Ostatní

Kam spoří a jak celkově hospodaří české domácnosti

Úspory domácností rostou rychleji než dluhy. Na běžných účtech leží dnes českým domácnostem 1,3 bilionu korun z celkového finančního majetku ve výši 3,4 bilionů. Jednu desetinu úspor máme na stavebním spoření. Čtvrtina připadá na penzijní a investiční fondy.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 9. 2018

Úspory rostou rychleji než zadlužení

Celkový objem vkladů českých domácností v bankách se pomalu blíží 2,5 bilionům korun. K 31. 7. to dle bankovní statistiky České národní banky bylo 2475 miliard korun. Naproti tomu celkový objem úvěrů poskytnutých bankami českým domácnostem dosáhl ke stejnému dni 1591 miliard korun. V číslech jsou započteny i vklady a úvěry u stavebních spořitelen. Když od objemu vkladů odečteme objem úvěrů, zjistíme, že celkově mají domácnosti v bankách agregovaný čistý majetek ve výši 884 miliard korun. To je o 61 miliard více než před rokem a o 246 miliard více než před pěti lety.

Na základě toho můžeme říct, že české domácnosti v součtu bohatnou, i když to samozřejmě neplatí pro všechny. Někdo bohatne více, někdo méně a někdo chudne. Tak tomu vždy bude. V celkovém součtu a v průměru ale čistá hodnota majetku domácností roste. A to se jedná pouze o bilanci z bankovních statistik. Kdybychom zohlednili další majetek domácností, zejména hodnotu nemovitostí, dostaneme mnohonásobně vyšší růst.

Mezi roky 2002 až 2009 rostl objem úvěrů domácností výrazně rychleji než objem vkladů. Čisté finanční jmění domácností tedy klesalo. A relativní zadlužení domácností poměrem k HDP nebo disponibilním příjmům v tomto období prudce stoupalo.

Nyní jsme naopak ve fázi, kdy relativní zadlužení domácností mírně klesá, a to jak vůči celkovému majetku domácností, tak vůči disponibilním příjmům. Na přiloženém grafu můžete názorně vidět, jak se poslední roky nůžky mezi objemem vkladů a objemem úvěrů domácností pozvolna rozšiřují.

Vývoj objemu bankovních vkladů a úvěrů českých domácností

Kam spoříme volné peníze?

Dohromady téměř dvě třetiny finančního majetku máme uložené v bance na běžných účtech, spořicích účtech a termínovaných vkladech. Přičemž je zajímavé, že výrazně převažují běžné účty, které dnes zpravidla nenesou žádný úrok. Jenom na běžných účtech leží dnes českým domácnostem 1,3 bilionu korun. Na spořicích účtech a termínovaných vkladech máme dalších 828 miliard korun.

Vysvětluji si to tím, že každý potřebuje nějakou likvidní rezervu a jelikož i na spořicích účtech jsou úroky mizerné, tak to lidé asi příliš neřeší a nechávají peníze ležet na běžném účtu. Kromě lenosti je pak na vině určitě i strach. Z investování do fondů má mnoho lidí stále obavy. Pořád velká část populace preferuje pro uložení úspor bezpečné státem pojištěné bankovní vklady, bez ohledu na to, že tam dlouhodobě úspory vlivem inflace ztrácí reálnou hodnotu.

Jednu desetinu úspor pak máme na stavebním spoření. Zbylá čtvrtina připadá na penzijní a investiční fondy, zhruba půl na půl. V prezentovaném grafu sice mírně převažuje hodnota majetku v investičních fondech, ale zde nejsou vyselektovány pouze domácnosti, jedná se o souhrnný údaj o majetku ve fondech, ze kterého neznámo velkou část tvoří i institucionální investoři. Majetek domácností může být odhadem o 50 miliard menší, tedy zhruba na úrovni penzijních fondů.

Struktura finančního majetku českých domácností

Jaké investice preferujeme?

U majetku v investičních fondech stojí za pozornost také jeho rozložení podle typu fondu. Největší část investic, rovných 40 %, máme uloženo ve smíšených fondech. Zhruba poloviční díl koláče, tedy cca 20 %, zabírají shodně akciové fondy a dluhopisové fondy. Do nejkonzervativnějších fondů peněžních trhů, které v aktuálním tržním prostředí nejsou schopné výnosově porážet inflaci, už dnes neinvestuje téměř nikdo.

Rozložení majetku v investičních fondech v ČR

Za posledních deset let se tento obrázek výrazně změnil, v průměru jsme se z velmi konzervativní struktury (převažovaly dluhopisové fondy a fondy peněžních trhů) posunuli k poměrně vyvážené struktuře majetku. Nejvíce kapitálu přibylo v akciových a smíšených fondech. Významnější roli začínají hrát také nemovitostní fondy, kde objem investic za posledních pět let stoupl na čtyřnásobek.

Ke spořícím návykům českých domácností se tedy dá obecně říct, že mnoho lidí má z investic stále obavy a zbytečně nechává peníze ležet ladem na účtech v bance. Když už se ale odhodláme peníze investovat do investičních fondů, nejsme zase takoví „poserové" jako před deseti lety.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 9. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (47.2 + 49.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru