Fondy

Fond-show: J&T Money

Velmi oblíbený konzervativní fond. Jeho nevýhodou je vysoká koncentrace kreditního rizika. Na oplátku nabízí investorům stabilní výnosy s minimální volatilitou, reálně lze s velkou pravděpodobností očekávat v následujících dvou letech výnosy kolem 2 % p.a.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 4. 2018

Fond J&T Money je velmi oblíbeným nástrojem mezi klienty i zprostředkovateli, neboť se může pochlubit velmi stabilním růstem hodnoty podílových listů. Oficiálně dle statutu se jedná o smíšený fond, ale často bývá využíván jako náhražka za fondy peněžních trhů.

Fond byl založen v roce 2012 a od té doby stoupla čistá hodnota podílových listů fondu o 27 % (tj. 4,4 % p.a.) Díky své historické výkonnosti si vysloužil celou řadu ocenění, několikrát zvítězil v anketě Zlatá koruna v kategorii smíšených konzervativních fondů.

Základní údaje

Správce fondu J&T investiční společnost
Manažer fondu Martin Kujal
ISIN CZ0008473808
Vznik fondu 23. 8. 2012
Velikost fondu 9,5 mld. CZK
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 1

Investiční strategie

Fond J&T Money je primárně zaměřen na investice do dluhových cenných papírů skupiny J&T a spřátelených firem. Fond v podstatě slouží jako zdroj cizího kapitálu pro aktivity pánů Jozefa Tkáče, Patrika Tkáče, Ivana Jakaboviče, Daniela Křetínského a doplňkově i Radovana Vítka.

Nevýhodou fondu je tedy vysoká koncentrace kreditního rizika mezi několik málo emitentů. Na oplátku fond nabízí investorům velmi stabilní výnosy s minimální volatilitou, což je způsobeno tím, že většinu majetku fondu tvoří veřejně neobchodované směnky a dluhopisy. Velká část portfolia fondu nemá reálné tržní ocenění, ale ocenění vychází z kotací od J&T banky.

Složení portfolia fondu

J&T Money - Složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 2,64 % ~ 2,64 % p.a.
3 roky 12,22 % ~ 3,92 % p.a.
5 let 23,96 % ~ 4,39 % p.a.
od založení 27,10 % ~ 4,46 % p.a.

Do budoucna je potřeba počítat s nižšími výnosy než doposud. Hrubý výnos do splatnosti portfolia fondu je aktuálně 3,09 % p.a. Tedy po odečtu nákladů na správu fondu je možné odhadovat, že čisté výnosy fondu v příštích dvou letech budou s největší pravděpodobností menší než 2 % p.a. Vývoj hodnoty podílových listů by však i nadále měl vykazovat velmi nízkou volatilitu.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

J&T Money - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 1, tedy nejméně rizikový fond z pohledu historické volatility. Ovšem volatilita není všechno. Ve fondu se skrývá vysoké kreditní riziko. S výjimkou skupiny CPI nemají dluhopisy kreditní rating a kdyby ho měly, jednalo by se s velkou pravděpodobností o high yield kategorii ratingu. Velká část majetku fondu je navíc koncentrovaná mezi pár emitentů, z toho většinu tvoří dluhopisy a směnky od J&T, CPI, EPH či EPI.

Modifikovaná durace portfolia fondu je 1,93 let. Citlivost na změnu úrokových sazeb je tedy relativně nízká. V případě růstu úrokových sazeb sice bude klesat tržní cena dluhopisů v majetku fondu, ale jen nepatrně. Inkasované úroky by tento pokles měly bohatě kompenzovat. Fond zajišťuje měnové riziko do korun.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 0,80 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,00 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,25 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 3 %. Podle ceníku J&T banky je ale fakticky účtován vstupní poplatek pouze 0,8 % a dle objemu kapitálu ho lze dále snížit. Výstupní poplatek není účtován. Manažerský poplatek může být dle statutu až 1,5 % ročně, nicméně od počátku je účtován pouze 1 % ročně. Celková roční nákladovost TER fondu za rok 2017 byla 1,25 %.

Závěrečné hodnocení

Na dluhopisy dnes není vůbec dobrá doba, většina dluhopisových fondů skončila v uplynulém roce ve ztrátě a ani letos je nečeká nic dobrého. Důvodem jsou rostoucí úrokové sazby, které sráží dolů tržní cenu dluhopisů.

Fond J&T Money nabízí i v tomto negativním prostředí potenciál kladného zhodnocení, protože investuje do dluhopisů s vyššími úroky, s relativně krátkou dobou do splatnosti a zároveň bez reálného tržního ocenění. Výnosy v příštích minimálně dvou letech budou zcela jistě výrazně nižší než v minulosti, reálně lze s velkou pravděpodobností očekávat výnosy kolem 2 % p.a., ale pořád by měly být kladné, což o většině dluhopisových fondů nejde říct. A vývoj hodnoty podílových listů by měl být nadále velmi stabilní, s nízkou volatilitou.

Jako konzervativní investice tedy fond J&T Money nadále dává smysl. Jen od něj nesmíte čekat nereálné. Jeho výnosnost bude nějakou dobu zhruba na hraně inflace. Pokud hledáte vyšší výnosy, stojí jako konzervativní alternativa za zvážení některé nemovitostní fondy. A nebo musíte akceptovat vyšší volatilitu a ohlédnout se třeba po dluhopisových fondech zaměřených na rozvíjející se trhy, kde jsou výrazně vyšší úrokové výnosy. Dobrým příkladem je fond Amundi II - Emerging Markets Bond, který jsme si tu nedávno také představili.

Užitečné odkazy

  • Klíčové informace pro investory (KIID)
  • Factsheet fondu

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů J&T investiční společnosti a jsou platná k 31. 3. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 4. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.1 + 15.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru