Nemovitosti

Investice do půdy jako skvělý uchovatel hodnoty

Cena půdy roste dlouhodobě u nás i ve světě rychleji než inflace, protože úrodné půdy ubývá. Za posledních 17 let stoupla ceny půdy v ČR téměř na pětinásobek. Takřka každý rok překonává inflaci.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 7. 2023

Zemědělská půda patří dlouhodobě k nejlepším uchovatelům hodnoty. Rozloha obdělávané půdy se u nás i ve světě díky nové zástavbě neustále ztenčuje. Naproti tomu počet obyvatel naší planety, které je potřeba uživit, neustále roste. Díky tomu se úrodná půda stává den ode dne vzácnější. Hodnota orné půdy proto dlouhodobě roste rychleji než průměrná inflace.

Cena půdy od roku 2005 rostla o 10 % p.a.

Podle odborného webu Farmy.cz v České republice stoupla od roku 2005 cena zemědělské půdy téměř na pětinásobek. Zatímco v roce 2005 se v průměru prodával jeden hektar půdy za 68 tis. korun, v loňském roce už průměrná tržní cena stoupla na 334 tisíc korun za jeden hektar.

Vývoj průměrné ceny roné půdy v ČR v letech 2006-2022

V průměru tak za posledních 17 let rostla cena půdy v ČR o 9,8 % p.a. Pro srovnání, inflace ve stejném období vychází v průměru na 3,2 % p.a. A i v posledních dvou letech vysoké inflace fungovala zemědělská půda jako skvělý uchovatel hodnoty. Reálná kupní síla peněz vlivem inflace v posledních dvou letech klesla o 23 %. Průměrná tržní cena půdy však za tyto dva roky stoupla o 32 %.

Srovnání růstu ceny půdy a inflace v ČR v letech 2006-2022

Půda jako investice

Pokud se budete na půdu dívat jako na investici, budete mít ročně výnos zhruba 2-3 % z pachtovného (z pronájmu půdy zemědělcům). A zároveň dlouhodobě s velkou pravděpodobností hodnota půdy nadále poroste o něco rychleji než inflace. Asi to nebude o 10 % ročně jako doposud, kdy ceny v ČR trochu doháněly zbytek Evropy. Ale mělo by to být více než inflace.

Na rozdíl od kryptoměn a dalších moderních virtuálních „investic“ a nejrůznějších spekulací na burze, půda má a vždycky bude mít svou reálnou užitnou hodnotu. Z mého pohledu by zemědělská půda měla být součástí každého dlouhodobého investičního portfolia. Klientům zpravidla doporučuji do půdy investovat kolem 10 % jejich majetku.

Dva investiční fondy spravující půdu

Nechcete-li se starat o vlastní políčko, můžete k investici využít jeden ze dvou regulovaných investičních fondů fungujících v ČR, které se zaměřují na investice do zemědělské půdy. V obou případech se ale jedná o fondy pro kvalifikované investory, tedy dostupné pouze pro majetnější investory.

Český fond půdy je starší a větší. Funguje od roku 2014 a spravuje dnes půdu v hodnotě přes dvě miliardy korun. Za tu dobu zhodnotil investorům majetek zhruba na dvojnásobek. Jeho čistý anualizovaný výnos vychází na 8,6 % p.a. Tento fond je sice registrovaný na Maltě, ale funguje v ČR a investovat do fondu je možné na majetkovém účtu u Consequ. Akorát minimální investice do fondu je dle maltského práva ekvivalent 75 tis. euro, což je aktuálně zhruba 1,8 mil. korun.

AVANT Česká pole je o rok mladší a výrazně menší. Spravuje majetek v hodnotě zhruba 200 milionů korun. Většinu portfolia fondu dnes tvoří půda na Slovensku, kde je cena půdy ještě o 30-40 % nižší než u nás. Také tento fond zhodnotil investorům majetek za 8 let na více než dvojnásobek. Jeho čistý anualizovaný výnos vychází na 10 % p.a. Zde je minimální investice 1 mil. korun. Navíc je možné případně tento fond kombinovat i s dalšími fondy spravovanými AVANT investiční společností, v takovém případě jde pak do fondu investovat i menší částky.

Relativní vývoj hodnoty investice ve fondech zemědělské půdy a inflace v ČR

Oba fondy vydělávají na pachtovném i na dlouhodobém růstu ceny půdy. Oba fondy historicky výrazně poráží inflaci. Můžeme si to ukázat na grafu vývoje hodnoty investice ve fondech v porovnání s inflací (graf výše) i na grafu ročních výnosů v porovnání s roční inflací (graf níže). Zde je také vidět, že zrovna fond AVANT Česká pole v uplynulém roce jako jedna z mála investic dokázal porazit inflaci.

Srovnání ročních výnosů ve fondech zemědělské půdy a inflace v ČR

Výše uváděné výnosy jsou čisté, tedy po zohlednění všech nákladů na správu fondů. Není zohledněn pouze vstupní poplatek, který si oba fondy standardně účtují ve výši 3 %, ale jeho přesná výše záleží také na zprostředkovateli. Například přes náš odborný portál FKI-fondy.cz je možné do obou fondů investovat se vstupním poplatkem pouze 1 % a při investici od 5 mil. Kč výše zcela bez vstupního poplatku.

Je také potřeba upozornit, že zemědělská půda je dlouhodobá investice, která není příliš likvidní. A to platí i pro oba investiční fondy. Minimální doporučený investiční horizont je 5 let. Já bych rozhodně doporučoval nad touto investicí uvažovat v ještě delším kontextu. Každopádně oba fondy v prvních letech omezují zpětné odkupy výstupním poplatkem. U fondu AVANT Česká pole je po 4 roky od nákupu účtován výstupní poplatek 5 %. U Českého fondu půdy je výstupní poplatek účtován 5 let od nákupu a standardně činí 25 %.

Ještě o něco perspektivnější, ale také rizikovější investici nabízí Verdi fond farem, který neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale kupuje české farmy. Spolu s farmou zpravidla kupuje i půdu. Její hodnota by opět dlouhodobě měla růst rychleji než inflace. Ale Verdi fond farem má větší část výnosů ze zemědělské prvovýroby, tj. z pěstování plodin a chovu dobytka. Zůstává mu celá marže, nikoliv jen pachtovné. Díky tomu by dlouhodobě měl přinést investorům vyšší zhodnocení než fondy půdy. Ale někdy bude mít také horší roky se špatnou úrodou, s tím je potřeba počítat.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z odborných portálů Farmy.cz a FKI-fondy.cz a jsou platná k 31. 12. 2022, není-li uvedeno jinak.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 7. 2023

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (41.6 + 43.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru