo pokud máte časový horizont kratší než 3 roky, tak nechejte peníze raději na spořicím účtu. Pakliže můžete nechat peníze investované aspoň 3 roky a dovedete skousnout krátkodobý pokles hodnoty investice, byť třeba jen do 10 %, už má smysl prostředky investovat.

Zkuste si nyní dohledat vaše odpovědi na výše uvedené otázky v následující tabulce a zakroužkujte si je:

Rizikový profil Konzervativní Vyvážený Dynamický
Cílený výnos 2-3 % p.a. 4-5 % p.a. 6-8 % p.a.
Časový horizont (min.) 3-5 let 5-10 let 10 a více let
Pokles (max.) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Konzervativní složka (min.) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
Akcie (max.) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Pakliže se všechny tři kroužky nachází ve stejném sloupci, není co řešit. Ve stejném sloupci pak vidíte, jaké by mělo být rozložení vašeho portfolia investic na konzervativní a dynamickou složku. Kupříkladu pokud jste odpověděli takto:

Rizikový profil Konzervativní Vyvážený Dynamický
Cílený výnos 2-3 % p.a. 4-5 % p.a. 6-8 % p.a.
Časový horizont (min.) 3-5 let 5-10 let 10 a více let
Pokles (max.) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Konzervativní složka (min.) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
Akcie (max.) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

... váš výsledný profil je vyvážený. Akciová složka by měla zaujímat ve vašem portfoliu investic 40 %, zbytek by měla tvořit konzervativní složka.

Odpovědi v různých sloupcích, čemu dát přednost?

Může se vám ale stát, a je to velmi časté, že odpovědi budou v různých sloupcích. To znamená, že vaše očekávání není reálné zcela naplnit. Zpravidla lidé od investice očekávají výnos odpovídající spíše dynamickému profilu, ale přitom jsou ochotni akceptovat pokles hodnoty investice maximálně do 10 %, což odpovídá konzervativnímu profilu. Jindy vám zase nemusí korespondovat doporučený minimální časový horizont, který uvádím pro dynamický profil min. 10 let.

Pakliže odpovědi nesedí do jednoho sloupce, musíte své očekávání korigovat. Přitom byste měli správně postupovat zprava doleva, tedy zachovat kroužek nejvíce nalevo a tomuto sloupci se přizpůsobit. Například pokud jste odpověděli takto:

Rizikový profil Konzervativní Vyvážený Dynamický
Cílený výnos 2-3 % p.a. 4-5 % p.a. 6-8 % p.a.
Časový horizont (min.) 3-5 let 5-10 let 10 a více let
Pokles (max.) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Konzervativní složka (min.) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
Akcie (max.) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

... tak výsledný profil by měl být konzervativní, měl by respektovat, že váš časový horizont je pouze 3-5 let, což je příliš krátká doba na investice do akcií. Do dynamické složky (do akcií) byste tak měli investovat max. 20 % portfolia.

Nebo pokud jste třeba odpověděli takto:

Rizikový profil Konzervativní Vyvážený Dynamický
Cílený výnos 2-3 % p.a. 4-5 % p.a. 6-8 % p.a.
Časový horizont (min.) 3-5 let 5-10 let 10 a více let
Pokles (max.) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Konzervativní složka (min.) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
Akcie (max.) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

... tak byste zase měli jako určující brát to, že ustojíte pokles max. do 30 %, což odpovídá vyváženému profilu. Do akcií byste neměli investovat více než 60 % portfolia.

Výnos jde ruku v ruce s rizikem

V investování totiž platí základní logika: výnos jde vždy ruku v ruce s rizikem. Čím vyššího výnosu chci dosáhnout, tím větší riziko musím podstoupit. Riziko může mít různou podobu, ale to nejzákladnější je riziko krátkodobého poklesu hodnoty investice a nejvíce se projevuje u dynamické (akciové) složky portfolia. Na druhou stranu právě tato složka investic dlouhodobě generuje nejvyšší výnosy. Takže pokud chci vyšší výnos, musím více investovat do akcií, tudíž zkousnout i větší krátkodobé poklesy hodnoty investice. Tohle se nedá obejít, je to buď a nebo, respektive o rozložení, jak velkou část kapitálu můžu investovat do akcií při dané míře rizika.

Obecně je potřeba počítat s tím, že ceny akcií na burze dost kolísají a jednou za čas (zpravidla za 5-10 let) dojde k velkému propadu cen. Velký propad znamená, že ceny spadnou v průměru o 40-50 %, čili zjednodušeně řečeno je nutné u akciové složky počítat s tím, že její hodnota může dočasně spadnout na polovinu. Záměrně říkám dočasně, protože pak se ceny během pár let zase zvednou zpět a dál rostou. Dlouhodobě pak akciové fondy vydělávají ze všech typů fondů nejvíce, dá se kalkulovat s čistým výnosem kolem 8 % p.a.

Ale abych se k takovým výnosům dostal, musím mít opravdu dostatečně dlouhý časový horizont, protože jinak hrozí riziko, že zrovna když budu potřebovat peníze vybrat, tak budou akciové trhy po zmíněném velkém propadu cen a já budu muset realizovat velké ztráty. Proto nestačí při rozhodování brát v potaz pouze očekávaný výnos a akceptovatelnou hloubku poklesu, ale měl bych se řídit také minimálním doporučeným časovým horizontem.

Druhá věc je, že není dobré do akcií investovat jednorázově, zvlášť třeba ne dnes, kdy se ceny akcií v průměru jeví po devíti letech růstu opravdu dost vysoké a hrozba další ekonomické recese a s ní spojeného propadu cen akcií visí ve vzduchu. Řešením je rozložit nákupy akcií v čase. Výhody této strategie oproti čekání na propad jsme si popsali minule v článku: Jak dnes na akcie: Vyčkávat, nebo nakupovat?

Hodně zjednodušené, ale dostačující

Výše popsaný model je opravdu hodně zjednodušený. V praxi je možné portfolia skládat různým způsobem. Lepší je rozčlenit dynamickou a konzervativní složku ještě na další podsložky a u nich pak sledovat jejich vzájemné korelační koeficienty. Ideální potom je, pokud mezi sebou jednotlivé složky co nejméně korelují. Ale to už je pro profesionály. Začátečníkům bohatě postačí tento základní návod.

Můžeme si také pro názornější představu ukázat, jak takové modelové strategie fungují v běžné praxi. Jako ukázka nám poslouží profilové fondy Conseq Active Invest. Podotýkám, že je zde používám čistě pro ilustraci, protože je hodně lidí zná a mají dostatečnou historii.

Profilové investice

Na grafu je krásně vidět, že dynamická strategie dlouhodobě výnosy výrazně překonává konzervativní strategii. Na druhou stranu vykazuje vyšší volatilitu (výkyvy cen) a v roce 2008 museli investoři přestát propad hodnoty investice zhruba na polovinu, zatímco konzervativní strategie zaznamenala jen drobný pokles do 10 %. Vyvážená strategie není v podstatě nic jiného než kombinace těchto dvou.

Každý investor si musí sám odpovědět, kterou cestou chce jít. A to jsme zase zpátky u našich základní třech otázek na očekávaný výnos, plánovaný časový horizont a akceptovatelnou míru poklesu hodnoty investice. Někomu snad pomůžou tyto návodné otázky, když si zakroužkuje své odpovědi do uvedené tabulky. Pro někoho je zase lepší vidět názorný graf historického vývoje modelových strategií. Snad si každý najdete své.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 3. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (45.0 + 38.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru