Privátní investiční poradenství

Náš investiční poradce vám připraví individuální plán, jak zhodnotit úspory, zajistit se na stáří, čerpat finanční rentu... a pomůže vám efektivně spravovat vaše investice.

Umíme velmi efektivně řešit investice do nemovitostí, půdy, akcií, dluhopisů i komodit. Pro majetnější klienty umíme zprostředkovat i private equity investice včetně vybraných start-up projektů.

Nejčastější případy, které s klienty řešíme:

Spoření na důchod

Ukázka: Z měsíční úložky 20 tis. Kč po 12 letech 4 mil. Kč, výnos 1,2 mil. Kč

Spoření na důchod

"Pravidelně si spoříme,
abychom se zabezpečili
na stáří."

Spoření na důchod

Bezpečné zhodnocení úspor

Ukázka: Z investované částky 3 mil. Kč po 12 letech výnos 2,3 mil. Kč

Bezpečné zhodnocení úspor

"Chráním své úspory před
inflací. Proto investuji,
ale opatrně."

Bezpečné zhodnocení úspor

Čerpání pravidelné renty

Ukázka: Z investice 10 mil. Kč měsíční renta 30 tis. Kč

Čerpání pravidelné renty

"Dobře jsem investoval
a dnes žiju jako rentiér
z výnosů mých investic."

Čerpání pravidelné renty

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Jak pracujeme?

Stabilita

Nespekulujeme. Preferujeme dlouhodobé investice. Vždy dbáme na dobré rozložení rizika a měnové zajištění.

Efektivita

Hledáme vždy pro klienty časově, daňově a nákladově nejefektivnější řešení.

Často k investicím využíváme investiční fondy včetně mnoha zajímavých fondů pro kvalifikované investory. Pro naše klienty jsme pak schopní u fondů zajistit o 40-80 % nižší vstupní poplatky, při investici nad 20 mil. Kč nulové vstupní poplatky.

Férová provize

Cena za dlouhodobý servis: 10 % ze zisku (min. 3000 Kč ročně) bez DPH

Dlouhodobý servis

O klienty a jejich investice se dlouhodobě staráme. V rámci této průběžné péče

  • získáváte snížené vstupní poplatky u jednotlivých fondů až o 80 %
  • dostáváte každý měsíc report vývoje Vašich investic se stručným komentářem
  • dostáváte doporučení na případné úpravy v portfoliu nebo mimořádné investice
  • máte nárok na osobní konzultace
  • Vám pomáháme vyřizovat administrativu okolo investic včetně zdanění výnosů

Dlouhodobý servis poskytujeme pouze klientům od 3 mil. Kč.

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Před poskytnutím služby si podrobně prostudujte dokument Informace pro zákazníky FINEZ Investment Management.

„Vážím si individuálního přístupu pana Traxlera. Pomáhá nám úspěšně zhodnocovat úspory. Má mou plnou důvěru.“ Dana F. - Brno