Fondy

Fond-show: Sporoinvest

Svého času největší český fond se po pěti letech bídy opět hlásí o slovo. Vyhaslá hvězda začíná znovu světélkovat, žádná oslnivá záře to ale nebude.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 3. 2019

Fond Sporoinvest spravovaný českou pobočkou Erste Asset Management (dříve Investiční společností České spořitelny) je další z pionýrů kolektivního investování v České republice. Funguje již od roku 1996 a dnes spravuje majetek v hodnotě zhruba 5,3 miliard korun, což ho stále řadí mezi 10-20 největších fondů v ČR. Svého času však byl ze všech největší. Dlouhé roky byl vlajkovou lodí mezi fondy nabízenými klientům České spořitelny. Toto období slávy už ale dávno pominulo.

Základní údaje

Správce fondu Erste Asset Management
Manažer fondu Martin Šmíd
ISIN CZ0008472271
Vznik fondu 1. 7. 1996
Velikost fondu 5,3 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 1

Investiční strategie

Sporoinvest je kategorizován jako dluhopisový fond velmi krátkodobých investic, což znamená, že průměrná doba do splatnosti dluhových závazků v majetku fondu nesmí být delší než 18 měsíců. Ke konci ledna byla průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu necelých 11 měsíců.

Investuje přednostně do dluhopisů, jejichž emitent disponuje investičním ratingem. Většinu portfolia fondu tvoří krátkodobé české státní dluhopisy, ty pak v menší míře doplňují i zahraniční dluhopisy a korporátní dluhopisy. Kromě dluhopisů využívá také bankovních depozit a reverzních repo operací.

Část portfolia má pevný úrok, část variabilní. Průměrný vážený hrubý výnos do splatnosti byl ke konci ledna 1,5 %.

Složení portfolia fondu

Sporoinvest - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok -0,10 % ~ -0,10 % p.a.
3 roky -1,18 % ~ -0,39 % p.a.
5 let -1,39 % ~ -0,28 % p.a.
10 let 5,34 % ~ 0,52 % p.a.
od založení 85,05 % ~ 2,75 % p.a.

Sporoinvest býval u veřejnosti velmi oblíbený fond. V letech 1996-2008 dokázal vydělat 84 % za 12 let, tj. cca 5,2 % p.a. Svými výnosy dokázal spolehlivě porážet inflaci. Na takto konzervativní fond měl opravdu vynikající výsledky.

Jenomže s klesajícími úroky se podobně jako všechny dluhopisové fondy dostal do výnosové pasti. Posledních pět let už byly úrokové výnosy tak nízké, že nezvládaly pokrýt ani náklady na správu fondu. Ani poté, co se je správce snažil osekat na minimum a snižoval poplatky. Čistá hodnota podílových listů fondu Sporoinvest je dnes o 1,4 % nižší než před pěti lety.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Sporoinvest - historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Sporoinvest je velmi konzervativní fond. Jelikož investuje do dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti, má nízkou duraci, tedy není příliš citlivý na změnu úrokových sazeb. Díky tomu vykazuje minimální volatilitu a je zařazen do první nejméně rizikové kategorie na stupnici od 1 do 7 syntetického ukazatele rizikovosti SRRI.

Z pohledu kreditního rizika se také jedná o velmi konzervativní investici, neboť převážnou část majetku drží v českých státních dluhopisech, nebo na depozitních účtech. Většinu majetku investuje v korunách. V případě investic v cizí měně zajišťuje měnové riziko do koruny.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 0,30 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 0,45 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 0,60 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 0,75 %, ale dle ceníku České spořitelny je klientům účtován vstupní poplatek 0,30 %. Výstupní poplatek účtován není. Roční poplatek za správu je aktuálně nastavený na 0,45 % a celková roční nákladovost fondu (TER) za rok 2017 byla 0,60 %.

Závěrečné hodnocení

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Dříve se mu to dařilo, posledních pět let nikoliv. Klíčová otázka zní, jaký je jeho výnosový potenciál do budoucna?

Jestliže průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v majetku fondu je aktuálně 1,5 % p.a., tak po zohlednění nákladů na správu je čistý výnosový potenciál fondu Sporoinvest pro následující rok lehce pod 1 %.

V roce 2019 by poprvé od roku 2014 měl dosáhnout kladného zhodnocení. Ale bude to zhruba na úrovni úroků u spořicích účtů a trochu pod úrovní termínovaných vkladů (pro srovnání, J&T banka nabízí na ročním termíňáku hrubý úrok 1,6 %). Zcela jistě pak bude výnos fondu Sporoinvest ještě minimálně 1-2 roky zaostávat za inflací.

Riziko ztráty je tu sice minimální, ale z pohledu výnosnosti mi fond Sporoinvest stále nedává smysl. Stejně jako jiné fondy peněžních trhů a fondy velmi krátkodobých investic. Podrobněji se výnosovému potenciálu fondů peněžních trhů věnuji v článku Přichází zase čas na fondy peněžních trhů? Nejhorší časy mají sice za sebou, ale že by nás v nadcházejícím období oslnily uspokojivými výnosy, tomu nevěřím.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Erste Asset Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 28. 2. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 1. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 3. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (47.2 + 37.5) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru