Fondy

Fond-show: Conseq Venture Debt

Uzavřený private debt fond s perspektivou dvojciferných výnosů. Financuje české i zahraniční start-upy. V prosinci je ještě možnost vstoupit do tohoto fondu.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 12. 2023

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
Conseq Funds investiční společnost
Administrátor fondu
Conseq Funds investiční společnost
Investiční výbor
Radovan Nesrsta, Tomáš Kálal, Ondřej Matuška
ISIN
CZ0008044328
Vznik fondu
28. 8. 2019
Velikost fondu
635 mil. Kč (k 31. 12. 2022)
Riziková třída
6
Minimální investice
1 mil. Kč
Frekvence oceňování
roční
Conseq-Orbit SICAV, podfond Conseq Venture Debt, je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na úvěrové financování start-upů, tzv. venture debt. Zakladatelem fondu jsou Conseq Funds investiční společnost a ENERN Capital a.s., za kterou stojí Radovan Nesrsta, Petr Šmída a Pavel Mucha.

Fond byl vytvořen v roce 2019 na dobu určitou 8 let, přičemž valná hromada může rozhodnout o prodloužení až na 10 let. Upisovací období skončilo v roce 2021. Nyní k 31. 12. 2023 bude obchodní den, kdy je ještě možné do fondu vstoupit.

Minimální investice do fondu je 1 milion korun, tak jako u jiných fondů pro kvalifikované investory. Ale pokud má někdo tento limit již u správce fondu splněn v rámci jiných fondů obhospodařovaných Conseq Funds investiční společností, pak je možné do fondu investovat i menší částky od 100 tisíc korun.

Investiční strategie

Statut fondu říká, že cílem fondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků investičních akcií prostřednictvím poskytování dluhového financování a investic do rychle rostoucích společností s dominantním zaměřením na internet a technologie. Fond se soustředí především na společnosti, které jsou aktivní na území Evropy a patří k tržním lídrům ve své kategorii.

V praxi se standardně jedná o vysoce úročený úvěr v kombinaci s tzv. equity kickerem, čili opcí na minoritní podíl na společnosti. Aktuálně fond financuje sedm projektů: Manifesto, Cloudtalk, Let’s Build, ThreatMark, Boataround, Convious a Nova Et Vetera. Fond také již dříve poskytl úvěrové financování pro Rohlík.cz, Twisto a Vehiculum. Tyto úvěry jsou už splacené, avšak stále se ve fondu zhodnocují akciové opce za těmito společnostmi. Volnou hotovost fond zpravidla ukládá u ČNB za repo sazbu prostřednictvím fondu Conseq depozitní.

Složení portfolia fondu

Conseq Venture Debt - složení portfolia

Historické výnosy

1 rok
8,99 %
~
8,99 % p.a.
2 roky
17,28 %
~
8,30 % p.a.
3 roky
19,26 %
~
6,05 % p.a.
od založení
18,21 %
~
5,13 % p.a.
Data platná k 31. 12. 2022

Conseq Venture Debt byl založen v roce 2019. Do konce roku 2021 probíhalo upisovací období, během kterého byl fond oceňován čtvrtletně a postupně realizoval první investice – poskytoval první úvěry. Od té doby je fond standardně oceňován jednou ročně vždy k 31. 12.

Historické výnosy po letech (v CZK)

Conseq Venture Debt - historické výnosy

Poslední ocenění investičních akcií fondu je známé k 31. 12. 2022. V letech 2021 a 2022 už měl fond solidní zhodnocení kolem 8-9 %. Nicméně cílený čistý výnos pro investory za celou životnost fondu je min. 10 % p.a. Za rok 2023 a v následujících letech by měl mít fond podle plánu dvojciferné zhodnocení.

Historický vývoj hodnoty investice

Conseq Venture Debt - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Conseq Venture Debt je zařazen do šesté rizikové třídy ze sedmi. S investicí je spojeno zejména vysoké kreditní riziko. U tohoto typu úvěrů se snadno může stát, že se některý dlužník dostane do platební neschopnosti a nebude schopen dodržet závazky. Management fondu proto vždy vyžaduje u poskytnutých úvěrů nějakou formu zástavy či záruky. Ale ani to někdy nemusí stačit.

Na rozdíl od klasických dluhopisových fondů je zde kreditní riziko koncentrované do 5-10 financovaných projektů (aktuálně 7), zatímco u běžných dluhopisových fondů bývá kreditní riziko standardně rozloženo na desítky emitentů. Ovšem u fondu Conseq Venture Debt jsou zase u všech poskytnutých půjček záruky. Management fondu se snaží kreditní riziko každé investice co nejlépe ošetřit. Větší koncentrace kreditního rizika je vykoupena jeho lepším zabezpečením. Zatím se může fond pochlubit nulovou mírou ztrátovosti.

Poskytované úvěry z fondu jsou samy o sobě velmi nelikvidní. Nejedná se o cenné papíry obchodované na burze. S ohledem na to je i celý fond Conseq Venture Debt velmi nelikvidní investice. Zpětné odkupy před koncem investičního horizontu fondu jsou sankcionovány vysokým výstupním poplatkem. Oceňování probíhá standardně jen jednou ročně. A lhůta na vypořádání odkupu je dalších 6 měsíců.

Většina úvěrů je poskytována v eurech. Na hodnotu investice tak má částečně vliv také vývoj kurzu eura a české koruny.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
5 %
Výstupní poplatek
50 %
Vypořádání zpětných odkupů
do 6 měsíců
Výkonnostní odměna
40 % z výnosu nad 6 %
Roční náklady na správu
2,76 %
Vstupní poplatek při investici do fondu Conseq Venture Debt je standardně účtován ve výši 5 % z investované částky. Nicméně přesná výše vstupního poplatku záleží ještě na zprostředkovateli, který může poskytnout slevu na úkor své provize. Ve FINEZ například účtujeme všem klientům při investici od 1 mil. Kč u všech fondů vstupní poplatek pouze 1 % a při investici od 5 mil. Kč neúčtujeme žádné vstupní poplatky.

Investice do fondu Conseq Venture Debt má dlouhodobý charakter a je u ní potřeba dodržet plánovaný investiční horizont 8 let od konce počátečního upisovacího období. Při zpětném odkupu investičních akcií před koncem investičního horizontu fondu, což je do 31. 12. 2027, je účtován výstupní poplatek ve výši 50 % z hodnoty odkupované investice.

Dopad ročních nákladů na správu fondu byl za uplynulý rok vyčíslen na 2,76 % p.a., což je na poměry investičních fondů relativně vysoké číslo. Nad rámec nákladů na správu je navíc strhávána výkonnostní odměna ve výši 40 % z výnosů nad 6 % p.a. Náklady na správu i výkonnostní odměna jsou ale automaticky již zahrnuty v hodnotě investičních akcií.

Závěrečné hodnocení

Díky vysokým úrokovým sazbám v uplynulých dvou letech výrazně vzrostly úroky u poskytnutých úvěrů, tedy i očekávané zhodnocení investičních akcií fondu. I po zohlednění všech nákladů a výkonnostní odměny by se zhodnocení u fondu Conseq Venture Debt mělo v příštích letech pohybovat kolem 10-15 % ročně.

Nyní v prosinci je ještě možnost vstoupit do tohoto fondu. Z investičního horizontu fondu už uplynuly 4 roky, nyní zbývají už jen 4 roky lock-up periody a zároveň by se ve větší míře měly začít projevovat výnosy ze splacených půjček a realizovaných opcí. Během roku 2024 fond plánuje poskytnout poslední půjčky, tak aby všechny byly splatné nejpozději do konce roku 2027, kdy má být fond ukončen.
 
„Celkově jsme dosud realizovali 14 transakcí s průměrnou očekávanou vnitřní výnosností 21 % p.a. a plánujeme, že fond bude zcela zainvestován do konce prvního pololetí 2024. Od druhého pololetí 2024 plánujeme začít nabírat investiční prostředky do nového Fondu 2,“ říká Radovan Nesrsta, řídící partner fondu Conseq Venture Debt.

Dle mého názoru představuje nyní Conseq Venture Debt skvělou investiční příležitost pro kvalifikované investory. Zároveň se mi líbí celá myšlenka fondu. Nejedná se o žádné spekulace na burze. Kapitál reálně slouží k rozvoji zajímavých podnikatelských projektů.

Proto mě osobně tato investice dává veliký smysl, a proto máme Conseq Venture Debt také v portfoliu našeho multi-fondu Otakar složeného z cca 25 vybraných FKI fondů. V rámci Otakara je možné investovat do diverzifikovaného portfolia FKI fondů už od 1 milionu korun, zcela bez vstupních poplatků a s vázaností pouze na 3 roky.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů společnosti Conseq-Orbit SICAV a z odborného portálu FKI-fondy.cz. Data k vývoji hodnoty investičních akcií a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 12. 2022, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 11. 2023.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 12. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (42.1 + 34.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru