Fond-show: Generali Prémiový vyvážený fond

Středně rizikový profilový fond zaujme složením portfolia a flexibilitou. Má ovšem vysokou nákladovost TER a také historickými výnosy nijak neoslňuje.

15.02.2018, Fondy, Jan Traxler, Počet přečtení: 1608

Generali Prémiový vyvážený fond je kategorizován jako smíšený fond. Mohli bychom ho zároveň označit jako profilový fond vhodný pro vyváženou investiční strategii. Jak napovídá ISIN fondu IE00BGLNMF81, je registrován v Irsku, ale veřejně nabízen v ČR.

Základní údaje

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Daniel Kukačka
ISIN IE00BGLNMF81
Vznik fondu 2. 1. 2014
Velikost fondu 500 mil. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie

Generali Prémiový vyvážený fond investuje do akcií a dluhopisů, přičemž někdy k tomu využívá ETF, ale zpravidla nakupuje na burze přímo jednotlivé akcie a dluhopisy. Dle vývoje na trzích může měnit poměr dluhopisové a akciové složky. V neutrální pozici by dluhopisová složka měla mít 60 % a akciová 40 %. Aktuálně má ale akciová složka pouze 25 % podíl ve fondu.

Fond se snaží portfolio široce diverzifikovat regionálně i sektorově. V rámci dluhopisové složky může investovat do státních i podnikových dluhopisů, momentálně investuje výhradně do dluhopisů firemních spíše s nižším ratingem a průměrným výnosem do splatnosti 3,9 % p.a. V akciové složce bychom našli mezi největšími pozicemi například akcie německé automobilky BMW, nebo americké investiční banky Goldman Sachs.

Rozložení portfolia fondu

Generali Prémiový vyvážený fond - Složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 2,86 % ~ 2,86 % p.a.
3 roky 6,41 % ~ 2,09 % p.a.
od založení 6,22 % ~ 1,49 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Generali Prémiový vyvážený fond - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 4, což odpovídá většině smíšených fondů, usiluje o zlatou střední cestu mezi výnosem a volatilitou.

Kreditní riziko v rámci dluhopisové složky fondu je rozloženo zhruba na 40 emitentů, jejichž průměrný kreditní rating je BB. Citlivost na změnu úrokových sazeb je relativně nízká s modifikovanou durací 1,85 let.

Akciové i dluhopisové složky se samozřejmě týká standardní tržní riziko vyplývající z pohybů cen akcií a dluhopisů na burze, to je pochopitelně vyšší u akciové složky. Fond je denominovaný v korunách a měnové riziko zajišťuje.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 3,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,75 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,34 %

Závěrečné hodnocení

Tento fond představuje jednoduché řešení pro klienty, jediným fondem mají rozložené portfolio mezi akcie a dluhopisy navíc s flexibilně se měnícím poměrem akcií a dluhopisů. Historickou výkonností ale zatím fond neoslňuje, za 4 roky fungování vydělal investorům pouze 6 %. Svou roli v tom určitě hraje i poměrně vysoká roční nákladovost TER ve výši 2,34 % za rok 2016, což je na smíšený fond velmi vysoké číslo.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31.12.2017.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?
Chcete dostávat na email nové články a tipy na investice?Přihlaste se k odběru bezplatného investičního newsletteru FINEZ a nebo nás sledujte na facebooku.

investiční newsletter

Přihlašte se k odběru bezplatného investičního newsletteru.

Chcete poradit s investicemi?

Nepomůžeme vám rychle zbohatnout, ale ukážeme vám, jak nechat peníze dlouhodobě pracovat pro vás, aby generovaly stabilní výnosy. Podívejte se na příklady z praxe

kontaktujte nás