Regionální analýzy

Regionální analýza - Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty se v posledních letech proslavily mnoha megalomanskými projekty. Staví nejvyšší budovy světa či umělé ostrovy. Chtějí se stát světovým centrem turismu a byznysu. Jsou také něčím zajímavé pro českého investora?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 3. 2008

Vše důležité řídí dva šejchové

pojené arabské emiráty vznikly v roce 1971 spojením šesti emirátů, ke kterým se o rok později připojil ještě sedmý. Něco jako veřejné volby zde vůbec neexistuje. Stejně tak neexistují žádné politické strany ani odborové organizace. O moc se dělí sedm vládnoucích rodin. Ty také vytváří sedmičlennou Nejvyšší radu vládců, zákonodárný orgán, který pak ze svého středu volí prezidenta.

Stávající hlavou státu je šejch Khalifa bin Zayed Al Nahyan vládnoucí emirátu Abu Dhabi. Vedle rodiny Nahyanů je ještě ve světě známá rodina Maktoumů, konkrétně šejch Mohammad bin Rashid Al Maktoum, jenž vládne emirátu Dubai. Tito dva šejchové mají v Nejvyšší radě vládců právo veta, jinak je pro všechna důležitá rozhodnutí potřebný ještě souhlas alespoň pěti ze sedmi členů rady.

Většinu obyvatel tvoří přistěhovalci za prací

Emiráty jsou rozlohou podobně velké jako Česká republika. Žije zde ale ve srovnání s ČR méně než polovina obyvatel, cca 4,5mil. Většinu území totiž tvoří pouště, osídlené je především pobřeží. Občanství SAE má méně než 20% obyvatelstva, další necelou pětinu tvoří Arabové původem z jiných zemí a více než polovinu obyvatelstva dávají dohromady přistěhovalci z asijských zemí (zejména Indie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny a Srí Lanka).

Státním náboženstvím je pochopitelně islám. Co je v arabských zemích málo vídané, jiná náboženství než islám se mohou svobodně vyznávat, ale nesmí se aktivně šířit. Mimo islám je zde velmi rozšířen hinduismus a také křesťanství.

Počet obyvatel vzrostl za rok 2007 o 4%, v předchozích letech se jednalo o ještě vyšší čísla, přičemž tento přírůstek obyvatelstva vytváří přistěhovalci za prací. Díky nim jsou také v populaci silně zastoupeny ekonomicky aktivní ročníky a zhruba dvě třetiny obyvatel jsou muži.

Vysoký životní standard, ale také vysoké životní náklady

Za 36 let existence státu se z chudé pouštní arabské země stalo významné obchodní i turistické centrum. SAE se dnes řadí s HDP na hlavu 55 200 USD (podle parity kupní síly) k nejvíce prosperujícím zemím na světě s vysokým životním standardem obyvatel. Za rok 2007 je odhadován růst HDP o 8,5%.

Jak už to v ekonomii bývá, rychlý růst hospodářství a příjmů obyvatel bývá automaticky následován prudkým růstem životních nákladů, jinými slovy vysokou inflací. A tak jsme v posledních třech letech svědky růstu spotřebitelských cen o více než 10% ročně. Zároveň došlo k raketovému růstu cen aktiv (nemovitostí i akcií).

Celková oficiální nezaměstnanost je velmi nízká kolem 2,5%. Ovšem podíváme-li se čistě na domácí obyvatelstvo, tzv. "lokály", zde je situace horší a úřady připouští odhady okolo 15%.

Hospodářství stojí na ropě a zemním plynu

Mimořádný úspěch SAE je založen na ropě, která zde byla objevena v sedmdesátých letech. Podle údajů Oil and Gas Journal tvoří odhadované zásoby téměř 8% světových zásob ropy. Při stávajícím tempu těžby 2,6 mil barelů denně by tyto zásoby měly vydržet ještě 100 let. Se zemním plynem jsou na tom emiráty podobně. Mají páté největší potvrzené zásoby zemního plynu na světě, které by měly vystačit až na 150 let.

Těžba ropy a zemního plynu se podílí 26,6% na HDP a tvoří také většinu exportu. Největšími odběrateli jsou asijské země, zejména Japonsko, které ropou ze SAE pokrývá cca 90% své spotřeby, dále Jižní Korea a Thajsko. Do Japonska míří zhruba čtvrtina veškerých exportů SAE. Kromě ropy a zemního plynu se vyváží ve velkém množství ještě datle. Zhruba třetinu vývozů pak tvoří reexporty různého zboží.

Celkově mají emiráty výrazně kladnou obchodní bilanci. Vývozy dlouhodobě převažují nad dovozy o více než 30%. Dováží se zejména spotřební zboží a potraviny, velkou část importů dále tvoří stroje a stavební materiály pro různé gigantické stavby (viz dále). Hlavními partnery v dovozu jsou USA, Čína a Indie, všechny tři země zaujímají v dovozu zhruba po deseti procentech.

Vedle zpracovatelského průmyslu je důležitá výroba hliníku

Šejchové si jsou závislosti své země na ropě velmi dobře vědomi, a tak se snaží všemožnými způsoby diverzifikovat hospodářství SAE. Jednou z oblastí, na které se emiráty nově orientují, je výroba hliníku. Jedna velká hliníkárna stojí v Dubaji. U ní má v tomto roce dojít k navýšení kapacit na 921tis tun za rok. Jelikož ale tyto kapacity nestačí pokrýt ani poptávku z Japonska a Číny, připravuje se druhá velká hliníkárna v Abu Dhabi s kapacitou až 1,2mil tun za rok. Půjde o největší komplex svého druhu na světě. Cílem SAE je pokrýt 10% celosvětové poptávky po hliníku.

Dalším odvětvím, na které se emiráty zaměřily, je oprava lodí. Dubai Drydocks patří mezi pět největších opravárenských kapacit lodí na světě. Stále více se SAE zaměřují i na zpracování ropy a zemního plynu. Holandsko-emirátské konsorcium Borouqe provozuje petrochemické závody na výrobu olefinů, polyolefinů, ethylenu a polypropylenu. Plánuje se komplex na výrobu dichlorethylenu a benzenů.

V Dubai a Abu Dhabi se staví ve dne v noci

Pro hospodářství SAE je aktuálně velmi důležitý sektor stavebnictví. Tvoří cca 7% HDP a zaměstnává zhruba 20% pracovních sil v soukromé sféře. Stavebnictví se rozvíjí díky mnoha megalomanským projektům. Staví se 24 hodin denně, tedy i za umělého osvětlení. Odhaduje se dokonce, že 25% všech stavebních jeřábů na celém světě je v současné době používáno v Dubai a Abu Dhabi.

Výčet všech projektů by vydal na samostatnou brožurku. Z největších stojí za zmínku Downtown Burj Dubai s nejvyšší budovou světa Burj Dubai, s obřím podmořským akváriem a s plánovaným největším obchodním centrem světa Dubai Mall (plánováno 35mil návštěvníků ročně).

Známé jsou také projekty umělých ostrovů u Dubaje ve tvaru palmy a ve tvaru mapy světa, přičemž asi není třeba dodávat, že jde (resp. půjde) o největší uměle vytvořené ostrovy na světě. Buduje se nové mezinárodní letiště, samozřejmě největší na světě s kapacitou 120mil cestujících a 12mil tun karga, tedy s kapacitou větší než londýnské Heathrow a chicagské O'Hara dohromady.

Sníh v čtyřicetistupňovém vedru? Není problém.

Dále se buduje například Dubailand, turistický megapark s atrakcemi, restauracemi a sportovními středisky na ploše neuvěřitelných 280km2. Na Dubailand navazuje soustava hotelů Bawadi s celkovou kapacitou 60 000 pokojů a největším hotelem světa Asia-Asia (6 500 pokojů). Známé je také nákupní centrum The Mall of the Emirates, jehož součástí je 400 metrů dlouhá umělá sjezdovka. Přičemž běžné denní teploty se v Dubai v létě málokdy dostanou pod 40 stupňů.

Také v Abu Dhabi se začalo stavět o sto šest. Na ostrově Yas se buduje závodní dráha, na které by se již v příštím roce měla jet velká cena formule 1. Na ostrově Saadiyat se staví mezinárodní turistické centrum po vzoru egyptských letovisek Hurghada. Plánuje se zde postavit celkem 29 hotelů, 2 golfová hřiště, 8 000 luxusních vil a 38 000 apartmentů. Mimochodem na ostrov povedou pouze dva mosty, oba však s deseti jízdními pruhy.

Abu Dhabi má lepší podmínky pro další rozvoj

Podobných gigantických projektů bychom našli řadu. Jejich poselství světu je jasné. SAE chtějí být světovým turistickým, kulturním, obchodním, logistickým a finančním centrem. Již dnes hostí emiráty mnoho světových festivalů a veletrhů (nedávno např. Global Village).

Zároveň je možné pozorovat, jak mezi sebou soupeří Dubai a hlavní město emirátů Abu Dhabi. Donedávna se všechny obří projekty soustředily do Dubaje. Dnes se ale o slovo hlásí i Abu Dhabi. Na rozdíl od Dubaje nemusí budovat umělé ostrovy, protože má u pobřeží stovky přírodních ostrovů. Abu Dhabi má také více prostoru pro novou infrastrukturu, takže by se nemusel potýkat s předimenzovanou dopravou, jako je tomu v Dubaji. Tam se mimochodem nyní staví nová nadzemní dráha, která snad ulehčí městské dopravě. Zatím je bezpochyby ve světě známější Dubai.

Zemědělství tvoří 3% HDP

Ač jsou přírodní podmínky pro zemědělství velmi nepříznivé, pomocí umělého zúrodňování a zavlažování jsou emiráty schopné vyprodukovat značné množství zemědělských produktů. Dosud bylo zúrodněno více jak 150 hektarů pouště a vysázeno přes 180mil stromů a 25mil datlových palem.

SAE jsou soběstačné v rybolovu a v pěstování zeleniny, pokrývají cca 80% spotřeby mléčných výrobků a vajec a cca 25% spotřeby masa. Kromě toho patří k největším producentům datlí na světě.

Na výběr jsou dvě burzy a vzniká ještě třetí

V emirátech existují dvě samostatné burzy cenných papírů, a to v Abu Dhabi a v Dubaji. Na obou burzách jsou listovány jiné cenné papíry. Obě byly založeny teprve v roce 2000. Zde opět můžeme vidět rivalitu těchto dvou měst. Větší likvidita ale rozhodně panuje v Dubaji. Investiční možnosti pro neresidenty jsou na obou burzách velmi omezené.

Vedle nich se rozvíjí jeden z dalších velkých projektů - Dubai International Financial Exchange, což má být mezinárodní burza pro cenné papíry z celé Afriky a jižní a jihozápadní Asie. Tato burza je součástí budovaného mezinárodního finančního centra (Dubai International Financial Center), jehož cílem je, stát se největším regionálním finančním centrem mezi západní Evropou a jihovýchodní Asií, něco po vzoru Londýna či Singapuru.

2008_03_16_SAE_graf_Dubai.gif

Do akcií lze investovat prostřednictvím certifikátů

Běžný český investor prozatím nemá mnoho možností na výběr, jak investovat do akcií šejchů. Na trhu lze najít open end certifikáty od Deutsche Bank, Merrill Lynch a ABN Amra. Avšak při výběru konkrétního instrumentu je třeba se podrobně dívat na složení indexů či košů akcií, protože například zhruba tři čtvrtiny všech akcií obchodovaných v Dubaji tvoří sektor financí (banky, pojišťovny, investiční společnosti), což představuje z pohledu diverzifikace značné riziko.

Investice do akcií v SAE může být zajímavou příměsí do portfolia. Podíváme-li se na graf vývoje akcií v Dubaji, je zde krásně patrná relativní nezávislost na vývoji světových trhů. Zejména je možné si všimnout, že akcie výrazně nepostihla rozsáhlá a dlouho trvající korekce globálních akciových trhů. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že toto je jen dočasná situace. Čím více se z emirátů bude stávat světové obchodní a finanční centrum, tím více budou zdejší akciové trhy kopírovat vývoj v zahraničí.

V čem je zakopaný pes?

Velký nedostatek spatřuji v tom, že všechny velké monopolní (nebo přinejmenším oligopolní) společnosti jsou většinově vlastněné státem a mnohdy nejsou veřejně obchodovatelné. Jedná se o společnosti z odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu, telekomunikací, výroby hliníku, opravy lodí a další.

Dále by si měl každý investor uvědomit, že investice do Spojených arabských emirátů bude vždy spojena s jedním specifickým rizikem, a tím je politická a bezpečnostní situace v celém regionu Perského zálivu. Jakýkoliv válečný konflikt mezi okolními státy může mít negativní důsledky i pro SAE. Podobně stačí jeden větší teroristický útok a všechny velkolepé plány šejchů se sesypou jako domeček z karet, protože přijdou o důvěru zahraničí. Dubai slouží jako útočiště pro lidi ze "západního světa" uprostřed "světa arabského", takže hrozba nějakého velkého teroristického útoku je bohužel realitou.

Ačkoliv jde o výjimečnou a mně osobně v mnohém velmi sympatickou zemi s megalomanskými plány, které kolikrát berou dech, do svého portfolia bych tuto investici nezahrnoval.

 
Psáno pro portál Investujeme.cz
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 3. 2008

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (31.6 + 45.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru