Dluhopisy

Jak dnes vydělat na dluhopisech – 1. část: Korporátní dluhopisy

Někdo drží dluhopisy kvůli úrokům, jiný spekuluje na pohyb jejich tržní ceny. Pokud kupujete dluhopisy kvůli vyšším úrokům, zaměřte se na podnikové dluhopisy.

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 8. 2013

Základní pojmy, které je třeba rozlišovat

Dnes si ukážeme jeden přístup k dluhopisům, mohli bychom ho označit jako „buy and hold". Ale na začátek bychom si raději měli ujasnit základní pojmy. Běžný dluhopis má svou pevnou NOMINÁLNÍ HODNOTU například 1000 korun a nese pevný ÚROKOVÝ KUPÓN, kupříkladu 5 procent. Emitent dluhopisu (dlužník) je povinen každý rok vyplatit majiteli dluhopisu (věřiteli) úrokový kupón a při splatnosti dluhopisu mu vrátit nominální hodnotu dluhopisu. Tedy v tomto případě bude majitel dluhopisu každý rok až do splatnosti dluhopisu dostávat 50 korun a při splatnosti obdrží 1000 korun.

Majitel dluhopisu se ale může také rozhodnout dluhopis prodat někomu jinému a je pouze na kupci a prodejci, na jaké ceně se dohodnou. To se dennodenně odehrává na burze cenných papírů. Zde pak hovoříme o TRŽNÍ CENĚ dluhopisu. Ta se často dost zásadně liší od nominální hodnoty dluhopisu. Tržní cenu dluhopisu ovlivňuje celá řada faktorů, ale souhrnně bychom mohli říct, že se tržní cena dluhopisu odvíjí od toho, jaký ÚROKOVÝ VÝNOS od daného dluhopisu požadují jeho majitelé.

Někdy jsou investoři ochotní si připlatit nad nominální hodnotu, postačí jim úrokový výnos menší než 5 procent ročně, pak tržní cena roste nad nominální hodnotu. Jindy můžete mít naopak problém najít investora, který by vám půjčil za pět procent ročně. Pak tržní cena dluhopisu klesá pod nominální hodnotu. Čili mezi tržní cenou dluhopisů a úrokovými výnosy funguje nepřímá závislost.


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Dva přístupy k dluhopisům

Jako investor můžete k dluhopisům přistupovat dvěma způsoby:

1) Pokud nakoupíte dluhopis rovnou při emisi a držíte ho až do jeho splatnosti, nemusíte se vůbec zaobírat vývojem na trzích. Každý rok inkasujete úrokový kupón a jste spokojení. Takový přístup se hodí pro krátkodobé konzervativní investice. Uplatňují ho například majitelé Kalouskových státních spořicích dluhopisů.

2) Pokud ale investujete do dluhopisových fondů nebo spekulujete s dluhopisy přímo na burze, pak v podstatě jediné, co vás zajímá, je vývoj tržní ceny dluhopisů, respektive vývoj úrokových výnosů dluhopisů. V tomto případě vůbec nesejde na tom, jaký úrokový kupón daný dluhopis nese, ale jaký má úrokový výnos do splatnosti a zda bude tento úrokový výnos růst nebo klesat. Opačným směrem se pak vyvíjí tržní cena dluhopisu, čili aktuální hodnota vaší investice.

Někdo prostě drží dluhopisy kvůli pravidelným úrokům, jiný se snaží vydělat na pohybu tržní ceny. Ve své podstatě je to stejné jako s akciemi. Někdo drží akcie kvůli dividendám, druhý spekuluje na růst jejich ceny.

Na držení se dnes hodí firemní dluhopisy

Patříte-li do první skupiny, pak byste se měli zaměřit především na české firemní dluhopisy, protože státní dluhopisy dnes nesou menší úroky, než nabízí termínované vklady. Přednostně byste také měli volit dluhopisy denominované v korunách, což platí obecně pro všechny investice, které mají mít konzervativní charakter. Preferoval bych zároveň dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.

Mezi českými firmami v poslední době velmi stoupá obliba financování dalšího rozvoje firmy emisí dluhopisů po vzoru velkých zahraničních firem. Celá řada českých firem v poslední době emitovala dluhopisy s úrokovým kupónem kolem 6-8 procent. To je s ohledem na aktuální úroky v bankách velmi zajímavý úrok.

Nutno však podotknout, že investice do dluhopisů není pojištěná, jako je tomu u bankovních vkladů. Vyšší úroky s sebou nesou i riziko, že emitent nedodrží své závazky. Firma se může dostat do platební neschopnosti a nejen že nemusí být schopná splácet úroky, ale pochopitelně můžete přijít také o celou investici. Proto je zcela zásadní rozložit investici na více hromádek, diverzifikovat. A samozřejmě dobře zvážit rizika každé emise. Méně totiž může být někdy více. Rozhodně bych nekupoval dluhopisy firem, které nemají silné kapitálové zázemí a sází na jeden jediný projekt.

Tak například dluhopisy společnosti Leo Express mi přijdou velmi rizikové, protože nevěřím, že se této firmě podaří uspět v konkurenci s Českými drahami a RegioJetem. I přes poměrně vysoký úrokový kupón ve výši 7,5 % bych si osobně dluhopisy Leo Express nekoupil. Naproti tomu třeba dluhopisy společnosti J&T Global Finance nesou jen šestiprocentní úrok, ale kapitálové zázemí skupiny J&T mi voní mnohem více. Pro úplnost jen dodám, že společnost J&T Global Finance slouží k financování různých projektů skupiny J&T. J&T Global Finance vydá dluhopisy a takto získané peníze potom půjčuje jiným dceřiným společnostem J&T Group.

Riziko je možné rozložit prostřednictvím fondu

Každopádně jak už jsem zmínil, podstatné je rozložit riziko mezi více dluhopisů od různých emitentů. To ovšem vyžaduje mít k dispozici větší kapitál, protože často je nominální hodnota jednoho dluhopisu milion a více korun. Pro rozumnou diverzifikaci rizika potřebujete tedy řádově částku alespoň o sedmi nulách, čili od deseti milionů výše.

Alternativou je v tomto případě investovat prostřednictvím podílových fondů. Díky tomu může i drobný investor investovat do diverzifikovaného portfolia podnikových dluhopisů. Ovšem tím už se dostáváme do druhé skupiny investorů, kde není podstatná výše úrokového kupónu, ale průměrný úrokový výnos dluhopisů v portfoliu fondu a vývoj úrokových výnosů. Abychom omezili vliv vývoje úrokových výnosů na aktuální hodnotu naší investice, je dobré volit fond s nízkou durací, respektive s krátkou průměrnou dobou do splatnosti u dluhopisů v majetku fondu. Čím kratší doba do splatnosti, tím menší je vliv změny úrokového výnosu na tržní cenu dluhopisu.

Většina českých fondů se zaměřením na podnikové dluhopisy se nyní skutečně soustředí více na dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Takže to by splňovaly. Dalším kritériem výběru je tedy konkrétní složení portfolií jednotlivých fondů, jejich poplatková politika atd. Porovnání jednotlivých fondů již přesahuje rámec tohoto článku. Proto si dovolím pouze zvednout varovný ukazováček u dvou největších českých fondů zaměřených na firemní dluhopisy (ČP Invest Korporátních dluhopisů a ISČS korporátní dluhopisový). Oba dva investují velkou část majetku do ruských dluhopisů, což považuji za dosti rizikové. Držel bych se raději primárně českých dluhopisů, popřípadě střední Evropy.

Příště se zaměříme na druhou skupinu investorů. Vyplatí se dnes kupovat nebo shortovat dluhopisy? Tato otázka rozděluje investory na dva tábory. Teprve čas nám ukáže, kdo měl pravdu. Ale příště vám alespoň prozradím, do kterého tábora se řadím já.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 8. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (17.9 + 24.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru