O nás

Základní údaje o firmě

Přesný název firmy: FINEZ Investment Management, s.r.o.
Sídlo: Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Registrace investičního zprostředkovatele: č. 2008/1585/570 udělena od ČNB, Na Příkopě 28
Registrace správce osobních údajů ÚOOÚ: 00031650
Datum založení společnosti: 9.10.2007
IČ: 27525708
DIČ: CZ 27525708, plátce DPH
ID datové schránky: 7uf6ene

 

Zásady práce FINEZ

  • Férovost – Bereme si férovou odměnu podílem na zisku za skutečnou přidanou hodnotu pro zákazníka.
  • Individuální přístup – S každým zákazníkem pracujeme individuálně.
  • Nezávislost – Nejsme protaženou rukou žádné finanční instituce a nejsme závislí na provizích. Náš byznys stojí na dobře odvedené práci a spokojenosti zákazníků.
  • Efektivita – Hledáme vždy pro klienty časově, daňově a nákladově nejefektivnější řešení.
  • Zodpovědnost – Spolupráci vždy podchycujeme písemnou smlouvou jasně upravující práva a povinnosti obou smluvních stran.

 

Bližší informace o poskytovaných investičních službách

FINEZ Investment Management je registrovaným investičním zprostředkovatelem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), podle kterého jsme oprávněni poskytovat dvě investiční služby:

  1. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů
  2. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Nejsme však obchodníkem s cennými papíry, tudíž nemáme oprávnění poskytovat službu obhospodařování majetku zákazníka, nebo provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na účet zákazníků.

Přijímat a předávat pokyny za investičního zprostředkovatele může pouze jednatel společnosti, nebo zaměstnanci investičního zprostředkovatele. FINEZ nemá žádné vázané zástupce.

Investiční zprostředkovatel není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků vyjma poplatků za poskytované služby.

Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat služby týkající se investičních nástrojů, jež jsou investičními cennými papíry, nebo cennými papíry kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel není oprávněn poskytovat služby týkající se jiných investičních instrumentů (derivátů).

Investiční zprostředkovatel přijímá pokyny osobně (doporučeno), případně korespondenční formou za podmínky úředního ověření podpisu. Investiční zprostředkovatel přijímá pokyny výhradně v českém jazyce.

Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů poskytuje investiční zprostředkovatel osobně nebo prostřednictvím komunikace na dálku (email) za předem sjednanou odměnu.

„Vážím si individuálního přístupu pana Traxlera. Pomáhá nám úspěšně zhodnocovat úspory. Má mou plnou důvěru.“ Dana F. - Brno