Jak investovat

Měnové riziko 3

Jak jsem sliboval posledně, dnes si řekneme, jak se dá měnové riziko eliminovat. Půjde vesměs o shrnutí toho, co většina čtenářů pevně věřím zná.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 7. 2007

Jak se měnovému riziku vyhnout?

Nechce-li český investor podstupovat žádné měnové riziko, pak má pouze tři cesty, které lze samozřejmě libovolně kombinovat:

1) Investovat do českých cenných papírů, respektive fondů kolektivního investování, jejichž majetek je ze 100% tvořen českými cennými papíry. Z globálního pohledu jde o velmi nedostatečnou diverzifikaci, což představuje větší riziko než to, kterému se investor snaží vyhnout.

2) Investovat do korunových fondů, které u všech svých instrumentů zajišťují pevný kurz koruny. Takové zajištění však něco stojí, tudíž tyto fondy mají vyšší nákladovost. Ačkoliv se pomocí českých fondů dá již vytvořit širší portfolio, které může zahrnovat třeba akcie farmaceutických společností nebo nemovitostní akcie, stále bude investor značně omezen a nebude moci využít mnoha zajímavých investičních příležitostí.

3) Investovat v libovolné měně a sám si například pomocí swapů či forwardů zajistit pevný kurz koruny. To má význam spíše pro institucionální investory a pouze pro kratší investiční horizont.

Jak ho alespoň "zmírnit“?

Stále častěji se dnes využívá jiné možnosti, a to přenesení měnového rizika pouze na vývoj koruny vůči euru. Určitě je to dáno tím, že ve větší míře používáme euro, například při cestách do zahraničí, ale třeba i při nákupech zboží v zahraničních online shopech.

Zároveň se blíží doba přijetí eura jako naší domácí měny. I když stále nevíme, k jakému datu to bude, přesto se tento neznámý termín víc a víc přibližuje. A tak není divu, že mnoho investorů bere euro jako svou druhou běžně používanou měnu a přestává kurz koruny vůči euru vnímat jako výrazné riziko.

K přenesení rizika na euro slouží zejména tzv. quanto certifikáty. Pojmem quanto se obecně označují různé investiční certifikáty, které zajišťují pevný kurz do eura, resp. do měny, ve které je certifikát emitován.

Také fondový byznys nabízí řešení. Tak jako u nás existují fondy zajišťující pevný kurz koruny, tak v zahraničí najdeme fondy zajišťující pevný kurz eura, nebo třeba i dolaru. V názvu pak často mají označení "euro hedged". Jejich paleta je ovšem oproti certifikátům užší.

Není měnové riziko jen zbytečným strašákem?

Český investor má k dispozici několik způsobů, jak eliminovat měnové riziko u jednotlivých instrumentů. Otázkou však je, zda je toto riziko skutečně tak nežádoucím jevem. Z pohledu konceptu celého portfolia vidím dva důležité důvody, proč měnové riziko klidně podstoupit a ne se mu za každou cenu vyhýbat:

1) Při dobré diverzifikaci může investor naopak těžit z pohybů devizových kurzů. Měnové riziko může hrát na obě strany.

2) Mnoha zajímavých investičních příležitostí lze využít pouze při podstoupení určitého měnového rizika.

Shrnutí

Investování s sebou vždy nese mnoho rizik a je pouze na investorovi, aby sám zvážil, zda je ochotný tato rizika podstoupit. Na nás zprostředkovatelích je, abychom zákazníky se všemi riziky dostatečně seznámili a pomohli jim je správně vyhodnotit.

Abychom uvařili správné portfolio, musíme dobře znát apetit svých zákazníků. V některých případech by měnové riziko zbytečně přiostřilo konzervativní investice. Jindy ale může zvýraznit chuť dynamického portfolia.

Psáno pro portál Investujeme.cz

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 7. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.7 + 46.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru