Fondy

Analýza fondu: Pioneer akciový fond

Další pohled do světa podílových fondů patří fondu dělajícího si zálusk na místo v portfoliích konzervativnějších korunových investorů. Jedná se akciový celosvětově zaměřený fond spravující prostředky na rozvinutých trzích. Výhodou je zajištění do koruny, dlouhodobá výkonnost ovšem netěší. 


Tabulka 1: Základní data fondu Pioneer – akciový fond

Správce fondu Pioneer investiční společnost a.s.
ISIN 770030000143
Typ fondu Akciový globální
Vznik fondu 20. 11. 2000
Velikost 1 175 mil. CZK

Zdroj: Pioneer Investments

Pioneer – akciový fond si klade za cíl stát se základním stavebním kamenem investičního portfolia korunových konzervativnějších investorů. To z toho důvodu, že se jedná o globálně zaměřené akciový fond, jehož hlavní výhodou je zajištění většiny akciových pozic do domácí měny. V porovnání s konkurencí se s kapitalizací okolo 1,75 miliard Kč řadí spíše k menším fondům, problém to pro mě ovšem není z toho důvodu, že se nejedná o zajištěnou verzi velkého fondu, ale o samostatný fond, v jehož managementu se využívá know-how celé skupiny Pioneer.  V čele fondu stojí český portfolio manažer Petr Zajíc, který se o investice v Pioneer investiční společnosti stará již od roku 2002, od roku 2009 je pak členem investičního týmu ve Vídni, který se stará mj. o akciové strategie zaměřené na východní Evropu.

I přesto, že se jedná o globální akciový fond, konkurencí se to u nás rozhodně nehemží. Podobných fondů zajištěných do české koruny, na kterých lze postavit akciovou část středně rizikových portfolií, je totiž pomálu.  Možno jmenovat např. ING Invest World (CZK), Credit Suisse Global Value (CZK) nebo ČSOB akciový mix.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Portfolio a strategie fondu

Pioneer – akciový fond má tendence být spíše aktivním fondem, snaží se překonávat globální akciové indexy zaměřené na rozvinuté trhy. Dle slov vedení fondu je regionální a sektorová skladba portfolia spíše výsledkem konkrétního výběru titulů, než předem dané koncepce. Sektor a region podnikání ovšem hraje při výběru akcií důležitou roli. V současné době je tak portfolio zainvestováno z poloviny ve Spojených státech amerických, minoritními zeměmi jsou pak například Japonsko, Velká Británie či Německo.

Graf 1: Regionální složení fondu Pioneer – akciový fond

Pioneer akciový fond - regionální rozložení portfolia

Zdroj: FINEZ Investment Management, Pioneer Investments, data platná k 31. 07. 2013

K procesu výběru jednotlivých titulů se portfolio manažer Petr Zajíc vyjadřuje následovně (zkrácená verze e-mailové komunikace): „Fond se při výběru titulu zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti, výrazně podhodnocené relativně proti konkurenci.  Je uplatňován přístup „zdola nahoru" (bottom-up) a akcie jsou vybírány na základě fundamentalní (cena, kvalita, sektorový screening) i kvantitativní analýzy (multifactor screening model postavený na čtyřech pilířích – valuaci, profitabilitě, „momentu" a sektorové specifikaci).  V druhé etapě je každý titul podroben fundamentalní analýze, která má určit aktuální čistou hodnotu společnosti (Net Present Value) a tím pádem i konkrétní tituly určené k nákupu. Využívány jsou například ukazatele P/E, P/L, ROCE, EV/CE, růst zisků a tržeb, analýza dluhu apod. Třetí etapa je zaměřena na vlastní sestavení portfolia, kdy stanovíme váhy titulů v portfoliu s ohledem na naši důvěru v daný titul a rizikovost."

Graf 2: Sektorové složení fondu Pioneer – akciový fond

Pioneer akciový fond - sektorové rozložení portfolia

Zdroj: FINEZ Investment Management, Pioneer Investments, data platná k 31. 07. 2013

Co nám říká statistika?

Pioneer – akciový fond nesleduje od konce roku 2011 žádný srovnávací benchmark. Nicméně je používán interní srovnávací index složen 95% z MSCI World v místní měně (bez nákladu na zajištění) a 5% z 6 měsíčního PRIBORu. Tento interní benchmark je používán i z důvodu sledování rizika při konstrukci portfolia, dodržovány jsou tak vnitřní limity např. +/- 6% na odchylku sektorových vah nebo 5% na maximální nadvážení titulu oproti aktuálnímu internímu benchmarku.

Obrátkovost portfolia (PTR – portfolio turnover ratio) se vedení fondu snaží dlouhodobě držet pod úrovní 1 neboli do 100%, to znamená, že svou typickou akcii drží zhruba mezi 12 až 24 měsíci. Číslo je dle mého názoru stále hodně vysoké a i to může být důvod vyšší nákladovosti, která je aktuálně na úrovni 2,33 %. Ve srovnání s jeho konkurenty je průměrně o 2 desetiny procentního bodu dražší.

Graf 3: Vývoj investice ve fondu Pioneer – akciový fond v CZK

Pioneer akciový fond - vývoj hodnoty fondu

Zdroj: FINEZ Investment Management, Pioneer Investments

Dlouhodobá výkonnost je tristní. Od založení v roce 2000 se pohybujeme okolo -1,5% p.a., důvodem je ovšem uvedení fondu na trh v době krize akcií na přelomu tisíciletí, ostatně celé sledované období těmto fondům příliš nepřeje. Při srovnání s konkurenty ING Invest World (CZK) a ČSOB Akciový mix na tom také není úplně nejlépe. Fond ČSOB založený v roce 1999 drží dlouhodobě kladný výnos okolo 3% p.a.. Zajištění fondu ING Invest World má velmi krátkou historii, nicméně i na kratších horizontech za svými konkurenty lehce ztrácí, rozdíly jsou ovšem minimální a vzhledem ke strategii fondu zaměřené na podhodnocené akcie i omluvitelné. Ostatně 1 letá výkonnost již může naznačovat sklízení plodů této strategie.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Pioneer – akciový fond v CZK

  Pioneer - akciový fond (CZK) ING (L) Invest World (CZK) ČSOB akciový mix (CZK)
jednotlivé roky
2007 0,50% -  
2008 -43,68% - -
2009 24,65% - -
2010 7,27% 16,35% -
2011 -10,77% -9,21% -
2012 10,62% 16,14% -
kumulované výsledky
6 měsíců 5,93% 8,64% 5,65%
1 rok 15,50% 16,84% 13,93%
3 roky (p.a.) 7,25% 10,85% 7,96%
5 let (p.a.) 1,74% - 0,14%
od založení (p.a.) -1,54% - 3,10%

Zdroj: Pioneer Investments, ČSOB, ING, data platná k 10. 09. 2013
(Společnost ČSOB bohužel neuvádí výkonnost v jednotlivých letech a data historických cen jsou krátká.)

Celkové hodnocení

Výhodou tohoto fondu je bezpochyby snaha zajistit většinu akciových expozic vůči měnovému riziku a velmi dobrá diverzifikace. Mě osobně těší i větší podíl spotřebního zboží v portfoliu. Krizové propady ovšem byly natolik silné, že při investici od založení fondu jste své prostředky ztráceli. Přístup portfolio manažera je mi sympatický, snaží se zaměřovat na podhodnocené akcie, tržní sentiment poslední doby mu ovšem nepřeje. Nevýhodou je lehce vyšší nákladovost, která ale u těchto fondů svou roli hraje.

U fondů s globálním zaměřením vyhledávám ještě aktivnější správu, všechny tři fondy jsou víceméně podobné, vymyká se pouze v úvodu zmíněný Credit Suisse Global Value (CZK). Těžko říci, jestli je velmi dobrý výsledek posledního roku pouze náhodou nebo důsledkem změny přístupu k vedení fondu. V této chvíli bych ještě vyčkal na ustálení situace akciových trhů a zlepšení čitelnosti, navíc je zde stále měřítko nákladovosti. V současnosti tak nákup fondu nedoporučuji.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (30.3 + 13.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru