Fondy

Fond-show: Pioneer Strategic Income

Přicházíme s novým seriálem, ve kterém budeme představovat vybrané investiční fondy, od nejznámějších jmen přes různé speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů. Jako první si představíme jeden z nejznámějších a historicky velmi úspěšných dluhopisových fondů.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 9. 2017

Pioneer Strategic Income je dluhopisový fond, který představuje jednu z vlajkových lodí společnosti Pioneer Investments (od července pod křídly společnosti Amundi). Fond byl v dolarové variantě (ISIN: LU0162302276) a eurové variantě (LU0162480882) založen v roce 2003. Jeho korunová varianta (ISIN: LU0648618758) funguje od roku 2011.

Hlavním portfolio manažerem fondu je od počátku (tj. po celých 14 let fungování) Kenneth J. Taubes. Pomáhají mu dále Andrew Feltus a Charles Melchreit. Fond má vynikající poměr mezi výnosem a rizikem ve srovnání s jinými konzervativními dluhopisovými fondy. Ne náhodou spravuje přes 4 mld. dolarů a oplývá čtyřhvězdičkovým ratingem Morningstar.

Základní údaje

Správce fondu Amundi Asset Management
Manažer fondu Kenneth J. Taubes
ISIN  LU0648618758 (CZK)
Vznik fondu  4. 4. 2003
Velikost fondu 96 mld. Kč
Rating Morningstar ****
SRRI (1-7)   3

Investiční strategie

Fond Pioneer Strategic Income investuje do státních i korporátních dluhopisů primárně v USA. Má velmi flexibilní strategii a aktivně pracuje s durací. Takže například v uplynulých dvou letech držel raději dluhopisy s kratší dobou do splatnosti, které nebyly tak negativně ovlivněny růstem úrokových sazeb v USA.

Od založení v roce 2003 fond vydělal podílníkům 5,4 % p.a. Ovšem v příštích letech to bude výrazně méně. Aktuální průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu je 3,7 % p.a. s průměrnou dobou do splatnosti necelých 8 let. Odečteme-li roční nákladovost TER ve výši 1,8 %, dostaneme potenciální čistý výnos necelá 2 % p.a.

Fundamentální údaje

Výnos do splatnosti 3,71 % p.a.
Průměrný kreditní rating A
Průměrná doba do splatnosti 7,64 let
Počet emitentů 301

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Pioneer Strategic Income - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Historické výnosy

1 rok 2,98 % ~ 2,98 % p.a.
3 roky 5,75 % ~ 1,88 % p.a.
5 let 15,60 % ~ 2,94 % p.a.
10 let 61,39 % ~ 4,90 % p.a.
od založení 113,27 % ~ 5,43 % p.a.

Rizika spojená s investicí

Fond lze označit za konzervativní investici. Na sedmistupňové škále syntetického ukazatele rizikovosti (SRRI) je zařazen do kategorie 3, tedy na rozhraní konzervativního a vyváženého profilu. Historická anualizovaná volatilita (odchylka od průměrného výnosu) je zhruba 3-4 % p.a. Největší propad ceny zaznamenal fond v roce 2008, kdy drawdown dosáhl 18 %. Kreditní riziko je nízké. Portfolio fondu je rozloženo mezi 300 různých emitentů, jejichž průměrný úvěrový rating je A. Fond je s durací 5 let středně citlivý na změnu úrokových sazeb. U CZK varianty je zajištěno měnové riziko do korun.

Pioneer Strategic Income - Rozložení portfolia fondu

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 0,00 % – 5,00 %
Výstupní poplatek 0,00 %
Poplatek za správu 1,00 %
Výkonnostní odměna 15 % (nad benchmark)
TER (celková roční nákladovost) 1,78 %

Závěrečné hodnocení

Fond Pioneer Strategic Income má ve srovnání s jinými dluhopisovými fondy poměrně vysokou roční nákladovost TER. Přesto se může pochlubit dobrými historickými výsledky. Jeho výnosová perspektiva do budoucna je omezená, tak jako u všech dluhopisových fondů. Výnosový potenciál kolem 2 % p.a. není vysoký, nicméně patří k tomu nejlepšímu, co se dá aktuálně na trhu při dané míře rizika mezi dluhopisovými fondy najít. Dluhopisové fondy jsou totiž všeobecně v pasti a čeká je období nízkých nebo mnohdy i záporných výnosů.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Pioneer Investments a jsou platná k 31. 7. 2017. Závěrečné hodnocení odráží pouze názor autora článku, nikoliv stanovisko Pioneer Investments.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 9. 2017

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (20.5 + 26.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru