Fondy

Fond-show: Parvest Aqua

Tematicky zaměřený enviromentální akciový fond. Má vyšší nákladovost, nicméně výkonností zatím poráží index MSCI World. Je měnově zajištěný do korun, ale ne dokonale.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 3. 2018

„Myšlenka fondu Parvest Aqua je postavená na prohlubujícím se rozdílu mezi celosvětovou poptávkou po pitné vodě a její stagnující nabídkou. Společnosti z portfolia mají potenciál tento rozdíl snižovat buď díky potenciálním úsporám vody, nebo naopak její produkcí a distribucí," říká k fondu Parvest Aqua Jan Maňák, zástupce společnosti BNP Paribas Asset Management pro ČR, Slovensko a Polsko.

Správcem a administrátorem fondu je BNP Paribas Asset Management, ale na správě fondu se také aktivně podílí společnost Impax Asset Management, která se specializuje na enviromentální a sociálně odpovědné investování.

Samotný fond Parvest Aqua byl založen v roce 2015 v EUR třídě (ISIN: LU1165135440). Korunová varianta (ISIN: LU1458425730) funguje od roku 2017. Již od roku 2008 ale společnost BNP Paribas Asset Management spravuje jiný, francouzský fond s identickou strategií BNP Paribas Aqua (ISIN: FR0010668145), který nemá povolení k veřejné nabídce v ČR, ale lze od něj odvodit historickou výkonost očištěnou o rozdíl v nákladech oproti třídě registrované v Lucembursku.

Díky svým dosavadním výsledkům se fond Parvest Aqua pyšní čtyřhvězdičkovým ratingem od agentury Morningstar a dnes spravuje majetek v hodnotě přes jednu miliardu euro.

Základní údaje

Správce fondu BNP Paribas Asset Management
Manažer fondu Hubert Aarts
ISIN LU1458425730 (CZK)
Vznik fondu 3. 7. 2015 (EUR)
Velikost fondu 1,1 mld. EUR
Rating Morningstar ****
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

Fond investuje do akcií společností, které se aktivně podílejí na efektivním hospodaření s vodou. Patří sem samozřejmě klasická úprava a distribuce pitné vody, ale také čištění odpadních vod, odsolování mořské fondy, zavlažování nebo různé technologie cílené na úsporu spotřeby vody apod.

V portfoliu fondu jsou aktuálně akcie 50 společností, z toho zhruba 40 % v USA a 40 % v Evropě. Najdeme mezi nimi známé distributory pitné vody, ale také výrobce filtrů, čerpadel, měřicích přístrojů apod. Mezi největší pozice ve fondu patří například firmy Danaher, Suez Environnement, Severn Trent, Ecolab nebo Xylem.

Složení portfolia fondu

Parvest Aqua - Složení portfolia fondu

Historické výnosy (v EUR)

Od založení klasické retailové eurové třídy v roce 2015 stoupla čistá hodnota podílových listů v eurech o 18 % (tj. 6,7 % p.a.), zatímco hodnota indexu MSCI World ve stejném období stoupla jen o 12 %.

BNP Paribas ve svých materiálech dále uvádí výkonnost odvozenou od zmíněného francouzského fondu BNP Paribas Aqua. Podle té by fond od založení v roce 2008 vydělal 248 % (tj. 14,5 % p.a.) Hodnota srovnávacího indexu MSCI World ve stejném období stoupla o 217 % (tj. 13,3 % p.a.)

1 rok 2,90 % ~ 2,90 % p.a.
3 roky 21,80 % ~ 6,79 % p.a.
5 let 72,55 % ~ 11,53 % p.a.
od založení 247,97 % ~ 14,46 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Parvest Aqua - Historický vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 5, což odpovídá jiným akciovým fondům. Volatilita fondu je srovnatelná s indexem MSCI World.

Korunová varianta fondu zajišťuje měnové riziko vůči primární EUR variantě fondu. V EUR variantě fondu ale není měnové riziko zajišťováno, takže fakticky na hodnotu investice má částečně vliv také vývoj kurzu EUR/USD a dalších měn vůči euru.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 3,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,75 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,21 %

Závěrečné hodnocení

Na poměry akciových fondů má fond Parvest Aqua poměrně vysokou roční nákladovost TER ve výši 2,21 %. Většina globálních akciových fondů mívá zpravidla nákladovost zhruba o třicet bazických bodů nižší, tedy kolem 1,9 %. Na druhou stranu konkurenční fond ČSOB Akciový vodního bohatství má TER dokonce 2,41 %.

I přes tyto náklady ale fond Parvest Aqua zatím svou výkonností poráží index MSCI World, tedy jakýsi průměr rozvinutých akciových trhů ve světě (upozorňuji, že index je kalkulovaný zcela bez nákladů).

Svým zaměřením má tento fond určitě potenciál oslovit mnoho investorů. Pitná voda je velmi cenná komodita a efektivní hospodaření s vodou bude hrát stále větší roli v naší společnosti. Pokud nechcete investovat plošně do akcií firem ze všech hospodářských sektorů, ale preferujete pouze specifické tematicky orientované investice, fond Parvest Aqua je ideálním adeptem do vašeho portfolia.

Akorát pozor, jedná se o akciový fond a v současné době není zrovna ideální nakupovat ve velkém akcie, když jsou akciové indexy na vrcholu a výhledově na krátkodobém až střednědobém horizontu visí ve vzduchu riziko většího propadu cen. Tento fond je tedy jako každý jiný akciový fond spíše vhodný pro pravidelné investice na delším časovém horizontu.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů BNP Paribas Asset Management a jsou platná k 28. 2. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 3. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (7.4 + 49.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru