Fondy

Analýza fondu: J&T Bond

Dluhopisy jsou v současné době čím dál více diskutované, řídit tuto složku portfolia není vůbec jednoduché. V dnešním díle seriálu o podílových fondech se podíváme na dobrou možnost jejího obsazení. Mladý fond, který dle mého názoru dobře reaguje na aktuální podmínky trhu.


Tabulka 1: Základní data fondu J&T Bond

Správce fondu J&T Investiční společnost a.s.
ISIN (czk)
ISIN (eur)
CZ0008473634
CZ0008473642
Typ fondu Dluhopisový (deklarace – smíšený)
Vznik fondu 01. 12. 2011
Velikost 325 mil. CZK a 2,95 mil. EUR

Zdroj: J&T Investiční společnost a.s.

Tvorba dluhopisové části portfolia je v dnešní době dle mého názoru velmi složitá. Úrokové sazby extrémně nízko, ceny vysoko. Vyhlídky nejsou nic moc. Bezrizikové investice dneska neexistují. Dluhopisovou strategii je třeba řídit a pozice do portfolia vybírat mnohem pečlivěji. Současným podmínkám je třeba přizpůsobit duraci dluhopisové složky tak, aby byla co nejnižší a tím pádem bude i nízká citlivost na růst úrokových sazeb. Dále je možnost stále najít vyšší úroky, v souvislosti s výše uvedeným je ovšem nutné počítat s volitelnějším chováním.

Jednou z možností, jak tyto podmínky splňovat, může být fond J&T Bond od J&T Investiční společnosti. Fond je zaměřený na české a středoevropské korporátní dluhopisy s nižším ratingem a bez ratingového hodnocení. Do portfolia jsou zařazeny takové investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Korporátní high yield dluhopisy přinášejí jen mírně nižší výnosy než akcie. Fond byl založen v prosinci roku 2011 a je nabízen ve dvou měnových variantách – CZK i EUR.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Portfolio a strategie fondu

Investiční proces je prováděn dle slov portfolio manažera Martina Kujala na třech úrovních (sumarizace emailové komunikace): "V první fázi hodnotíme obecné inv. prostředí – odhad vývoje tržní rizikové prémie, kde sledujeme faktory jako např. fáze ekon. cyklu či počet insolvencí. Tato část analýzy rozhoduje o poměru konzervativnějších a rizikovějších dluhopisů. Dále pak odhad vývoje úrokových sazeb a státních dluhopisů – faktory typu budoucí růst a vývoj inflace, fiskální a monetární politika. Ty rozhodují o rozložení mezi krátkodobé a dlouhodobé pozice.

V druhé fázi pak pomocí vlastní analýzy vybíráme již jednotlivé emitenty. Sledujeme krátkodobé hledisko (hotovost ve firmě, krátkodobé závazky vs. pohledávky, potřeba refinancování), aktuální hospodaření (ziskovost, míra zadlužení, úrokové krytí či volné cash-flow) a také strategický výhled (konkurenceschopnost dané společnosti, vývoj daného odvětví nebo možnost budoucích akvizic). Externí analýzy využíváme jako podkladový materiál. Ve třetí fázi se pak již jedná pouze o výběr emise či dluhopisu, kde rozhoduje např. faktor likvidity na trhu absolutně a také ve srovnání s konkurencí."

Korunová a eurová verze pak mají lehce odlišné složení z důvodu různých možností denominace dluhopisů. V korunové verzi zaujímají domácí dluhopisy téměř 1/3 portfolia, kdežto u eurové verze je to jen 20%. Zbytek tvoří dluhopisy zahraniční.

Graf 1: Rozložení portfolia fondu J&T Bond

J&T Bond - Rozložení portfolia fondu

Zdroj: J&T Investiční společnost a.s., data platná k 30. 09. 2013

Pokud svěříte své prostředky fondu J&T Bond, nepřímo budete financovat činnost např. společnosti Czech Property Investment, která se zabýva developmentem a správou nemovitostí po celé střední Evropě. Je druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR. Dále je v portfoliu fondu např. slovenský energetický holding ESIN, společnost BigBoard, která má 40% podíl na trhu venkovní reklamy. Velkou pozicí je i společnost ABS Jets, která nabízí širokou škálu služeb spojenou s letectvím. Sektorová diverzifikace je tak podle mě na velmi dobré úrovni.

Co nám říká statistika?

Fond J&T Bond nesleduje při výběru dluhopisů žádný srovnávací index. Není ani vázán žádnými limity v podobě požadavků na duraci, ratingové hodnocení emitentů a je možná i vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv.

Z hlediska durace se korunová verze pohybuje na hodnotě aktuálně 1,8 let, eurová verze má pak dluhopisy s kratší splatností a její durace je tak 1,61 let. To jsou hodnoty příhodné pro dnešní podmínky a jedny z nejnižších oproti konkurenci. Fond tak nebude v případě růstu úrokových sazeb tak citlivý na snižování ceny dluhopisu. Výnos do splatnosti portfolia je 6,41% respektive 6,11% v případě EUR verze. Nákladovost v podobě ukazatele TER 1,27% (CZK verze) a 1,32% (EUR verze) patří mezi adekvátní fondu, spadá spíše k těm nižším a vzhledem k povaze fondu je to velmi dobrá hodnota.

Graf 2: Vývoj investice ve fondu J&T Bond

J&T Bond - vývoj hodnoty fondu

Zdroj: J&T Investiční společnost a.s.

Fond má velmi krátkou historii, hodnotit jeho historickou výkonnost není úplně optimální, zvláště když celá jeho působnost se odehrává v době velmi příhodné pro dluhopisový trh. Nicméně za celou tu dobu zaznamenal pouze jedno větší zaváhání způsobené prohlášením FEDu letos v červnu, to ovšem zasáhlo prakticky celé trhy. Výnosů na úrovni 8% p.a. se zcela určitě již nedočkáme, potenciál mezi 4% a 5% zde je.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu J&T Bond

  CZK varianta EUR varianta
jednotlivé roky
2012 8,12% 7,42%
kumulované výsledky
1 měsíc 0,30% 0,50%
3 měsíce 1,67% 1,95%
6 měsíců 1,23% 2,01%
1 rok 4,57% 5,14%
od založení (p.a.) 6,00% 6,17%

Zdroj: J&T Investiční společnost a.s., data platná k 30. 09. 2013

Celkové hodnocení

Jak již bylo řečeno, řízení dluhopisové části portfolia v této době není jednoduché. Nicméně stále je důležité ji v celkovém konceptu portfolia zachovávat. Fond J&T Bond splňuje mé představy o dluhopisovém fondu, který aktivně a pružně reaguje na současné podmínky trhu. Zaměřuje se na krátkodobější korporátní dluhopisy, které stále mají svůj určitý výnosový potenciál. Ratingem by často mohly dluhopisy v portfoliu spadat do skupiny junk bondů, fond ale s rizikem dle mého názoru pracuje velmi dobře.

Běžná dluhopisová investice jistě nebude tak volatilní, nicméně odhadem bude dosahovat kladné nuly či výkonností stěží porážet inflaci. Je třeba počítat s vyšší kolísavostí, ale to už je na konstrukci celého portfolia a volbě či ujasnění si své strategie a možností trhu. Fond J&T Bond můžu určitě doporučit jako část dluhopisové složky vašeho investičního portfolia.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (31.1 + 1.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru