Fondy

Fond-show: EnCor Fixed Income Strategy

Nejúspěšnější konzervativní dluhopisový fond v ČR s perspektivou výnosu kolem 10 % p.a. v příštích dvou letech.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 10. 2023

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
EnCor Asset Management
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost
Zakladatel
Lubor Žalman
ISIN
CZ0008043106
Měna
CZK
Vznik fondu
13. 2. 2018
Velikost fondu
777 mil. Kč
Riziková třída
2
Minimální investice
1 mil. Kč
Frekvence oceňování
měsíční
EnCor Fixed Income Strategy, podfond EnCor Funds SICAV je dluhopisový fond určený pro kvalifikované investory. Do fondu je tedy možné investovat od minimální investice 1 mil. korun. Správcem fondu je EnCor Asset Management, investiční společnost, administraci fondu zajišťuje AVANT investiční společnost, depozitářem je Česká spořitelna a audit provádí společnost Ernst & Young Audit

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku. Investuje převážně do relativně likvidních českých podnikových dluhopisů a převážně v korunách. V případě dluhopisů v cizí měně zajišťuje měnové riziko.

Aktivně pracuje s durací portfolia. V době růstu úrokových sazeb preferoval kratší splatnosti, nyní už nakupuje i dluhopisy s delší dobou do splatnosti. Pomocí úrokových swapů se mu podařilo také zmírnit negativní dopad růstu úrokových sazeb na tržní ocenění dluhopisů. Díky tomu ustál kritické roky 2021-2022 výrazně lépe než většina jiných dluhopisových fondů.

Složení portfolia fondu

EnCor Fixed Income Strategy - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok
8,10 %
~
8,10 % p.a.
2 roky
10,18 %
~
4,97 % p.a.
3 roky
14,63 %
~
4,66 % p.a.
5 let
20,31 %
~
3,77 % p.a.
od založení
21,39 %
~
3,70 % p.a.
Data platná k 31. 8. 2023

Fond EnCor Fixed Income Strategy vznikl v roce 2018. Za pět let fungování zhodnotil investorům majetek o 20 %. Průměrný čistý roční výnos od založení fondu vychází na 3,70 % p.a. To optikou dnešních úroků na spořicích účtech není mnoho. A také v porovnání s inflací v letech 2021-2022 výrazně zaostával, což ostatně naprostá většina investic.

Nicméně za poslední rok už vychází čistý výnos fondu přes 8 %, což se aktuálně blíží meziroční míře inflace. A co je důležitější, průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů ve fondu byl na konci srpna 8,7 % p.a.

Historický vývoj hodnoty investice

EnCor Fixed Income Strategy - vývoj hodnoty investice

Zajímavý obrázek nabízí i porovnání výsledků fondu s konkurencí. Fond EnCor Fixed Income Strategy vykazuje nejvyšší zhodnocení ze všech korunových dluhopisových fondů na tříleté i pětileté periodě.

Porovnání výnosů s konkurencí (výnos za 3 roky p.a.)

EnCor Fixed Income Strategy - porovnání výnosů s konkurencí

Zdroj: EnCor Asset Management

Rizika spojená s investicí

Fond EnCor je zařazen do druhé rizikové třídy ze sedmi, což značí nízkou míru rizika. To dokresluje i poměr ziskových a ztrátových měsíců od zahájení činnosti fondu: 59 ziskových a 5 ztrátových měsíců.

S investicí ve fondu je samozřejmě spjaté kreditní riziko jednotlivých dluhopisů, tedy riziko, že se emitent dluhopisu dostane do platební neschopnosti a nebude schopný dostát svým závazkům a splácet úroky + jistinu. S tímto rizikem jde pracovat pouze pečlivým výběrem protistran a širokou diverzifikací mezi různé emitenty.

S každým dluhopisovým fondem se pojí také tržní a úrokové riziko, tedy riziko odchýlení tržní ceny dluhopisu od jeho nominální hodnoty v důsledku vývoje úrokových sazeb. Když rostou úrokové sazby, klesá tržní cena dluhopisů a adekvátně roste jeho tzv. výnos do splatnosti. Když naopak klesají úrokové sazby, klesá i výnos do splatnosti dluhopisu a roste jeho tržní ocenění.

Většinu portfolia fondu tvoří dluhopisy v českých korunách. V případě nástrojů v cizích měnách fond plně zajišťuje měnové riziko z vývoje kurzu koruny.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 3 %
Výstupní poplatek
není
Vypořádání zpětných odkupů
do 30 dní
Výkonnostní odměna
žádná
Roční náklady na správu
1,23 %
Vstupní poplatek je dle statutu fondu účtován ve výši 3 % z investované částky. Přesná výše vstupního poplatku pak záleží ještě na zprostředkovateli. Ve FINEZ například účtujeme všem klientům při investici od 1 mil. Kč u všech fondů vstupní poplatek pouze 1 % a při investici od 5 mil. Kč neúčtujeme žádné vstupní poplatky.

Výstupní poplatek není při zpětných odkupech účtován žádný. Lhůta na vypořádání zpětných odkupů je 30 dní od konce měsíce, ve kterém investor požádá o zpětný odkup. Frekvence oceňování investičních akcií fondu je totiž měsíční.

Úplata za obhospodařování a administraci fondu má více fixních a variabilních složek, není stanovena jedním procentuálním správcovským poplatkem. Celkový dopad ročních nákladů na správu fondu je vyčíslen na 1,23 % p.a. Výkonnostní odměna u tohoto fondu žádná není.

Závěrečné hodnocení

Dluhopisové fondy obecně mají za sebou velmi náročné roky. Posledních 10-15 let díky velmi nízkým úrokům v podstatě postrádala investice do dluhopisů smysl. Většina dluhopisových fondů sotva dokázala pokrýt náklady na správu, výnosy stály za starou belu.

Když začala Česká národní banka zvedat úrokové sazby, začaly také stoupat budoucí úroky u dluhopisů. Jenomže zároveň přitom zákonitě musely klesat tržní ceny starších dluhopisů nesoucích nižší úroky. Takže roky 2021-2022 byly pro české dluhopisové fondy silně negativní. Jen pár dluhopisových fondů dokázalo zůstat v černých číslech, ale výnosy byly stále mizivé.

Jak jsem psal loni v létě, tehdy před rokem se situace pro české dluhopisové fondy otočila, když ČNB přestala zvedat úrokové sazby. Česká národní banka nyní už 15 měsíců drží základní repo sazbu na 7 %. Díky tomu nesou po mnoha letech zajímavé výnosy i dluhopisy. A blíží se doba, kdy ČNB začne úrokové sazby snižovat. To nastane nejlepší období pro dluhopisové fondy, protože s klesajícími úroky poroste tržní ocenění dluhopisů nesoucích vyšší výnosy.

Portfolio fondu EnCor Fixed Income Strategy vykazovalo ke konci srpna průměrný hrubý výnos do splatnosti ve výši 8,7 % p.a. Tedy čistý výnosový potenciál fondu do splatnosti všech dluhopisů vychází po zohlednění nákladů na správu fondu a daně z příjmů zhruba na 7 % p.a. Vlivem klesajících úrokových sazeb a předpokládaného růstu tržních cen dluhopisů by během následujících dvou let mohlo zhodnocení fondu atakovat 10 % p.a. To z fondu EnCor dělá poměrem výnos/riziko/likvidita velmi atraktivní investici.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů společnosti EnCor Asset Management a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 31. 8. 2023, není-li uvedeno jinak.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 10. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (7.0 + 42.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru