Ostatní

Češi bohatnou, ale pomalu

Za poslední rok v průměru stouply vklady českých domácností na bankovních účtech o čtyři tisíce korun na osobu. Objem všech finančních aktiv českých domácností roste o poznání rychleji.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 10. 2013

Objem bankovních vkladů roste

Podle údajů České bankovní asociace vzrostl celkový objem klientských vkladů uložených v tuzemských bankách ke konci srpna 2013 meziročně o 176,5 mld. Kč (tj. o 5,7 %). Celkově tak české banky včetně stavebních spořitelen mají na účtech 3,26 bilionů korun. Lehce přes polovinu z této sumy tvoří vklady domácností. Na jednoho Čecha tak v průměru připadá necelých 180 tisíc korun. Za poslední rok si v průměru každý Čech uložil do banky zhruba čtyři tisíce korun. Úspory českých domácností držené na účtech v bankách tedy rostou. Po přepočtu na jednu osobu ale nelze říct, že bychom nějak závratně bohatli.

Rychlejším tempem roste objem vkladů v podnikatelské sféře. Ani zde ale nejde mluvit o tom, že by si české firmy výrazně polepšily. Nárůst objemu vkladů v podnikatelské sféře je do značné míry tažen snahou o vytváření větších rezerv na úkor investic, s čímž koresponduje i velmi pomalý růst HDP české ekonomiky.

Objem vkladů v tuzemských bankách roste

Objem vkladů v tuzemských bankách roste

Zdroj: Česká bankovní asociace – Banky a fakta

Objem termínovaných vkladů klesá

Zajímavé je, že zatímco celkový objem vkladů roste, objem termínovaných vkladů naopak klesá, a to jak u domácností, tak i v podnikatelské sféře. Klesající úroky z vkladů pravděpodobně vedou domácnosti i firmy k postoji, že preferují likviditu před lehce vyšším úrokem. Těch pár desetin procenta navíc u termínovaných vkladů jim už nestojí za to, že se k penězům po určitou dobu nemohou dostat.

Pozornost si zaslouží také srovnání se zbytkem Evropy. Vklady českých domácností sice rostou, ale pomalejším tempem než průměr v Evropě. Závidět můžeme nejvíce Polákům. Také u sousedů na Slovensku rostou vklady domácností v bankách rychlejším tempem než v ČR. Na druhou stranu, ve srovnání s Maďarskem nebo Slovinskem si české banky rozhodně nemůžou stěžovat, tamní banky se potýkají s odlivem vkladů. Ovšem to ještě neznamená, že maďarské a slovinské domácnosti chudnou. Spíše je to důsledek rostoucí nedůvěry ve stabilitu bankovního sektoru. Lidé na Kypru by mohli nejlépe vyprávět.

Růst objemu vkladů lehce zaostává za evropským průměrem

Růst objemu vkladů lehce zaostává za evropským průměrem

Zdroj: Česká bankovní asociace – Banky a fakta


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Finanční aktiva domácností také rostou

Na závěr se podívejme na údaje o vývoji veškerých finančních aktiv českých domácností, který mapuje společnost Allianz. Do finančních aktiv jsou v tomto případě započítány i cenné papíry nebo vklady v podílových fondech, na penzijním spoření a v pojišťovnách, nebere se však v potaz hmotný majetek ani nemovitosti. Tato data vypadají daleko optimističtěji. Na druhou stranu mají dle mého názoru horší vypovídací hodnotu, pokud jde o průměrnou českou domácnost, neboť tyto údaje ve větší míře zkresluje vývoj hodnoty majetku vrchních 10 % obyvatel.

Podle analýzy společnosti Allianz stoupl v roce 2012 objem finančních aktiv českých domácností o 6,8 procent. Po odečtu všech závazků disponuje průměrná česká domácnost finančními aktivy ve výši 15 297 euro na osobu (tj. přibližně 250 tisíc korun na osobu). Pro srovnání, průměrná americká domácnost disponuje finančními aktivy v hodnotě lehce přes 100 tisíc euro na osobu (tj. přibližně 2,5 milionu korun). Zde však ještě v mnohem větší míře platí, že toto číslo bude mít daleko od mediánu, protože i v USA horních 10 % obyvatel vlastní většinu finančních aktiv.

Abyste si ale nepřipadali chudě, tak například v Indii má průměrná domácnost finanční aktiva ve výši 747 eur na osobu (tj. necelých 20 tisíc korun). A dokonce i na Novém Zélandu je na tom průměrná domácnost hůře než v České republice s čistými úsporami ve výši 6718 eur (tj. necelých 170 tisíc korun). Největšími úsporami naopak disponují Švýcaři s průměrným objemem finančních aktiv ve výši necelých 142 tisíc euro (tj. přes 3,5 milionu korun).

Čistá finanční aktiva domácností

Země roční růst
EUR na hlavu Země roční růst
EUR na hlavu
Švýcarsko 6 % 141 895 Norsko 8 % 10 589
USA 8 % 100 711 ČR 7 % 10 096
Japonsko 3 % 83 610 Chorvatsko 6 % 6 791
Belgie 7 % 73 523 Nový Zéland 10 % 6 718
Nizozemí 8 % 68 756 Maďarkso 4 % 6 534
Kanada 8 % 66 553 Polsko 10 % 5 221
Velká Británie 6 % 58 905 Slovensko 8 % 5 009
Austrálie 15 % 57 401 Čína 20 % 4 719
Francie 5 % 44 306 Brazílie 15 % 2 730
Německo 5 % 41 954 Rusko 18 % 1 705
Španělsko 1 % 17 211 Turecko 9 % 1 614
Řecko -2 % 10 977 Indie 22 % 747

Zdroj: Allianz Global Wealth Report 2013

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 10. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (8.4 + 38.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru