Fondy

Analýza fondu: Parvest Bond World

V dalším pokračování seriálu o podílových fondech zabrouzdáme do vod střednědobých rezerv. Je Parvest Bond World vhodnou možností k uložení takové rezervy? Investuje do rozmanitých dluhopisů s investičním stupněm po celém světě, tržní podmínky mu ovšem moc nepřejí.


Tabulka 1: Základní data fondu Parvest Bond World

Správce fondu BNP Paribas
ISIN LU0823391676
Typ fondu Dluhopisový
Vznik fondu 30. 11. 2012
Velikost 160 mil. EUR

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg

Parvest Bond World je dluhopisový fond, který investuje do kvalitních dluhopisů po celém světě. Dobré je uvědomit si, proč do dluhopisů vůbec investujeme. Běžný člověk tvoří tři druhy rezerv – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Dluhopisové investice mohou být obecně volbou právě pro střednědobé rezervy v řádu několika jednotek let – nejsou totiž natolik „likvidní" jako např. spořicí účet vhodný pro krátkodobou rezervu (ve smyslu možnosti vybrat očekávanou! částku kdykoliv), a zároveň jsou pod dlouhodobým potenciálem akciových investic vhodných pro dlouhodobé rezervy. Tento kontext nás provede celou dnešní analýzou.

V roce 2012 byl fond v rámci zpřehlednění produktů BNP převeden pod název Parvest, ale jeho historie sahá až do roku 1998. V současnosti má manažer fondu Dominick DeAlto pod správou zhruba 160 mil EUR, což fond řadí mezi menší hráče na trhu. Je nabízen v eurové variantě.


 Investujte do fondů se slevou 20-60 % na vstupních poplatcích.


Portfolio a strategie fondu

Podle prospektu musí fond investovat minimálně dvě třetiny portfolia do dluhopisů s investičním stupněm, to znamená dluhopisy, které dostaly od ratingových agentur hodnocení BBB a vyšší. To znamená, že se jedná o cenné papíry, které mají nízkou pravděpodobnost nesplacení. Zbytek může být držen v hotovosti nebo investován do jiných fondů, případně do nástrojů peněžního trhu. V současnosti je přesně polovina portfolia držena v amerických dluhopisech, významné zastoupení mají ještě Španělsko, Irsko, Itálie a Německo.

Graf 1: Složení dle regionů Parvest Bond World

Fond Parvest Bond World - regionální složení portfolia

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg, data platná k 31. 1. 2015

Z hlediska sektorového je fond variabilní, jednu třetinu tvoří vládní dluhopisy. Zhruba 20% je pak v dluhopisech bank a jiných finančních společnostech, 10% v jiných fondech.

Graf 2: Složení dle sektorů Parvest Bond World

Fond Parvest Bond World - sektorové složení portfolia

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg, data platná k 31. 1. 2015

Také splatnost jednotlivých skupin dluhopisů se hodně různí, převažují ovšem dluhopisy tří až pěti-leté, pak sedm až deset let a velkou část portfolia tvoří ještě dlouhodobé dluhopisy se splatností více jak patnáct let.

Graf 3: Složení dle splatnosti Parvest Bond World

Fond Parvest Bond World - složení portfolia dle doby do splatnosti dluhopisů

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg, data platná k 31. 1. 2015

Kvalitativně je portfolio rozčleněno rovnoměrně mezi všechny čtyři investiční stupně, tedy nejkvalitnější AAA, dále AA, A, největší část je pak ve stupni BBB. Zde je patrná snaha alespoň v rámci možností dosáhnout vyššího potenciálu tím, že fond investuje do „rizikovějších" dluhopisů s nižších ratingem, které ponesou vyšší výnos do splatnosti. Podmínky na trhu ovšem fondu moc nepřejí.

Graf 4: Složení dle ratingu Parvest Bond World

Fond Parvest Bond World - složení portfolia dle ratingu dluhopisů

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg, data platná k 31. 1. 2015

Co nám říká statistika?

Parvest Bond World se porovnává s benchmarkem Barclays Global Aggregate, podle portfolia se snaží alespoň částečně se současnou situací bojovat. V každé analýze dluhopisového fondu se zmiňuji, že nejlepší obrázek o možnostech fondu si uděláme při pohledu na duraci, výnos do splatnosti a rating. O ratingu již bylo psáno výše, durace fondu je na hodnotě 4,5 roku a výnos do splatnosti aktuálně 1,24% p.a.. To znamená že na pětiletém horizontu můžeme očekávat zhruba uvedený výnos do splatnosti snížený o náklady fondu. Ty jsou s hodnotou 1,14 % p.a. víceméně průměrné v porovnání s ostatními fondy s podobnou strategií.

Graf 5: Vývoj hodnoty podílového listu Parvest Bond World

Fond Parvest Bond World - vývoj hodnoty investice

Zdroj: BNP Paribas IP Luxembourg

Z hlediska výkonnosti zaostává fond za svým benchmarkem, což je pochopitelné díky nákladovosti, kterou index nemá. Dlouhodobě jsou rozdíly právě ve velikosti uvedených nákladů na správu a řízení fondu. V delších horizontech pěti a více let se dostáváme na výkonnost mezi 5 a 7 % p.a., což je na první pohled velmi slušné a lákavé. Tato hodnota je ovšem velmi pozitivně ovlivněna klesajícími úrokovými sazbami a v blízké budoucnosti takový potenciál rozhodně není.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Parvest Bond World v CZK

jednotlivé roky
2008 10,32%
2009 3,90%
2010 6,57%
2011 9,30%
2012 2,50%
2013 1,17%
2014 15,51%
2015 7,25%
kumulované výsledky
1 měsíc -2,20%
6 měsíců 9,88%
1 rok 18,62%
3 roky p.a. 9,30%
5 let p.a. 7,20%
10 let p.a. 3,66%

Zdroj: Morningstar, data platná k 24. 02. 2015

Celkové hodnocení

Na začátku dnešní analýzy bylo řečeno, že fondy tohoto typu jsou vhodné k tvorbě střednědobých rezerv v řádu jednotek let. Pokud se ovšem podíváme na výnosový potenciál odvozený od výnosu do splatnosti, durace a nákladovosti, dostaneme se právě na tomto horizontu na hodnotu kladné nuly. Fond není špatně řízen, není drahý, jenom má prostě smůlu na tržní podmínky a svou povahou proti nim nemůže bojovat. Tudíž pro mě nesplňuje možnost zhodnocovat prostředky s tím účelem, o jakém zde mluvíme, a pro investici ho tak v současné době doporučit nemohu.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (39.7 + 48.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru