Regionální analýzy

Regionální analýza - Jihoafrická republika

Jihoafrická republika je ekonomicky nejvýznamnější zemí Afriky a má obrovské nerostné bohatství. Potýká se však s vysokou nezaměstnaností, chudobou, kriminalitou a pandemií AIDS. Krátkodobě se ponese na vlně světového šampionátu ve fotbale, dlouhodobě asi k nejlepším investicím patřit nebude.

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
14. 10. 2009

Oficiální název Jihoafrická republika
Rozloha 1 219 090 km2 (25. na světě)
Počet obyvatel (odhad 2009) 49 mil. (24. na světě)
Roční přírůstek obyvatelstva (ohad 2009) 0,281 %
HDP dle parity kupní síly (2008) 491 mld. USD (25. na světě)
HDP na hlavu dle parity kupní síly (2008) 10 100 USD (103. na světě)
Nezaměstnanost (2008) 22,9 %
Inflace (2008) 11,3 %
Měna jihoafrický rand (ZAR)
Veřejný dluh (2008) 31,6 % HDP
Saldo státního rozpočtu (2008) -3,19 % HDP
Státní rezervy (2008) 34,1 mld. USD (36. na světě)

Zdroj: CIA World Factbook

V roce 1652 byly podle historiků v oblasti mysu Dobré naděje založeny první osady holandských obchodníků. Na jejich základě postupně vyrostlo dnešní Kapské město. Od devatenáctého století patřilo území Britům. V roce 1910 vytvořily čtyři britské kolonie Jihoafrickou unii, ze které později vzešla Jihoafrická republika. Druhá polovina dvacátého století však byla silně poznamenána politikou apartheidu, jejíž následky jsou patrné dodnes.

Nezaměstnanost, chudoba, AIDS

Ačkoliv jde o největší ekonomiku afrického kontinentu (následována Egyptem), polovina obyvatel zde žije pod hranicí chudoby, tzn. s příjmem menším než jeden dolar na den. Zhruba čtvrtina práceschopných obyvatel nemá práci. Zastupitelský úřad v Pretorii dokonce uvádí, že ve skutečnosti podle mezinárodních standardů pro výpočet nezaměstnanosti nemá práci takřka 40 % obyvatel.

Ruku v ruce s nezaměstnaností a chudobou jde také vysoká kriminalita, jež brzdí rozvoj turistického ruchu. Neméně závažným problémem je pandemie AIDS. Každý pátý dospělý Jihoafričan je nakažen virem HIV. Odhaduje se, že do roku 2015 klesne v důsledku pandemie AIDS počet práceschopného obyvatelstva o čtyři miliony. Díky AIDS se zde lidé také dožívají v průměru velmi nízkého věku necelých 50 let.

Lídr celé Afriky

Jihoafrická republika je ekonomicky nejvýznamnější zemí Afriky, ačkoliv na tvorbě celosvětového HDP se podílí pouze 0,5 %. Význam jihoafrické ekonomiky v rámci afrického kontinentu je zřejmý z toho, že na ní připadá téměř čtvrtina kontinentálního HDP a více než pětina afrického exportu, přestože zaujímá pouze 4 % plochy a tvoří 6 % populace kontinentu.

V JAR se vyrobí víc než polovina celkové energie kontinentu a připadá na ní téměř 60 % všech telefonních linek a cca 50 % internetových připojení. Také rozsah a kvalita infrastruktury (železnice, silnice, přístavy a letiště) mnohonásobně překračuje africký průměr. Významnou pozici má finanční sektor. Bankovní služby jsou na vysoké úrovni a např. Johannesburská burza cenných papírů je 18. největší na světě.

Obrovské zásoby komodit

Stěžejní roli v ekonomice Jihoafrické republiky hraje těžební průmysl. JAR oplývá obrovským nerostným bohatstvím, má největší potvrzené světové zásoby zlata, manganu, platiny a vanadu. Je pátým největším producentem a druhým největším vývozcem uhlí na světě. Dále se zde těží diamanty, uran, železná ruda, chróm, nikl a zemní plyn. Pouze ropa se musí dovážet.

Velmi rozsáhlé je také zemědělství, a to rostlinná i živočišná výroba, které mají zhruba stejný podíl na celkové zemědělské produkci. Jihoafrická republika je soběstačná ve všech základních plodinách. Pěstuje se zde pšenice, kukuřice, slunečnice, cukrová třtina, vinná réva (sedmý největší světový producent vína) a mnoho druhů ovoce a zeleniny. Z živočišné výroby stojí za zmínku zejména pštrosí farmy, JAR se podílí cca 4/5 na světové produkci pštrosího masa.

Na těžbu a zemědělství navazuje zpracovatelský průmysl, který tvoří necelou pětinu HDP. Dalšími 20 % přispívá k HDP finanční sektor. V rámci příprav na světový šampionát ve fotbale nyní zažívá renesanci stavebnictví, budují se stadiony, infrastruktura, hotely... Přesto se stavebnictví na celkovém HDP podílí zhruba jen 2,5 %.

Chybí městská veřejná doprava

Jihoafrická republika se může pyšnit velmi rozsáhlou a poměrně kvalitní infrastrukturou. Velké mezery však má ve městech, kde prakticky neexistuje veřejná doprava. Na autobus byste čekali marně, musíte se spokojit s taxíkem. A když už v některém městě autobusy jezdí, tak byste zase hledali marně jízdní řád.

90% elektřiny se vyrábí z uhlí v tepelných elektrárnách. Není divu, JAR má zásoby uhlí ještě na 150 let. Musí však vybudovat nové výrobní kapacity a rekonstruovat staré elektrárny. Poslední dva roky se totiž potýká s výpadky dodávek elektřiny ze zastaralých zařízení. Zároveň spotřeba energie rok od roku roste.

Graf 1: Vývoj kurzu EUR/ZAR
2009_10_10_JAR_Graf_EUR_ZAR.png
Zdroj: OnVista

Ekonomika závisí na cenách komodit

Výkonnost ekonomiky je do značné míry určována vývojem cen na komoditních trzích, stejně jako obchodní bilance Jihoafrické republiky, inflace a kurz jihoafrického randu. Vývoj akcií na burze v Johannesburgu tak má logicky poměrně vysokou korelaci s vývojem komoditních trhů. Propad na komoditních trzích v druhé půlce loňského roku se velmi rychle přenesl i na trh akciový a také způsobil prudký pokles měny.

Zatímco většina akciových trhů si sáhla na dno až v březnu 2009, jihoafrická burza dosáhla minimálních hodnot už v říjnu 2008 a od té doby již vzrostla cca o 50 %. Stejný scénář potkal i kurz jihoafrického randu, který se před rokem propadl až na 15 randů za jedno euro, od té doby však posílil na 11 randů a postupně se blíží zpět pod hranici 10 randů za euro.

Graf 2: Vývoj akciového indexu MSCI South Africa
2009_10_10_JAR_Graf_MSCI_South_Africa.jpg
Zdroj: Bloomberg

Ekonomický a investiční výhled

Zpracovávat ekonomický a investiční výhled pro Jihoafrickou republiku je velmi náročné. Zjednodušeně se dá říct, že osud JAR závisí na USA a Číně, neboť ty mají největší vliv na vývoj cen komodit. Následkem výrazného růstu komoditních trhů v uplynulých měsících by mohla ekonomika ve třetím a čtvrtém kvartálu překvapit poměrně silným oživením. Naznačuje to i rychle posilující měna.

Krátkodobý výhled je pozitivní. Oživení by měla napomoct také fotbalová euforie a s ní spojený příliv turistů, který vyvrcholí v polovině příštího roku. Pak by však mohlo přijít vystřízlivění. Dlouhodobě je třeba mít na paměti především rizika spojená s pandemií AIDS. Rozpačité výsledky může přinést také boj s chudobou - politika umělé podpory, jakou je například probíhající pozemková reforma (darování půdy chudým), bývá velmi krátkozraká a dlouhodobě nic neřeší.

Výkonnost jihoafrických akcií přepočtená do eura

  MSCI South Africa MSCI World
3 měsíce 9,23 % 4,56 %
1 rok 47,57 % 4,76 %
3 roky (p.a.) 3,76 % -11,17 %
5 let (p.a.) 8,68 % -2,11 %
10 let (p.a.) 6,59 % -4,19 %

Zdroj: MSCI Barra, data platná ke dni 8. 10. 2009

Jak investovat do akcií

Podílové fondy se zaměřením na jihoafrické akcie mají ve své nabídce společnosti KBC a UBS. Pro pasivní indexové investice je možné zvolit ETF od společností Lyxor, BNP Paribas a Market Access, nebo indexové certifikáty z dílny ABN Amro, Commerzbank, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, Morgan Stanley a Société Générale. Mnohé jihoafrické akcie se obchodují kromě Johannesburgu také v New Yorku nebo Londýně, takže by pro individuální investory neměl být problém se k nim dostat.

Psáno pro Finanční magazín

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
14. 10. 2009

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (34.2 + 27.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru