Regionální analýzy

Regionální analýza - Indie

Indie, druhá nejlidnatější země a druhá nejrychleji rostoucí ekonomika světa, skýtá obrovský investiční potenciál. Již dnes čítá domácí trh měřeno střední třídou zhruba 400 milionů lidí a číslo poroste. Indické akcie jsou vhodné pro dlouhodobé investice, speciálně pro pravidelné investice do podílových fondů.

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 9. 2009

Oficiální název Indická republika (hindsky Bhárat Ganradžja)
Rozloha 3 287 263 km2 (7. na světě)
Počet obyvatel (odhad 2009) 1166 mil. (2. na světě)
Roční přírůstek obyvatelstva (ohad 2009) 1,548 %
HDP dle parity kupní síly (2008) 3267 mld. USD (4. na světě)
HDP na hlavu dle parity kupní síly (2008) 2800 USD (166. na světě)
Nezaměstnanost (2008) 6,8 %
Inflace (2008) 8,3 %
Měna indická rupie (INR)
Veřejný dluh (2008) 61,3 % HDP
Saldo státního rozpočtu (2008) -6,1 % HDP
Státní rezervy (2008) 256,4 mld. USD (5. na světě)

 

Za 20 let více obyvatel než Čína

Indie je druhá nejlidnatější země planety s více než miliardou obyvatel. Indové jsou v průměru velmi mladí (medián 25,3 let), téměř třetina obyvatel je mladší 15 let, zatímco jen 5 % indické populace již dosáhlo 65 a více let. Věkové rozložení populace představuje ukázkovou progresivní pyramidu (Evropa může jen tiše závidět). Počet obyvatel rok od roku roste, do dvaceti let by při současném trendu měla Indie předstihnout v počtu obyvatel i Čínu a přehoupnout se přes 1,5 miliardy obyvatel.

Graf 1: Věková struktura indické populace
2009_09_08_Indie_Graf_vekove_rozlozeni_populace.jpg
Zdroj: US Census Bureau

Čtvrtina obyvatel žije pod hranicí chudoby, tj. s denním příjmem menším než jeden americký dolar. Odhaduje se, že v příměstských slumech žije stále na 50 milionů lidí. Boj s chudobou znamená v podstatě jediné, vytvářet nová a nová pracovní místa. Jen pro udržení stavu musí Indie každoročně vytvořit deset milionů nových pracovních míst.

Ruku v ruce s chudobou a přelidněním země jde také vysoký podíl negramotných lidí. Pouze 61 % patnáctiletých a starších obyvatel umí číst a psát. Negramotnost je převážně problémem venkova a žen.

Velmi rychle roste střední třída, aktuálně se odhaduje na 400 milionů obyvatel, což je srovnatelné s trhem celé Evropské unie. Tento trend by měl pokračovat. Zároveň postupně roste koupěschopnost indické střední třídy.

Anglicky mluvící levná pracovní síla

V Indii se mluví mnoha jazyky a nářečími, v obchodním a úředním styku se však pevně zakořenila angličtina. To je nespornou výhodou indického trhu v porovnání s jinými rozvíjejícími se ekonomikami. Indové jsou pro velké mezinárodní korporace nejen levnou a velmi schopnou pracovní silou, oni navíc nemají problém se domluvit anglicky, zejména ve větších městech.

Máte problém s počítačem, voláte na customer care a na druhém konci se ozve trochu lámaná angličtina se zvláštním přízvukem? Tak to jste se právě dovolali do Indie. Indie se stala centrem takzvaného business proces outsourcingu. Mnohé firmy do Indie přesunuly zákaznickou podporu, účetní oddělení a další divize, které mohou fungovat na dálku. Některé společnosti zde zakládají i vývojová centra. Vývozy softwaru a IT služeb se podílí jednou třetinou na celkovém exportu země.

Důležité složky hospodářství

Služby celkově tvoří více než polovinu hrubého domácího produktu a tento podíl neustále roste, naopak postupně klesá podíl zemědělské výroby. Zemědělství však zaměstnává téměř dvě třetiny obyvatel. Indie je soběstačná v produkci základních potravin, ale hektarové výnosy z půdy jsou v mezinárodním srovnání na nízké úrovni. Nejdůležitější plodinou pro obživu obyvatel je rýže. Další důležitou plodinou je čaj - Indie je největším světovým producentem čaje.

Indický průmysl je široce diverzifikovaný a taktéž orientovaný na soběstačnost země. V posledních letech nabral na významu zejména automobilový průmysl a výroba motorek. Tradičně silnou pozici má zpracování drahých kovů a výroba šperků. Za zmínku stojí, že indické firmy dnes ovládají i středisko mezinárodního obchodu s brilianty v Antverpách. Velmi rozvinutý je také farmaceutický průmysl a nesmíme zapomenout na textilní průmysl, který je však zastíněn čínskou produkcí.

Indie je druhým největším výrobcem cementu na světě, což odráží stavební boom v zemi. Stavebnictví se podílí na celkovém hrubém domácím produktu jednou pětinou. Staví se především nové bytové komplexy a dálnice. Vládní akční plán počítá s výstavbou dvou milionů bytů ročně.

V oblasti turistického ruchu má Indie s 26 památkami na seznamu UNESCO slušný avšak prozatím málo využitý potenciál. V minulém roce přijelo do Indie pět milionů turistů. Samostatnou kapitolu tvoří takzvaná zdravotní turistika, která se v posledních letech v Indii velmi rozšířila. Přibližně 15 000 zahraničních pacientů podstupuje ročně v Indii složité chirurgické zákroky. Důvod? Nižší cena než například v USA.

Nedostatečná infrastruktura

Tak jako u většiny rozvíjejících se trhů i Indie se potýká se zastaralou a nedostatečnou infrastrukturou. Problémem jsou hlavně nestabilní dodávky energie. Téměř dvě třetiny elektrické energie se vyrábí v tepelných elektrárnách, čtvrtina ve vodních elektrárnách. Potenciál vodních toků v Indii je však daleko větší a odhaduje se až na 150 GW. Místo toho je však ve výstavbě osm megaprojektů nových tepelných elektráren o celkové kapacitě 20 GW.

Staví se také jaderné elektrárny. Pokud půjde vše podle plánu, tak by v roce 2020 měla celková instalovaná kapacita jaderných elektráren činit 20 GW a do roku 2050 až 275 GW. Nedostatečná produkce elektrické energie ale není jediný problém. Velkou výzvou je také distribuce. Zaprvé, v některých oblastech se díky krádežím ztrácí až polovina energie. Zadruhé, mnoho vesnic stále není elektrifikováno, nebo má jen několik málo přípojek.

Indie má sice dle statistik 63 tisíc kilometrů železnic a 3,3 miliony kilometrů silnic, což je více, než mají Čína a Japonsko dohromady, avšak je zde velmi málo rychlostních komunikací, kde by bylo možné jezdit rychleji než 100 km za hodinu. Velmi zanedbaná je i městská infrastruktura, a to nejen dopravní, ale třeba také distribuce pitné vody a kanalizace.

Graf 2: Vývoj kurzu EUR/INR
2009_09_08_Indie_Graf_EUR_INR.jpg
Zdroj: OnVista

Ekonomický a investiční výhled

Na rozdíl od Číny, kde je hospodářský růst založen primárně na exportu (tedy poptávce ze zahraničí), u Indie hraje hlavní roli domácí poptávka. Velké rezervy má indické hospodářství u investic. Indie by měla více liberalizovat podmínky pro vstup zahraničních investorů. Podle indexu podnikatelského prostředí sestavovaného Světovou bankou patří Indii až 133. příčka. V tomto si může podat ruce s Brazílií, o které byla řeč v minulém čísle Finančního magazínu.

Analytici Morgan Stanley očekávají pro rok 2010 růst HDP v rozmezí 5 - 6,6 procent, pro rok 2011 pak v koridoru 6,5 - 9,5 procent. Kromě celkové ekonomické situace ve světě, od níž se odvíjí příliv zahraničního kapitálu a zahraniční poptávka, bude hrát velmi podstatnou roli také počasí. Letošní léto přineslo na úrodné půdy mezi Gangou a Indusem silně podprůměrné srážky, na polovině území už byl vládou oficiálně vyhlášen „stav sucha". To bude mít velmi negativní důsledky pro zemědělskou produkci, což se následně může odrazit na poklesu příjmů mnoha domácností (jak už bylo zmíněno, téměř dvě třetiny lidí pracují v zemědělském sektoru).

Na krátkodobém horizontu tak skýtá investice do indického akciového trhu značné riziko, které je navíc umocněno měnovým rizikem - vzhledem k rekordnímu deficitu obchodní bilance a odlivu zahraničního kapitálu oslabila indická rupie za poslední dva roky vůči euru o 20 %. Na dlouhodobém horizontu však vše hovoří pro Indii a indický akciový trh představuje obrovský investiční potenciál, který se hodí speciálně pro pravidelné investice do podílových fondů.

Graf 3: Vývoj akciového indexu MSCI India
2009_09_08_Indie_Graf_MSCI_India.jpg
Zdroj: Bloomberg

Pro investici jsou vhodné podílové fondy

Podílový fond zaměřený na indické akcie mají ve své nabídce společnosti BNP Paribas, HSBC, Fortis, Franklin Templeton, ING, KBC, Pioneer a Société Générale. Vynikající výsledky v poslední době zaznamenal fond společnosti HSBC, který od začátku roku zhodnotil investorům vklad o neuvěřitelných 93 % (pro srovnání index MSCI India za stejnou dobu vzrostl o 61 %). Na delší periodě vykazuje lepší výsledky fond společnosti Franklin Templeton, který za tři roky zhodnotil o 7,5 % p.a. (fond HSBC za stejné období 5 % p.a. a index MSCI India jen 3,6 % p.a.) a vysloužil si také nejvyšší rating Morningstar.

Pozn.: Všechny uvedené hodnoty jsou kalkulovány v eurech ke dni 4. 9. 2009.

Výkonnost indických akcií přepočtená do eura

  MSCI India MSCI World
3 měsíce 6,06 % 9,93 %
1 rok -3,86 % -15,23 %
3 roky (p.a.) 3,59 % -10,88 %
5 let (p.a.) 18,16 % -2,55 %
10 let (p.a.) 8,78 % -4,43 %

Zdroj: MSCI Barra, data k 4. 9. 2009

Pro pasivní indexové investice jsou k dispozici ETF Deutsche Bank, iShares a Lyxor, nebo certifikáty od ABN Amro (Royal Bank of Scotland), Deutsche Bank, Goldman Sachs, Landesbank Berlin, Morgan Stanley, Société Générale a UBS. Jak ale ukazují i čísla výše, zrovna indický akciový trh patří mezi regiony, kde se manažerům podílových fondů daří překonávat index, proto bych pro investici volil aktivně spravovaný podílový fond.


Psáno pro Finanční magazín.

Dále doporučujeme:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 9. 2009

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (43.3 + 13.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru