Fondy

Fond-show: Franklin Mutual European

Hodnotově spravovaný fond investující do akcií velkých firem v Evropě. Má přiměřenou nákladovost, výkonností dlouhodobě poráží benchmark a je měnově zajištěný do korun.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 2. 2018

Společnost Franklin Templeton spravuje fondy v týmech, vždy pro určitou skupinu fondů. To je zásadní rozdíl oproti malým společnostem, kde zpravidla fond spravuje jen jeden člověk. Akciový fond Franklin Mutual European patří do skupiny fondů Franklin Mutual Series, kterou spravuje hodnotovým přístupem tým zhruba 25 lidí.

Jeho primární dolarová varianta (ISIN: LU0109981661) existuje od roku 2000, eurová varianta (ISIN: LU0140363002) funguje od roku 2002, korunová varianta (ISIN: LU0768356080) od roku 2012.

Společnost Franklin Templeton Investments patří k nejstarším a nejrenomovanějším investičním společnostem na světě. Jejich nejstarší fondy fungují od roku 1948 a mohou se pochlubit čistými výnosy kolem 10 % p.a.

Základní údaje

Správce fondu Franklin Templeton International Services
Manažer fondu Philippe Brugère-Trélat
ISIN LU0768356080 (CZK)
Vznik fondu 3. 4. 2000 (USD)
Velikost fondu 1,4 mld. EUR
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

Fond Franklin Mutual European investuje do akcií společností se sídlem v Evropě, nebo s hlavními aktivitami v Evropě. Vybírá si především akcie velkých firem (90 % portfolia fondu tvoří akcie s tržní kapitalizací větší než 5 mld. EUR) a používá při tom "value" (hodnotový) přístup, tj. vybírá si akcie, které považuje za podhodnocené.

Fond vlastní například akcie společnosti Volkswagen, které po aféře dieselgate považuje za podhodnocené, nebo akcie ropné a energetické společnosti Royal Dutch Shell, které vyplácí každoročně vysoké dividendy (dividendový výnos 5 %). Dále bychom v portfoliu fondu našli akcie švýcarské farmaceutické firmy Novartis či nizozemské bankovní skupiny NN Group.

Rozložení portfolia fondu

Franklin Mutual European - Rozložení portfolia fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Z korunových fondů zaměřených na akcie v Evropě má fond Franklin Mutual European dlouhodobě nejvyšší výnosy a zároveň má nejnižší roční nákladovost TER. Od založení svou výkonností výrazně překonává srovnávací index (benchmark), kterým je index MSCI Europe (samozřejmě musíme použít index v net variantě, čili s reinvesticí dividend).

Díky hodnotové strategii sice v dobách růstu zpravidla trochu zaostává za trhem, protože nehoní slepě nejrychleji rostoucí (a mnohdy předražené) akcie, ale v dobách špatných pak zase méně ztrácí, neboť nemá v portfoliu žádné předražené akcie.

Franklin Mutual European - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Historické výnosy (EUR varianta)

Od založení v roce 2002 stoupla čistá hodnota podílových listů eurové varianty fondu o 128 % (tj. 5,3 % p.a.), zatímco hodnota indexu MSCI Europe Net stoupla ve stejném období pouze o 96 % (4,3 % p.a.) Korunová varianta má zatím příliš krátkou historii.

1 rok 7,98 % ~ 7,98 % p.a.
3 roky 8,21 % ~ 2,67 % p.a.
5 let 36,90 % ~ 6,48 % p.a.
10 let 40,83 % ~ 3,48 % p.a.
od založení 127,81 % ~ 5,25 % p.a.

Rizika spojená s investicí

Franklin Mutual European je klasický akciový fond, jeho hlavním investičním rizikem je tedy tržní riziko vyplývající z vývoje cen akcií na trzích. Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI kalkulovaný dle volatility vychází na pátý stupeň ze sedmi, což odpovídá většině akciových fondů.

Jinými slovy je potřeba počítat s normální krátkodobou volatilitou cen a s tím, že čas od času přijde větší propad cen. Dlouhodobě ale ceny akcií ve světě z ekonomické logiky rostou rychleji než inflace a navíc generují pravidelné dividendy, proto dlouhodobě představují nejlepší ochranu před inflací.

Korunová varianta fondu zajišťuje měnové riziko vůči primární eurové variantě fondu. Tedy pokud by koruna k euru nadále posilovala, nebude to mít negativní dopad na vývoj hodnoty podílových listů fondu.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,75 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,50 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,82 %

Závěrečné hodnocení

Pokud chci investovat do akcií v Evropě, fond Franklin Mutual European nabízí velmi dobré řešení. Investuje do akcií velkých firem a snaží se vybírat podhodnocené akcie, nepouští se do žádných rizikových spekulací. Fond spravuje renomovaný správce, má velni dobré historické výsledky a přiměřenou nákladovost. Zajišťuje měnové riziko do korun a dlouhodobě výkonností překonává beznákladový index.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Franklin Templeton Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31.12.2017.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 2. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (38.2 + 24.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru