Fondy

Fond-show: Generali Fond korporátních dluhopisů

Jeden z nejstarších a největších fondů v ČR, to je Generali Fond korporátních dluhopisů. Díky stabilním výnosům a zajištění měnového rizika se těší velké oblibě investorů. Ovšem pozor na úzkou teritoriální diverzifikaci a vysoké kreditní riziko.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 12. 2017

Generali Fond korporátních dluhopisů byl založen už při privatizaci v roce 1993 a otevřen veřejnosti v roce 2001. Od té doby zhodnotil investorům majetek o 85 %, což odpovídá cca 3,9 % p.a. Za posledních 5 let vydělal 10 %, což odpovídá anualizovanému zhodnocení 1,92 % p.a.

Vedle klasické korunové varianty v kapitalizační třídě registrované v České republice (ISIN: CZ0008471786) má také tři bratříčky registrované v Irsku: 1. korunovou dividendovou třídu (ISIN: IE00B765Y503), 2. eurovou variantu kapitalizační (ISIN: IE00B4362Q21) a 3. eurovou variantu v dividendové třídě (ISIN: IE00B6VWHB64).

Základní údaje

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Daniel Kukačka
ISIN CZ0008470390
Vznik fondu 15. 11. 2001
Velikost fondu 6,2 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 3

Investiční strategie

Jak už název fondu napovídá, investuje do podnikových dluhopisů. Do portfolia se snaží vybírat kolem 50 dluhopisů od různých emitentů, aby rozkládal kreditní riziko. Orientuje se primárně na trhy východní Evropy. Velkou část portfolia fondu dlouhodobě tvoří dluhopisy ruských, kazašských a tureckých firem.

Investuje převážně do dluhopisů s kratší dobou do splatnosti, aby fond vykazoval nízkou duraci, tedy nízkou citlivost na změnu úrokových sazeb. Aktuální modifikovaná durace je 1,8.

Rozložení portfolia fondu

Generali Fond korporátních dluhopisů - Rozložení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 1,03 % ~ 1,03 % p.a.
3 roky 7,27 % ~ 2,37 % p.a.
5 let 10,57 % ~ 2,03 % p.a.
10 let 53,60 % ~ 4,39 % p.a.
od založení 84,67 % ~ 3,90 % p.a.

Aktuální průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů ve fondu je 3,66 % p.a. Když od toho odečteme roční nákladovost 2,03 %, dostaneme čistý výnosový potenciál fondu cca 1,6 % p.a. pro příští 2-3 roky.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Generali Fond korporátních dluhopisů - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Generali Fond korporátních dluhopisů je na stupnici 1-7 syntetického ukazatele rizikovosti zařazen do kategorie 3, neboť má relativně nízkou střednědobou volatilitu. Ovšem v roce 2008 po pádu banky Lehman Brothers během dvou měsíců spadla hodnota PL fondu o 30 %.

Z pohledu kreditního rizika se jedná o high yield dluhopisový fond s průměrným kreditním ratingem u závazků ve fondu na úrovni BB. Statisticky během sedmi let každý desátý emitent s ratingem BB zkrachuje, s tím je potřeba počítat. Navíc zhruba 2/3 portfolia tvoří dluhopisy ruských, kazašských a tureckých firem, teritoriálně je tedy silně koncentrovaný v regionech s velmi vysokými politicko-právními riziky.

Fond je vedený v korunách, nicméně dluhopisy do portfolia nakupuje v různých měnách, zejména v dolarech a eurech. U těchto měn potom zajišťuje měnové riziko do korun.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 1,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,90 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,03 %

Závěrečné hodnocení

Generali Fond korporátních dluhopisů patří k velmi oblíbeným a také největším dluhopisovým fondům v České republice. I přes vysoký roční poplatek za správu (1,9 %), a tudíž i vysokou roční nákladovost TER (2,03 %) má historicky zajímavé výnosy.

Také čistý výnosový potenciál fondu je nadále vyšší, než nabízí spořicí účty a většina konzervativních dluhopisových fondů. Spočetli jsme si, že tento fond má potenciál v příštích 2-3 letech vydělat kolem 1,6 % p.a. Nicméně dle mého názoru tento výnos nestojí za podstupované riziko.

Tím rizikem v případě tohoto fondu nejsou ani tak rostoucí úrokové sazby, ale primárně politické a kreditní riziko – riziko, že někteří emitenti dluhopisů nebudou schopní či ochotní dodržet své závazky. Doposud se tomuto fondu default dluhopisů vyhýbal, ale to neznamená, že tomu tak bude vždy.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments a jsou platná k 30. 11. 2017. Závěrečné hodnocení odráží pouze názor autora článku.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 12. 2017

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (8.9 + 15.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru