Jak investovat

Express certifikáty v hledáčku investorů

V posledním roce si investoři velmi oblíbili express strategie, na což pružně reagují emitenti investičních certifikátů a vymýšlí nové zajímavé konstrukce. Pojďme se podívat, jak funguje základní koncept express certifikátů.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
20. 6. 2007

Jde o jeden z moderních investičních instrumentů, který v sobě nabízí možnost výplaty extra výnosu v kombinaci s částečnou ochranou proti poklesům. Podkladovým aktivem bývá podobně jako u jiných certifikátů jednotlivá akcie, koš akcií, jakýkoliv index – můžeme říct, že možnosti emitentů jsou neomezené.
 

Na jakém principu express certifikáty fungují?

Jak už sám název trochu napovídá, tento typ certifikátů umožňuje v případě splnění určitých podmínek zrychlenou (expresní) výplatu předem stanovené částky. Splnění podmínky a případná splatnost certifikátu se vztahuje k takzvanému rozhodnému dni. Ten bývá zpravidla za 11-14 měsíců od emise certifikátu.
 
Podmínkou nejčastěji bývá, že se podkladové aktivum musí k rozhodnému dni kotovat na vyšší hodnotě než při emisi, nebo že se jedno aktivum musí kotovat výše než druhé apod. Při splnění podmínky certifikát expiruje a investorovi je vyplacena sjednaná částka. Pakliže je nominální hodnota certifikátu 100 eur, pak se tato částka obvykle pohybuje od 105 do 115 eur.
 
V případě, že podmínka splněna není, přichází na řadu další rozhodný den o dvanáct měsíců později. K tomuto dni se vztahuje stejná podmínka. Pokud je napodruhé již splněna, dochází k výplatě předem stanovené částky. Ta bývá vyšší než po prvním roce a pohybuje se někde v rozmezí od 110 do 130 eur. Výnos vztažený na roční období při tom zpravidla o něco poklesne.
 
Pokud ani po dvou letech nedojde ke splacení certifikátu, následuje ještě třetí a často i čtvrté dvanáctiměsíční období, kdy opět dochází k navýšení vyplacené částky, ale snížení výnosu p.a. (Jsou i varianty, kdy roční výnos roste, ale nenašli bychom jich mnoho.) A co v případě, že ani po čtyřech letech není splněna podmínka pro výplatu?
 
Pak mnohdy ještě přichází na řadu částečná garance návratnosti alespoň investované částky, a to za podmínky, že hodnota podkladového aktiva je nad určitou úrovní garance (např. 70% kurzu při emisi), respektive v některých případech za podmínky, že za celé období životnosti certifikátu nebyla tato hranice prolomena. Jestliže se podkladové aktivum kotuje pod touto úrovní, pak musí investor realizovat ztrátu, protože cena certifikátu v tomto případě odpovídá hodnotě podkladového aktiva.
 

Konkrétní příklad hovoří za vše

Pro ilustraci uvedu jeden velmi zajímavý konkrétní příklad, který však není doporučením k nákupu. 1.3.2006 emitovala ABN Amro Bank express certifikát s nominální hodnotou 100 eur, který sází na outperformance indexu japonských akcií Nikkei 225 nad indexem amerických akcií S&P 500. Podmínkou pro výplatu je dosažení nulové a vyšší outperformance.
 
První rozhodný den byl 29.3.2007, kdy mohlo být investorům vyplaceno 114 eur. Ačkoliv vše nasvědčovalo dosažení kladné nadvýkonnosti a cena certifikátu na burze se pomalu blížila k hodnotě 114 eur, nakonec strategie selhala a k předčasné výplatě nedošlo. Příští rozhodný den je 29.3.2008, kdy může dojít k vyplacení částky 128 eur. Aktuálně lze na burze koupit certifikát za cenu okolo 94 eur. Pokud by se na jaře podařilo splnit podmínku pro výplatu (k tomu by ale musely japonské akcie pořádně zabrat), pak by investor mohl vydělat cca 36% za 9 měsíců, což odpovídá 50,9% p.a. (V tomto případě jde ale o značně spekulativní investici.)
 
Vývoj hodnoty certifikátu
 
Kdyby v březnu příštího roku nedošlo k předčasné splatnosti certifikátu, pak následuje třetí rozhodný den, a to 29.3.2009, kdy může dojít k výplatě částky 142 eur. Poslední možností pro strategii outperformance japonských akcií je 29.3.2010, kdy může dojít k výplatě částky 156 eur.
 
Pomineme-li aktuální vývoj trhů, kdyby investor koupil certifikát za nominální kurz 100 eur (nezohledňuji poplatky ani spread), pak v první rozhodný den mohl inkasovat 114 eur, čili výnos 14% za 13 měsíců, neboli 12,9% p.a. Pokud by k výplatě došlo ve druhý rozhodný den, zisk by činil 28% za 25 měsíců, neboli 12,6% p.a.. Ve třetí rozhodný den by šlo o výnos 42% (12% p.a.) a v poslední rozhodný den by zisk činil 56% (11,5% p.a.).
 
Pakliže podmínka pro výplatu nikdy splněna nebude, pak je zde ochrana ve výši 25%. Čili když bude relativní výkonnost Nikkei 225 vůči S&P 500 za období od 1.3.2006 do 29.3.2010 vyšší než -25%, pak inkasuje investor nominální hodnotu certifikátu 100 eur. Pokud by ale hodnota klesla třeba o 30%, pak investor obdrží pouze 70 eur.
 

Pro koho jsou express certifikáty vhodné?

Express certifikáty nabízí potenciálně velmi zajímavý výnos v porovnání s podstupovaným rizikem pro investice s horizontem jeden až čtyři roky. Touto formou je možné nadstandardně zhodnotit krátké peníze o cca 5-15% p.a. Investor však nesmí zapomínat na rizika. Největší riziko spočívá v tom, že certifikát nebude splatný v první rozhodný den.
 
Když například investor plánuje za rok stavět a chce během toho jednoho roku zhodnotit své úspory, které plánuje použít ke stavbě, může využít express certifikátu. Ovšem pokud nebudou v první rozhodný den splněny podmínky pro předčasnou výplatu, pak bude investor nucen prodat za aktuální kurz na burze, při čemž se může dostat i do ztráty.
 
Na své si ale přijdou také dlouhodobí investoři, kteří upřednostňují stabilitu výnosů před jejich maximalizací. Při pečlivém výběru podkladových aktiv lze pomocí express certifikátů vytvořit velmi stabilní portfolio s ročními výnosy v rozmezí 6-10%. Pokud do takového portfolia přimícháme ještě některé speciální investiční příležitosti, máme další alternativu pro konstrukci dlouhodobého dynamického portfolia.
 
Nutno však říct, že takové portfolio bude výrazně časově náročnější na správu než pasivní fondové portfolio. Bohužel při zpětném pohledu na vývoj akciových trhů se dnes fondové portfolio, těžící vždy především z růstu cen akcií, jeví jako sázka na černou po sérii, ve které padlo pět černých za sebou a žádná červená. (Pozn.: Matematická pravděpodobnost pro další tah je sice stále stejná, ale asi chápete, že nemůže černá padat do nekonečna.) Proto kdo nemá rád vysoké riziko, bude se muset buď spokojit s nižšími výnosy konzervativních investic, nebo věnovat správě svého portfolia daleko více času (případně za to někoho zaplatit).
 
 
Psáno pro portál Investujeme.cz
 
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
20. 6. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (1.5 + 16.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru