Fondy

Fond-show: Pioneer Emerging Markets Bond

Dluhopisový fond, který má i ve stávajícím tržním prostředí potenciál dosahovat solidních výnosů kolem 4-5 % p.a. Může se pochlubit velmi úspěšnou historií, má přiměřenou roční nákladovost TER a je zajištěn do koruny.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 2. 2018

Pioneer Emerging Markets Bond je historicky velmi úspěšný dluhopisový fond spravovaný společností Amundi (dříve Pioneer). Tento fond dnes obhospodařuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun. Jeho primární eurová varianta (ISIN: LU0119402005) existuje od roku 2000, dolarová varianta (ISIN: LU0132208249) od roku 2002 a korunová varianta (ISIN: LU0898727408) od roku 2013.

Hlavním portfolio manažerem fondu je Yerlan Syzdykov, který pracuje ve společnosti Amundi (dříve Pioneer) 17 let a je šéfem týmu pro dluhopisy na rozvíjejících se trzích.

Základní údaje

Správce fondu Amundi Asset Management
Manažer fondu Yerlan Syzdykov
ISIN LU0898727408 (CZK)
Vznik fondu 2. 5. 2002 (USD)
Velikost fondu 5,8 mld. USD
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 3

Investiční strategie

Fond Pioneer Emerging Markets Bond investuje do státních a podnikových dluhopisů na rozvíjejících se trzích, přičemž aktuálně převládají firemní dluhopisy. V portfoliu má dluhopisy od cca 260 emitentů, jejichž průměrný kreditní rating je BB- (tedy kategorie high yield dluhopisů). Dluhopisy může teoreticky nakupovat v různých měnách, ale zpravidla kupuje pouze dolarové dluhopisy.

Rozložení portfolia fondu

Pioneer Emerging Markets Bond - Složení portfolia fondu

Historické výnosy (USD varianta)

1 rok 10,12 % ~ 10,12 % p.a.
3 roky 24,50 % ~ 7,58 % p.a.
5 let 24,42 % ~ 4,47 % p.a.
10 let 72,43 % ~ 5,60 % p.a.
od založení 230,93 % ~ 7,89 % p.a.

Průměrný hrubý výnos do splatnosti držených dluhopisů v portfoliu fondu je aktuálně 6,2 % p.a. Po odečtu nákladů na správu lze tedy kalkulovat s potenciálním čistým výnosem kolem 4,5 % p.a. Historicky hodnota podílových listů fondu od založení USD varianty v roce 2002 rostla tempem 7,9 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Pioneer Emerging Markets Bond - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 3, což je dáno poměrně nízkou volatilitou v uplynulých letech. Nicméně tento fond je potřeba chápat spíše jako rizikovější dluhopisový fond. Však také v roce 2008 během finanční krize krátkodobě spadla hodnota podílových listů fondu téměř na polovinu. V následujícím roce se zase vrátila zpět.

Ačkoliv se jedná o high yield dluhopisový fond, kreditní riziko dluhopisů je maximálně rozloženo, v majetku fondu jsou dluhopisy od cca 260 různých emitentů a portfolio fondu je také velmi široce regionálně rozloženo. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů ve fondu je cca 9 let, čemuž odpovídá vyšší citlivost na změnu úrokových sazeb vyjádřená durací 5,25 let.

Korunová variantu fondu zajišťuje měnové riziko pevným kurzem USD/CZK vůči dolarové variantě. Tedy pokud by koruna k dolaru nadále posilovala, nebude to mít negativní dopad na vývoj hodnoty podílových listů fondu.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,20 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,64 %

Závěrečné hodnocení

Na dluhopisy dnes není vůbec dobrá doba, většina dluhopisových fondů skončila v uplynulém roce ve ztrátě a ani letos je nečeká nic dobrého. Důvodem jsou rostoucí úrokové sazby, které sráží dolů tržní cenu dluhopisů.

Ovšem i na dluhopisových trzích najdeme výjimky, které mají nadále zajímavý výnosový potenciál. Jedná se o dluhopisy na rozvíjejících se trzích, kde jsou obecně výrazně vyšší úrokové sazby, tudíž i dluhopisy nesou výrazně vyšší úroky.

Fond Pioneer Emerging Markets Bond je přesně fondem, který i ve stávajícím tržním prostředí má potenciál dosahovat solidních výnosů kolem 4-5 % p.a. Může se pochlubit velmi úspěšnou historií, má přiměřenou roční nákladovost TER a je zajištěn do koruny. Nutno akorát zdůraznit, že se nejedná o klasický konzervativní fond, patří spíše do vyváženého či dynamického portfolia.

Užitečné odkazy

  • Klíčové informace pro investory (KIID)
  • Factsheet fondu

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Amundi Asset Management Czech Republic. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31.12.2017.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 2. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (9.4 + 36.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru