Dluhopisy

Dluhopis Republiky nově také proti-inflační

Ve třetí tranši Dluhopisů Republiky se k šestiletému reinvestičnímu dluhopisu s hrubým výnosem 1,91 % p.a. přidává také šestiletý proti-inflační dluhopis s hrubým výnosem 0,5 % ročně nad inflací.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
27. 3. 2019

Od prosince loňského roku je znovu možné investovat do státních spořicích dluhopisů, nově nabízených občanům České republiky pod názvem Dluhopis Republiky. Ministerstvo financí se rozhodlo prozatím udělat tři tranše úpisu dluhopisů. Od 18. března do 14. června probíhá úpis poslední třetí tranše Dluhopisů Republiky. Následně Ministerstvo financí vyhodnotí, zda bude ve vydávání těchto spořicích dluhopisů po občany pokračovat.

Úpis probíhá ve třech tranších:

Zimní úpis 3. 12. 2018 – 18. 1. 2019 Datum emise 1. 2. 2019
Jarní úpis 21. 1. 2019 – 15. 3. 2019 Datum emise 1. 4. 2019
Letní úpis 18. 3. 2019 – 14. 6. 2019 Datum emise 1. 7. 2019

Obecné podmínky dluhopisů ve třetí tranši

Ve třetí tranši se Ministerstvo financí rozhodlo emitovat dva typy dluhopisů, reinvestiční státní dluhopis a proti-inflační státní dluhopis. Tyto dva dluhopisy se liší pouze výnosem, jinak jsou jejich parametry totožné. U reinvestičního dluhopisu je pevně stanoven rostoucí roční výnos. U proti-inflačního dluhopisu bude výnos oznámen vždy zpětně za uplynulý rok dle vývoje indexu spotřebitelských cen.

Oba dva dluhopisy jsou šestileté. Výnosy nejsou vypláceny formou úroku, ale reinvestovány, majitelům dluhopisů jsou tedy za příslušné výnosové období automaticky připsány na jejich majetkový účet další dluhopisy v příslušné hodnotě odpovídající stanovenému výnosu po zdanění srážkovou daní (aktuálně činí sazba daně 15 %).

Nominální hodnota obou dluhopisů je jedna koruna. Minimální investice je stanovena na 1000 korun, tedy minimálně si občan musí koupit 1000 kusů Dluhopisu Republiky. Maximální investice je v rámci třetí tranše omezena na pět milionů korun u každého dluhopisu. Tím se liší od předchozích dvou emisí, kde byla maximální investice omezena jedním milionem korun.

Dluhopisy lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím vybraných poboček ČSOB banky.

Výnosy reinvestičního dluhopisu

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, přičemž ty s každým rokem stoupají. Tím se Ministerstvo financí snaží motivovat občany, aby dluhopisy drželi až do splatnosti, neprodávali je předčasně, protože v prvních letech je jejich výnosnost mizivá.

Celkově výnos reinvestičního dluhopisu oproti předchozím dvěma tranším mírně poklesl, což přesně koresponduje s vývojem na dluhopisových trzích. V pátém roce je výnos totiž pouze 2,5 % a v šestém roce 4 %. Průměrný anualizovaný hrubý výnos reinvestičního dluhopisu tedy vychází na 1,91 % p.a. Fakticky ale bude čistý výnos nižší, ještě je totiž potřeba zohlednit srážkovou daň. V případě, že po celou dobu zůstane sazba daně na úrovni 15 %, pak čistý výnos vychází na 1,62 % p.a.

Hrubé roční výnosy reinvestičních Dluhopisů Republiky

Výnosové období Emise 1. 7. 2019 Emise 1. 4. 2019 Emise 1. 2. 2019
1. rok 0,50 % 0,50 % 0,50 %
2. rok 1,00 % 1,00 % 1,00 %
3. rok 1,50 % 1,50 % 1,50 %
4. rok 2,00 % 2,00 % 2,00 %
5. rok 2,50 % 2,50 % 3,00 %
6. rok 4,00 % 4,50 % 4,50 %
Průměrný hrubý výnos p.a.
1,91 % 1,99 % 2,07 %
Průměrný čistý výnos (15 % daň) 1,62 % 1,69 % 1,76 %

Zdroj dat: Emisní podmínky dluhopisu

Výnos proti-inflačního dluhopisu

Výnos proti-inflačního dluhopisu není předem znám, protože má pohyblivou úrokovou sazbu odvíjející se od inflace, a to vždy zpětně za uplynulé výnosové období. Konkrétně je sledována hodnota indexu spotřebitelských cen vždy k dubnu daného roku v porovnání s dubnem předcházejícího roku. A k tomu je vždy přičtena úroková marže 0,5 %.

Výnos za první výnosové období od 1. 7. 2019 do 1. 7. 2020 bude zveřejněn až 20. 5. 2020. Bude to 0,5 % + meziroční míra inflace za duben 2020. A stejně tak tomu bude v dalších letech. I zde se jedná o hrubý výnos, který bude ještě ponížen o srážkovou daň. Výnos není vyplácen, ale reinvestován – majiteli dluhopisů budou v příslušné výši výnosu připsány na účet další dluhopisy.

Hrubé roční výnosy proti-inflačního Dluhopisu Republiky

Výnosové období Emise 1. 7. 2019
1. rok (1. 7. 2019 – 1. 7. 2020) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2020
2. rok (1. 7. 2020 – 1. 7. 2021) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2021
3. rok (1. 7. 2021 – 1. 7. 2022) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2022
4. rok (1. 7. 2022 – 1. 7. 2023) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2023
5. rok (1. 7. 2023 – 1. 7. 2024) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2024
6. rok (1. 7. 2024 – 1. 7. 2025) 0,50 % + meziroční inflace za duben 2024

Zdroj dat: Emisní podmínky dluhopisu

Který dluhopis je lepší?

Nejde jednoznačně odpovědět, který dluhopis bude ve finále výnosnější, to bude záležet na vývoji inflace v ČR v příštích šesti letech. Obecně ale můžeme říct, že u proti-inflačního dluhopisu máme jistotu, že výnos pokryje inflaci, i kdyby výrazně stoupla. Reinvestiční dluhopis může být výhodnější pouze tehdy, pokud by inflace výrazněji poklesla, tak jako tomu bylo například v letech 2013-2016, kdy průměrná meziroční míra inflace dosáhla pouhých 0,7 % ročně. Celkově v poslední dekádě zatím průměrná meziroční míra inflace vychází na pouhých 1,6 %.

Roční míra inflace v ČR v letech 1990-2018

Nicméně poslední dva roky už se inflace drží zase nad dvěma procenty. Aktuálně v únoru dosáhla meziroční míra inflace dokonce 2,7 %. A Česká národní banka by dlouhodobě ráda viděla inflaci právě kolem 2 % ročně, tomu přizpůsobuje i svou měnovou politiku a výši základních úrokových sazeb.

Vývoj meziroční míry inflace v ČR

Jestliže průměrný hrubý výnos reinvestičního dluhopisu je 1,91 % p.a. a proti-inflační dluhopis má hrubý výnos 0,5 % nad inflací, tak jednoduchou matematikou spočteme, že pokud bude inflace v příštích šesti letech vyšší než 1,41 % ročně, vyplatí se více proti-inflační dluhopis, pokud bude inflace nižší než 1,41 % ročně, vyplatí se více reinvestiční dluhopis.

Těžko odhadovat. Každopádně mě osobně dává větší smysl ten proti-inflační. Pro představu, kdyby inflace byla každý rok přesně 2 %, na které cíluje Česká národní banka, hrubý výnos proti-inflačního dluhopisu by byl 2,5 % p.a. a čistý výnos po zdanění 15% sazbou daně pak 2,13 % p.a., tedy mírně nad inflací. Kdyby inflace byla 2,5 % ročně, hrubý výnos proti-inflačního dluhopisu by byl 3 % p.a. a čistý výnos po zdanění 2,55 % p.a., opět lehce nad inflací.

Reinvestiční dluhopis s pevným čistým výnosem 1,62 % p.a. na šestiletém horizontu je z mého pohledu výnosově neuspokojivý, to mi i termíňák v bance dá vyšší úrok. Proti-inflační dluhopis má v sobě aspoň tu ochranu před inflací, kdyby zůstala na dnešní úrovni nebo stoupla ještě výše. Nicméně na šestiletém horizontu dokážou před inflací dobře ochránit i jiné investice s vyšší výnosností. Takže za mě nevidím moc důvod ani pro tento dluhopis. Ale proti gustu žádný dišputát. Rozhodně si myslím, že o ten profi-inflační dluhopis bude mezi veřejností výrazně větší zájem než o ten klasický reinvestiční s pevně nastaveným výnosem.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Ilustrativní foto - zdroj: www.mfcr.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
27. 3. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (20.9 + 21.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru