Fondy

Analýza fondu: ING Food & Beverages

Potraviny a nápoje jsou základním zdrojem lidské energie, tudíž jednou z hlavních potřeb každého člověka i v nepříznivých ekonomických dobách. Právě na tuto skutečnost vsází i tento fond od společnosti ING. Je možností vyhnout se výkyvům hospodářského cyklu nebo se jedná pouze o zbytečnost v portfoliu?


Tabulka 1: Základní data fondu ING Food & Beverages

Správce fondu ING Investment Management
ISIN LU0121192677
Typ fondu akciový
Vznik fondu 27. 04. 2001
Velikost 213 mil. USD

Zdroj: ING Investment Management

ING Food & Beverages je akciový podílový fond zaměřený na investice do firem z oblasti spotřebního zboží. Je denominovaný a v České republice nabízený v americkém dolaru. Založen byl v roce 2001 a s kapitalizací přes 200 mil. USD se jedná o jeden z nejmenších fondů v dané kategorii. V ČR má prakticky jediného přímého konkurenta, jímž je fond KBC Food & Personal Products nabízený dceřinou společností ČSOB z belgické skupiny KBC.

Z pozice hlavního portfolio manažera se o řízení investic stará Jeff Meys. Působil např. také v londýnské investiční bance UBS a je držitelem titulu VBA, který je ekvivalentem známého CFA. Dobré výsledky vykazuje při řízení sektorově zaměřených fondů.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Portfolio a strategie fondu

Tento fond se tedy zaměřuje na základní necyklické spotřební zboží, tzn., že by hospodářský cyklus na vývoj tohoto odvětví měl mít nižší vliv. Fond nemá předem stanovený styl investování, manažer k portfoliu tedy přistupuje jak hodnotově, tak i růstově. Investičním cílem je silně a jasně překonávat průměrný výnos 2% p.a. na 3-leté periodě. Počet titulů by se měl pohybovat mezi 30 až 40 společnostmi. Váhy jednotlivých titulů pak dle slov Meyse reflektují hlavně důvěru portfolio manažera v danou společnost a její růstový potenciál. Fondu tak dominuje potravinářský gigant Nestlé, v jeho závěsu je pak např. skupina Procter & Gamble vyrábějící čistící, kosmetické a hygienické prostředky. Velmi sympaticky na mě pak působí fakt, že v top 10 akciích je téměř polovina portfolia, výsledky favoritů tak nejsou ztraceny díky malému zastoupení.

Svou investiční náturu a myšlenkové pochody pak Jeff Meys specifikuje následovně (přeložena emailová komunikace): „Fond se zaměřuje na společnosti, které mají dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a jsou tak schopné zvyšovat své tržní podíly. Snažíme se také sledovat atraktivní rozvíjející se trhy, kde příznivá demografie, rostoucí střední třída a necelistvé prostředí retailingu dává prostor pro příznivý růst. Do portfolia se snažíme postupně promítat i další témata jako např. stárnoucí populace rozvinutých ekonomik, zaměření se na inovační prostředí a také situace tzv. soft commodities (kukuřice, káva, cukr, kakaové boby, pšenice atd.)"

Graf 1: Regionální složení fondu ING Food & Beverages

ING Food & Beverages - regionální složení portfolia

Zdroj: ING Investment Management, data platná k 31. 7. 2013

Výhledy daného sektoru a potažmo samozřejmě i samotného fondu vidí hlavní portfolio manažer následovně (přeložena emailová komunikace): „Na regionální úrovni se snažíme o růst podílů na rozvíjejících se trzích. Oblibu nacházíme v odvětví drogerie, které těží ze zlepšujících se poptávkových trendů. Prodejci potravin pak musí neustále čelit zvyšující se konkurenci ze stran diskontních prodejen (Wal-Mart, ..), které rozšiřují svůj potravinový sortiment z důvodu nalákání více zákazníků. U výrobců potravin pak hledáme takové, kteří mají silnou značku, inovační potenciál a jsou schopni čelit tlakům ze strany prodejců. Pozitivní je pro nás i situace v tabákovém průmyslu. Výhledy pro výrobce nápojů zastiňují různé fůze a akviziční dohody. Jsme opatrní ohledně vývoje cenové síly na rozvinutých trzích."

Co nám říká statistika?

Za svůj srovnávací index přijal tento fond index MSCI Consumer Staples (net).

Tabulka 2: Statistické ukazatele fondu ING Food & Beverages

Volatilita 11,74 %
Beta 1,05
Sharpe Ratio 1,08 %
R-Squared 0,95

Zdroj: ING Investment Management, data platná k 31. 7. 2013

Povaha tohoto fondu mu předurčuje lehce nižší volatilitu, pohybuje se na úrovních okolo 10%. Pro kvalitní správu pak hovoří i soustavně kladné sharpe ratio neboli poměr výkonu a rizika, které šplhá přes hodnotu 1. Další ukazatele jako např. R-squared, faktor beta či tracking error ukazují snahu aktivního přístupu ke správě, záporná alfa i information ratio ale hovoří proti snahám portfolio manažera. Dle dokumentu „sdělení klíčových informací" celková nákladovost v podobě TER dosahuje 2,39%, což je pro mě osobně vysoké číslo, přes půl procentního bodu nad konkurencí.

Graf 2: Vývoj investice do fondu ING Food & Beverages (v USD)

ING Food & Beverages - vývoj hodnoty fondu

Zdroj: ING Investment Management

Od založení fondu lze sledovat stabilní a dobrou výkonnost, velmi pozitivní vývoj pak lze sledovat v po krizovém období. Velmi dobře působí i dosažení kladného výsledku v často ztrátovém roce 2011.

Tabulka 3: Historická výkonnost fondu ING Food & Beverages a konkurence v podobě KBC Food & Personal Products  (v CZK)

  ING Food & Beverages KBC Food & Personal Products
jednotlivé roky
2006 3,52% 4,47%
2007 5,11% 7,43%
2008 -24,19% -23,33%
2009 24,93% 22,53%
2010 10,05% 15,02%
2011 11,55% 9,88%
2012 6,75% 8,45%
kumulované výsledky
6 měsíců 7,22% 11,58%
1 rok 4,97% 8,98%
3 roky (p.a.) 12,98% 15,60%
5 let (p.a.) 12,83% 14,78%
10 let (p.a.) 5,31% 7,67%

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 31. 7. 2013

Celkové hodnocení

ING Food & Beverages je fondem zaměřeným na základní necyklické sektory. Tento podílový fond se tedy velmi dobře hodí do konzervativního portfolia jako příměs dluhopisům. Fond by ve špatných dobách neměl být tak volatilní jako ostatní akciové fondy, z dlouhodobého hlediska ovšem není výnosový potenciál tak vysoký, jako u agresivnějších fondů. Na níže uvedeném grafu je vidět srovnání výkonnosti fondu v posledních turbulentních letech s akciovými fondy konzervativnějšími i agresivními. V období krize tento fond ztrácel méně než ostatní fondy, v dobách boomu naopak jeho hodnota roste pomalejším tempem.

Graf 3: Srovnání výkonnosti v jednotlivých letech (v CZK)

ING Food & Beverages - srovnání výkonnosti

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 31. 7. 2013

Pokud ho srovnám s konkurencí od společnosti KBC, je výrazně dražší. Má mnohem koncentrovanější portfolio, aktivnější přístup ke správě a odtud plynou i vyšší správní náklady. Výsledkově se oba fondy víceméně střídají na čele, KBC Food & Personal Products má ale na delší periodě vyšší výnos. Ale potenciál obou fondů je podobný. Fond ING Food & Beverages tak doporučuji jako menší akciovou příměs do konzervativních portfolií.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (46.8 + 19.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru