Fondy

Fond-show: Český fond půdy

Velmi úspěšný fond spravující ornou půdu za více než 2 miliardy korun. Historickými výnosy výrazně překonává inflaci. Za devět let fungování už zdvojnásobil investorům majetek.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 7. 2023

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
Samosprávný fond Český fond SICAV Plc
Administrátor fondu
BOV Fund Services Limited
Zakladatelé
Marek Smýkal, Petr Hanák
ISIN
MT7000011094 (A – dividendová CZK)
MT7000011102 (B – růstová CZK)
Vznik fondu
7. 8. 2014
Velikost fondu
2,2 mld. Kč
Riziková třída
6
Minimální investice
75 tis. EUR (cca 1,8 mil. Kč)
Frekvence oceňování
pololetní
Český fond půdy je samosprávný fond společnosti Český fond SICAV Plc. Jeho administraci provádí maltská společnost BOV Fund Services Limited a distribuci v ČR zajišťuje společnost Conseq Investment Management. Auditorem fondu je KMPG.

Jedná se o fond určený výhradně pro kvalifikované investory. Registrovaný je na Maltě, což souvisí s tím, že v době jeho vzniku v České republice teprve vznikala legislativa umožňující fungování fondů ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem (tzv. SICAV), což je dnes naprosto běžná právní forma investičních fondů, ale v roce 2014 ještě nikdo v České republice SICAV udělat neuměl.

Minimální investice do fondu je podle maltské legislativy ekvivalent 75 tis. euro, což je zhruba 1,8 mil. korun (při kurzu 24 korun za jedno euro). Fond má pololetní oceňování a obchodní dny. Vždy k 30. 4. a k 31. 10. je možné upisovat nebo odkupovat investiční akcie.

Investiční strategie

Český fond půdy se zaměřuje na investice do zemědělské půdy v ČR, zejména v Polabí, přičemž úzce spolupracuje s firmou Farma Polabí s.r.o. Zakladateli a ovládajícími osobami fondu jsou Marek Smýkal a Petr Hanák. Třetím z původních zakladatelů byl Martin Burda, ten už ale dnes ve fondu nefiguruje. O vyhledávání investičních příležitostí se stará minoritní společník Petr Blažek.

Český fond půdy dnes spravuje 2,2 miliardy korun. 90 % majetku fondu tvoří orná půda, malý podíl tvoří také louky a další pozemky.

Složení portfolia fondu

Český fond půdy - složení portfolia

Historické výnosy

1 rok
8,25 %
~
8,25 % p.a.
2 roky
16,16 %
~
7,78 % p.a.
3 roky
24,06 %
~
7,45 % p.a.
5 let
37,24 %
~
6,54 % p.a.
od založení
104,91 %
~
8,56 % p.a.
Data platná k 30. 4. 2023

Český fond půdy vznikl v roce 2014. Za devět let fungování již dokázal zhodnotit investorům majetek na dvojnásobek. Průměrný čistý roční výnos od založení fondu vychází na 8,56 % p.a. Zpravidla každý rok roste hodnota investičních akcií fondu o 5-10 %.

Český fond půdy - roční výnosy fondu

Fond vydává dvě třídy investičních akcií. Třída A (ISIN: MT7000011094) je dividendová. Zde bývá jednou za rok vyplácena akcionářům zhruba 1/3 výnosu fondu formou dividendy. Třída B (ISIN: MT7000011102) je růstová, tady nejsou dividendy vypláceny, veškerý výnos zůstává v hodnotě akcií. K 30. 4. 2023 je tak hodnota akcií třídy A 1679 korun, zatímco hodnota akcií třídy B 2049. Cena akcií třídy A je nižší, neboť zde je část výnosů vyplácena investorům formou dividend.

Historický vývoj hodnoty investice

Český fond půdy - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Český fond půdy je jakožto fond kvalifikovaných investorů automaticky zařazen do šesté rizikové třídy ze sedmi. Nicméně vývoj hodnoty investičních akcií fondu je velmi stabilní. Zhruba 2-3 % výnos ročně udělá příjem z pachtovného (z pronájmu půdy zemědělcům). Zbytek potom záleží na vývoji ocenění půdy.

Je to velmi podobné jako u nemovitostí. Jelikož pachtovné dlouhodobě s inflací roste, zvedá se dlouhodobě také hodnota půdy. Navíc rozloha obdělávané půdy se díky nové zástavbě rok od roku snižuje (a to nejen v ČR, ale po celém světě). Naproti tomu počet obyvatel na naší planetě roste. Díky tomu je půda stále vzácnější a hodnotnější, proto dlouhodobě roste cena půdy o něco rychleji než průměrná inflace.

Nicméně cena půdy neroste konstantně přímo úměrně s inflací. Zpravidla mívá své vlastní cykly růstu a stagnace. Vše se v podstatě odvíjí od vývoje průměrné výše pachtovného. A tady se projevuje vliv dotací, vliv počasí a kvalita úrody, vliv úrokových sazeb atd. Zjednodušeně řečeno, profitují-li dobře zemědělci, vyvíjí se pozitivně i výše pachtovného. Když přijdou chudší roky, pachtovné moc neroste a potažmo ani cena půdy.

Specifickým rizikem investice do nemovitostí i půdy je horší likvidita. Ne že by nešlo pole rychle prodat, ale podobně jako u nemovitostí je to pak hlavně otázka dobré ceny. Momentálně je třeba na trhu velká poptávka po koupi orné půdy, ale za výrazně nižší ceny, než jsou prodávající ochotní prodat. Prodávajících není mnoho, respektive ti zase chtějí mnohdy až přemrštěné ceny. Za „tržní cenu“ se momentálně moc transakcí nerealizuje, v podstatě něco jako tržní cena dnes u orné půdy ani neexistuje, protože nabídka s poptávkou se nepotkává.

Určitou výhodou investice do fondu oproti přímému nákupu pole je fakt, že vstupem do fondu si vlastně kupujete podíl na půdě za nižší účetní ocenění, než byste dnes pravděpodobně reálně na trhu dokázali najít.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
3 %
Výstupní poplatek
20 % (5 let od nákupu)
Vypořádání zpětných odkupů
do 12 měsíců
Výkonnostní odměna
20 % ze zisku
Roční náklady na správu
1,15 %
Vstupní poplatek je dle prospektu fondu a ceníku společnosti Conseq standardně účtován ve výši 3 % z investované částky. Přesná výše vstupního poplatku pak záleží ještě na zprostředkovateli. Přes náš odborný portál FKI-fondy.cz je u všech fondů účtován vstupní poplatek pouze 1 % a při investici od 5 mil. Kč nejsou účtovány žádné vstupní poplatky.

Po dobu 5 let od úpisu je při zpětném odkupu účtován výstupní poplatek ve výši 20 %. Po pěti letech již výstupní poplatek při zpětném odkupu účtován není. Ještě je potřeba počítat s tím, že fond vyžaduje avízo o zpětném odkupu 12 měsíců dopředu. Každý investor se proto musí na tento fond dívat jako na opravdu dlouhodobou nelikvidní investici.

Dopad ročních nákladů na správu fondu je vyčíslen na 1,15 % p.a., což je na poměry investičních fondů relativně příznivé číslo. Správci fondu, tedy společnosti Český fond SICAV Plc, náleží navíc výkonnostní odměna 20 % ze zisku. Ta se do nákladů na správu nepočítá.

Závěrečné hodnocení

Zemědělská půda patří dlouhodobě k nejlepším uchovatelům hodnoty. Jelikož rozloha obdělávané půdy se díky nové zástavbě u nás i ve světě neustále ztenčuje, zatímco počet obyvatel naší planety, které je potřeba uživit, neustále roste, stává se půda den ode dne vzácnější. Její hodnota proto dlouhodobě roste rychleji než průměrná inflace.

Na rozdíl od kryptoměn a dalších moderních virtuálních „investic“ a nejrůznějších spekulací na burze, půda má a vždycky bude mít svou reálnou užitnou hodnotu. Z mého pohledu by zemědělská půda měla být součástí každého dlouhodobého investičního portfolia. Klientům zpravidla doporučuji   do půdy investovat kolem 10 % majetku.

Český fond půdy představuje jednoduché a efektivní řešení pro majetnější investory, kteří dovedou splnit požadavek na minimální investici ve výši ekvivalentu 75 tis. euro, což aktuálně odpovídá zhruba 1,8 mil. korun. V zájmu rozumné diverzifikace rizika by tedy do tohoto fondu měli investovat investoři s investovaným majetkem od 20 milionů korun výše.

Český fond půdy máme také v portfoliu našeho multi-fondu Otakar složeného z cca 25 vybraných FKI fondů. Zde je možné investovat do diverzifikovaného portfolia už od 1 milionu korun. Rovněž v rámci Otakara by zemědělská půda a zemědělská výroba měly dlouhodobě tvořit kolem 10 % portfolia. Kromě Českého fondu půdy zde najdete v portfoliu také AVANT Česká pole, druhý regulovaný investiční fond působící v ČR zaměřený na ornou půdu. A pravděpodobně brzy přibude v portfoliu také Verdi fond farem.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Český fond SICAV Plc a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 30. 4. 2023, není-li uvedeno jinak.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 7. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (37.2 + 2.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru