Fondy

Fond-show: Generali Fond živé planety

Vodní hospodářství, recyklace odpadů, obnovitelné zdroje energie… Globálně zaměřený fond v CZK s výnosy kolem 8-10 % p.a. za posledních 10 let.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 2. 2023

Základní údaje

Správce fondu
Generali Investments CEE
Manažer fondu
Marco Marinucci
ISIN
CZ0008472693
Měna
CZK
Vznik fondu
16. 7. 2007
Velikost fondu
584 mil. CZK
Riziková třída SRI (1-7)
4
Klasifikace dle SFDR
článek 6
Minimální investice
500 Kč
Doporučený horizont
min. 8 let

Investiční strategie

Generali Fond živé planety je oficiálně kategorizovaný jako speciální smíšený fond, ale fakticky investuje převážně jen do akcií, takže více méně ho můžeme považovat za akciový fond. Jak z názvu vyplývá, zaměřuje se na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Tři stěžejní oblasti, na které se zaměřuje, jsou vodní hospodářství, odpadové hospodářství a obnovitelné zdroje energie.

V portfoliu fondu bychom našli akcie zhruba šedesáti firem, převážně se jedná o americké a evropské firmy. Významnou váhu ve fondu mají například společnosti Republic Services, Waste Connections a Waste Management zabývající se odpadovým hospodářstvím. Dále z oblasti vodního hospodářství firmy American Water Works a Xylem.

Z odvětví obnovitelných zdrojů energie nemůže chybět dánská společnost Vestas Wind Systems, která buduje a servisuje většinu větrných elektráren v Evropě. Dále americký výrobce solárních panelů First Solar, nebo společnost Enphase Energy, která dodává solární panely spolu s baterií a nabíjecí stanicí pro elektroauta. V portfolio fondu bychom našli třeba také rakouskou energetickou společnost Verbund, která provozuje vodní elektrárny, nebo akcie další rakouské firmy Andritz, která vodní elektrárny buduje a servisuje.

Nejvýznamnější pozice ve fondu

Název společnosti
Podíl v portfoliu
Vestas Wind Systems (Dánsko)
4,79 %
Republic Services (USA)
4,25 %
Waste Connections (Kanada)
4,23 %
Waste Management (USA)
3,99 %
Enphase Energy (USA)
3,50 %
American Water Works (USA)
3,49 %
Verbund (Rakousko)
3,10 %
Xylem (USA)
2,96 %
Andritz (Rakousko)
2,84 %
First Solar (USA)
2,52 %
Data platná k 31. 12. 2022

Složení portfolia fondu

Generali Fond živé planety - složení portfolia

Historické výnosy (v CZK)

1 rok
4,28 %
~
4,28 % p.a.
2 roky
3,16 %
~
1,57 % p.a.
3 roky
31,08 %
~
9,44 % p.a.
5 let
57,46 %
~
9,51 % p.a.
10 let
127,63 %
~
8,57 % p.a.
od založení
21,12 %
~
1,24 % p.a.
Data platná k 31. 1. 2023

Na tříleté, pětileté i desetileté periodě dnes vykazuje Generali Fond živé planety poměrně solidní výnos kolem 8-10 % p.a. Bohužel na startu trefil fond nejhorší možné načasování, kdy během finanční krize v roce 2008 spadla hodnota akcií ve fondu na polovinu a trvalo mu dalších 12 let, než se hodnota podílových listů dostala do plusu.

Vynikající období zažil zejména v letech 2019-2021, kdy během třech let stoupla hodnota podílových listů fondu o 77 %. Naopak uplynulý rok byl pro Generali Fond živé planety slabší, stejně jako pro jiné akciové fondy.

Historický vývoj hodnoty investice

Generali Fond živé planety - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Podle syntetického ukazatele rizik je fond zařazen do čtvrté rizikové kategorie ze sedmi, což mě překvapuje, subjektivně bych ho určitě řadil do 5.-6. rizikové třídy, stejně jako běžné akciové fondy. Nižší riziková třída vychází z předpokladu, že investor bude držet podílové listy fondu po dobu minimálního doporučeného časového horizontu, což pro tento fond správce doporučuje minimálně 8 let.

Jedná se o klasickou dlouhodobou investici do akcií, s níž je spojena poměrně velká volatilita. Investor musí počítat s tím, že někdy bude fond vykazovat vysoké zisky, jindy ale také výrazné ztráty. O tom ostatně svědčí i historické výnosy, pokud se podíváme na zhodnocení v jednotlivých kalendářních letech.

Většinu portfolia fondu Generali Fond živé planety tvoří akcie v USD a EUR. Fond nicméně zajišťuje měnové riziko do CZK. Na vývoj hodnoty investice by tedy neměl mít vliv kurzu koruny a eura či dolaru.

Zhodnocení fondu v jednotlivých kalendářních letech

Generali Fond živé planety - výnosy po letech

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 4,00 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
2,20 %
Výkonnostní odměna
není
TER (celková roční nákladovost)
2,39 %
Společnost Generali Investments CEE standardně dle ceníku účtuje u fondu Generali Fond živé planety vstupní poplatek v rozmezí od 2,5 % do 4 % podle objemu investice. Externí zprostředkovatel vám případně může nabídnout nižší poplatek. Ve FINEZ účtujeme standardně u všech fondů jen 1 % vstupní poplatek a v rámci individuální správy neplatí klienti žádné vstupní poplatky.

Výstupní poplatek při zpětném prodeji podílových listů u tohoto fondu žádný účtován není. Ten bývá často aplikován u nelikvidních investic, například u nemovitostních fondů nebo u různých fondů pro kvalifikované investory. Ale akcie jsou velmi likvidní, ty prodáte na burze rychle, takže u akciových fondů standardně výstupní poplatek účtován nebývá.

Za správu si Generali Investments CEE strhává automaticky z majetku fondu 2,2 % ročně, což je v porovnání s běžnými akciovými fondy vysoké číslo. Tento poplatek stejně jako další náklady na správu fondu jsou již zahrnuty v hodnotě podílových listů. Celkové náklady na správu fondu vychází na 2,39 % ročně.

Závěrečné hodnocení

Generali Fond živé planety má zajímavé a perspektivní zaměření. Čím dál víc investorů nezajímá pouze zisk, ale také smysluplnost investice. Odpovědné investování už není jen prázdná fráze. Generali Fond živé planety má v tomto směru rozhodně co nabídnout a má už za sebou i solidní historii 15 let fungování, ze které je názorně vidět, jak se střídají ziskově lepší a horší období. Tahle historie nemaže med kolem pusy, ukazuje tvrdou realitu. Výnosy se dostaví, ale někdy to chce trpělivost, což platí speciálně pro akcie.

Škoda však, že podle oficiální klasifikace SFDR je fond zařazen do kategorie podle článku 6, což znamená, že oficiálně nezohledňuje kritéria EU pro udržitelnost. Já to naprosto chápu, ono to přidělává spoustu práce a starostí navíc. Ale zrovna tento fond by si určitě zasloužil vyšší klasifikaci, neboť reálně investuje do společností s pozitivním dopadem na životní prostředí, jen asi správce zatím není připraven řešit ESG reporty a posuzovat ESG skóre jednotlivých akcií. Bohužel když ale dnes nějaký investor přijde s požadavkem, že preferuje ESG investice, tento fond mu nemůžeme nabídnout, když se tváří, že ESG faktory nezohledňuje.

Nevýhodou Generali Fondu živé planety je také vysoký poplatek za správu, a potažmo pak i celková roční nákladovost fondu TER (2,39 % p.a.) Takto drahý fond na správu nemá šanci dnes konkurovat nízkonákladovým ETFkům, byť bude mít sebehezčí název a zaměření.

Užitečné odkazy


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments CEE. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2023, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2022.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
9. 2. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (32.5 + 45.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru