Nemovitosti

Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty

Kam dnes investovat? Mezi velkými investory se vysoké popularitě těší orná půda. Dlouhodobě si uchovává svou hodnotu a generuje výnos z pachtovného. Extra výnos navíc jde vydělat na výkupu menších políček a jejich zcelování.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 3. 2017

Výnos 65 % za 3 roky

Podle statistik portálu Farmy.cz stoupla průměrná tržní cena orné půdy v České republice v roce 2016 o 25 % z 16 Kč/m2 (162 565 Kč/ha) na 20 Kč/m2 (204 085 Kč/ha). Za posledních šest let stoupla cena na dvojnásobek. Cena se samozřejmě liší v různých lokalitách a dle kvality půdy, zpravidla se pohybuje v rozmezí od 15 do 25 Kč/m2.

Vývoj průměrné tržní ceny orné půdy v ČR (v Kč/ha)

Vývoj průměrné tržní ceny orné půdy v ČR (v Kč/ha)

Zdroj: Farmy.cz

Růst tržní ceny orné půdy byl v uplynulých letech mimořádný. Hlad po výnosech v době nulových úrokových sazeb žene nahoru ceny všech nemovitostí a nejinak tomu bylo i v případě zemědělské půdy. Trh se ale začíná již přehřívat a podle mnohých expertů by v tomto roce již cena půdy neměla příliš stoupat.

Dlouhodobě spíše konzervativní investice

Poptávka ze strany spekulativních investorů při stávajících cenách již ochabuje. Pokud nedojde k nějaké státní regulaci cen, měla by cena zemědělské půdy dlouhodobě dál růst, nicméně dá se očekávat, že již výrazně pomalejším tempem. Ve větší míře se tak o půdu budou zajímat pouze dlouhodobí investoři.

Spolu s růstem ceny orné půdy totiž dlouhodobě roste i pachtovné (nájemné) z této půdy. Rentabilita pronájmu orné půdy je sice relativně nízká (kolem 2 % ročně), ale pro mnohé investory je to stabilní příjem, který má rostoucí tendenci, podobně jako když pronajímáte byt. A orná půda je všeobecně mezi investory vnímána jako velmi dobrý dlouhodobý uchovatel hodnoty.

V ČR 2 fondy pro kvalifikované investory

Zemědělská půda se proto hodí do leckterého investičního portfolia. Pro investory, kteří se nechtějí trápit s výkupem pozemků a následně se handrkovat se zemědělci a řešit daně a jiné starosti, se nabízí možnost nakoupit podíly na orné půdě prostřednictvím investičního fondu. V České republice působí dva fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na investice do zemědělské půdy, oba velmi zajímavé.

Jeden fond dnes vydělává primárně na pronajímání půdy, je vhodný spíše pro dlouhodobé držení. Má navíc dividendovou třídu, v rámci které část inkasovaného pachtovného rozděluje akcionářům formou dividendy, takže si tímto způsobem lze vybudovat i zajímavou rentu.

Druhý fond vydělává primárně na růstu ceny. Vykupuje od drobných majitelů menší políčka, zceluje je do větších celků a ty pak prodává koncovým investorům. Výnos je tu primárně generován až skutečným prodejem půdy, nikoliv přeceněním na papíře. Je to poměrně náročný byznys, zato velmi lukrativní. Výnosový potenciál této strategie je vyšší. Jedná se však o investici vhodnou spíše pro střednědobý horizont, než bude vyčerpán potenciál výkupu menších políček na českém trhu.

Jelikož se jedná o fondy kvalifikovaných investorů, nechci zabíhat do detailů jejich fungování. Každopádně i takové možnosti investice se dnes nabízí a považuji je za velmi lukrativní. Jinak samozřejmě jde nakoupit ornou půdu i napřímo. Velký dík v tomto směru patří provozovatelům internetových stránek Farmy.cz, kde je možné najít mnoho užitečných informací včetně cenových map a ověřit si tak obvyklou tržní cenu půdy v dané lokalitě.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, kam nyní investovat peníze.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 3. 2017

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (45.1 + 37.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru