Privátní investiční poradenství

Jan Traxler, nebo jiný investiční poradce pod jeho dozorem, vám připraví individuální plán, jak zhodnotit úspory, zajistit se na stáří, čerpat finanční rentu... a pomůže vám dlouhodobě spravovat vaše investice.

Umíme velmi efektivně řešit investice do nemovitostí, půdy, akcií, dluhopisů i komodit. Majetnější klienti s námi mohou investovat i do start-up projektů, developerských projektů, komerčních nemovitostí apod.

Nejčastější případy, které s klienty řešíme:

Spoření na důchod

Ukázka: Z měsíční úložky 20 tis. Kč po 12 letech 4 mil. Kč, výnos 1,2 mil. Kč

Spoření na důchod

"Pravidelně si spoříme,
abychom se zabezpečili
na stáří."

Spoření na důchod

Bezpečné zhodnocení úspor

Ukázka: Z investované částky 3 mil. Kč po 12 letech výnos 2,3 mil. Kč

Bezpečné zhodnocení úspor

"Chráním své úspory před
inflací. Proto investuji,
ale opatrně."

Bezpečné zhodnocení úspor

Čerpání pravidelné renty

Ukázka: Z investice 10 mil. Kč měsíční renta 30 tis. Kč

Čerpání pravidelné renty

"Dobře jsem investoval
a dnes žiju jako rentiér
z výnosů mých investic."

Čerpání pravidelné renty

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Jak pracujeme?

Stabilita

Nespekulujeme. Preferujeme dlouhodobé investice. Vždy dbáme na dobré rozložení rizika a měnové zajištění. Prioritu vnímáme ve stabilitě a dlouhodobé ochraně před inflací. Nikdy neslibujeme nereálné výnosy.

Efektivita

Hledáme vždy pro klienty časově, daňově a nákladově nejefektivnější řešení.

Často k investicím využíváme investiční fondy včetně mnoha zajímavých fondů pro kvalifikované investory. Pro naše klienty jsme pak běžně schopní u fondů zajistit o 40-80 % nižší vstupní poplatky, při investici nad 20 mil. Kč nulové vstupní poplatky.

Férová provize

Cena za dlouhodobý servis: 10 % ze zisku (min. 3000 Kč ročně) bez DPH

Dlouhodobý servis

O klienty a jejich investice se dlouhodobě staráme. V rámci této průběžné péče

  • získáváte snížené vstupní poplatky u jednotlivých fondů až o 80 %
  • dostáváte každý měsíc report vývoje Vašich investic se stručným komentářem
  • dostáváte doporučení na případné úpravy v portfoliu nebo mimořádné investice
  • máte nárok na osobní konzultace
  • Vám pomáháme vyřizovat administrativu okolo investic včetně zdanění výnosů

Dlouhodobý servis poskytujeme pouze klientům od 3 mil. Kč.

Klientům s menším kapitálem jednorázově poradíme (cena jednorázové konzultace 1500 Kč/hod), ale dlouhodobý servis by nebyl pro ani jednu stranu rentabilní.

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Před poskytnutím služby si podrobně prostudujte dokument Informace pro zákazníky FINEZ Investment Management.

„Se společností FINEZ spolupracuji od roku 2012, nejprve ve formě konzultací, následně pak ve formě kompletní správy mých investic. S dosaženými výsledky jsem spokojen. Na spolupráci oceňuji zejména individuální přístup.“ Petr Sommer