Regionální analýzy

Regionální analýza - Chile

Chile patří k zemím s nejliberálnějším podnikatelským prostředím. Celkově jde o velmi zdravou ekonomiku. Analýzu chilské ekonomiky připravil Jan Traxler, ředitel a hlavní investiční manažer společnosti FINEZ Investment Management.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 1. 2008

V minulých měsících jsme se podrobně podívali na jednotlivé země z konceptu "Next Eleven“. Nyní budu v seriálu volně pokračovat, můžete se těšit na analýzy dalších zemí a regionů. Tentokrát jsem zvolil Chile.

Stabilní vládnoucí elita

Chile, oficiálním názvem Chilská republika, je od roku 1990, kdy skončila vojenská diktatura generála Pinocheta, na stabilní cestě k demokratické a prosperující společnosti. Velkou roli při tom bezesporu hraje i stabilita vládnoucí elity. Od roku 1990 je bez přestávky u moci středolevá koalice, která si říká Concertación.

Hlavou státu je prezident, který zároveň předsedá vládě, podobně jako např. v USA. Od března roku 2006 se této funkce ujala Michellet Bachelet jako historicky první prezidentka Chile. Mimochodem, prezident je volen přímo, na čtyřleté období a nemůže bezprostředně opakovat mandát.

Silná mladá generace

Chile je relativně "mladá země“. 23% populace je mladší patnácti let, pouze 7% obyvatel je starší než 65 let. Z toho je vidět silné zastoupení ekonomicky aktivních lidí. Průměrný roční přírůstek obyvatel v posledních letech pozvolna klesá, pro rok 2007 je odhadováno 0,92%, což můžeme označit za "optimální".

Celkově však jde o málo osídlenou zemi s cca 16,3mil obyvatel. Drtivá většina Chilanů jsou potomci Evropanů, původní indiánské kmeny zaujímají v populaci pouhá 3%. Převážná část Chilanů (zhruba 90%) se hlásí ke křesťanství, ať už jde o římskokatolickou či jiné církve.

Velmi dobrá makrodata

Chile patří k nejrozvinutějším zemím celé Latinské Ameriky. HDP per capita činil za rok 2006 v přepočtu dle parity kupní síly 12 737 USD. Odhad pro rok 2007 je 14 400 USD, což je nejvyšší číslo z celé Jižní Ameriky (pro informaci, u ČR je za rok 2007 odhadováno 24 400 USD). V roce 2006 došlo ke snížení tempa růstu HDP na 4%. Za rok 2007 se očekává růst ve výši 5,2%.

Chile nemá ani výraznější problémy s inflací. V roce 2006 dosáhla inflace výše 2,6%. Za rok 2007 činí nerevidovaný odhad 5,5%. Tuto vyšší než očekávanou inflaci způsobil, stejně jako u nás, především růst cen zemědělských komodit a ropy a s tím spojené zdražování takřka všech potravin. Nezaměstnanost se také daří držet pod kontrolou. V prosinci 2006 se jednalo o 8%, pro rok 2007 byl odhadován pokračující pokles až k 6,5%. (Zdroj pro makrodata: Centrální banka Chile)

Liberální ekonomické prostředí

Dobré hospodářské výsledky Chile jsou z velké části důsledkem velmi liberálního ekonomického a podnikatelského prostředí. Chile zaujímá jedenáctou příčku (z celkem 155 hodnocených zemí) podle indexu ekonomické svobody, který pravidelně měří washingtonská nadace The Heritage Foundation a americký deník The Wall Street Journal.

Vývoj kurzu USD/CLP

V posledních letech došlo také ke stabilizování měny. Jak ukazuje graf vývoje kurzu USD/CLP, od roku 2003 chilské peso každoročně posiluje k americkému dolaru, což je měna, ve které Chile realizuje většinu zahraničních obchodů. V roce 2007 se dokonce podařilo držet krok s eurem, to je pozitivní zpráva pro české investory.

Kladná bilance státního rozpočtu

Již čtyři roky v řadě hospodaří Chile s přebytkem státního rozpočtu – jako jedna z mála zemí na světě. V roce 2006 dosáhl přebytek státního rozpočtu díky exponenciálnímu růstu cen mědi neuvěřitelných 7,9% (v hodnotovém vyjádření jde o více než 11mld USD). Pozitivní také je, že z přebytku státního rozpočtu vláda vytváří speciální rezervní fond, který plánuje využít při chystané penzijní reformě.

Díky úspěšné rozpočtové politice, žádnému přehnanému zadlužování a bezproblémovému splácení závazků se Chile může těšit nejvyššímu ratingu z celé Latinské Ameriky. Agentura Standard & Poor’s oceňuje státní závazky v domácí měně známkou AA a v zahraniční měně A+ (pro informaci, Česká republika má o stupeň nižší rating A+/A).

Kladná obchodní bilance

Od roku 2002 dosahuje Chile každoročně kladného salda obchodní bilance a navíc s rostoucí tendencí. V roce 2006 se jednalo o 22,6mld USD, pro rok 2007 je odhadováno saldo ve výši cca 25mld USD s tím, že objem exportu má být cca 67mld USD a objem importu cca 42mld USD.

Nejvíce se vyváží do USA, Japonska a Číny. Klíčovou komoditou je měď, která tvoří více než polovinu exportu, z kovů dále molybden a zlato, z dalších komodit pak dřevo a celulóza, losos (a další ryby) a milovníci vína jistě moc dobře znají kvalitní chilská odrůdová vína. Dováží se zejména ropa, zemní plyn, zkapalněný plyn, automobily, elektronika a elektrotechnika. Hlavními importními partnery jsou opět USA, dále Argentina, Brazílie a Čína.

Soběstačné zemědělství

V pěstování všech základních plodin je Chile soběstačné, pěstuje se především obilí, luštěniny, kukuřice, brambory, jablka, hrušky, broskve, kiwi a vinná réva. Důležitou část zemědělství tvoří také rybolov a lesní hospodářství. Chilské zemědělství zaměstnává 13,6% pracovních sil.

Zanedbaná dopravní infrastruktura

Kde má Chile rezervy, je dopravní infrastruktura. Stávající železnice jsou zastaralé a téměř se nepoužívají. Silniční síť je také ve velmi špatném stavu, pouze 15% silnic je hodnoceno jako dobré. Není proto divu, že si stávající vláda dala jako jednu z priorit modernizaci a výstavbu nových železničních a silničních tahů. Většinu investic realizuje za účasti soukromého sektoru, který bude na tazích oprávněn k výběru mýtného.

Ve výrobě elektrické energie je Chile kapacitně soběstačné. Momentálně ale řeší vysokou závislost na Argentině, jakožto největším dodavateli zemního plynu (cca 70%). V plánu je více využívat zkapalněný plyn, který se dováží z Asie. Co je velmi chvályhodné, největší podíl energie (zhruba 40%) se vyrábí ve vodních elektrárnách.

Pro investice doporučuji ETF

Chile se po všech stránkách jeví jako velmi zdravá ekonomika s perspektivními vyhlídkami. Ovšem jelikož jde o malý národ, nelze s ním počítat jako s budoucím leaderem světové ekonomiky. Tudíž ani nemohlo být Chile zařazeno Jamesem O’Neilem mezi "jedenáctku vyvolených".

Vývoj indexu MSCI Chile

Investoři, kteří by chtěli do portfolia zahrnout tuto exotickou zemi, nemají široký výběr instrumentů. Několik málo chilských akcií je možné koupit na Wall Street. Podílový fond zaměřený čistě na Chile u nás nenajdeme. Nabízí se dva open-end certifikáty od ABN Amra a Deutsche Bank. Oba jsou však velmi špatně diverzifikované. Jako nejvhodnější instrument bych proto doporučil ETF na index MSCI Chile od iShares.

Avšak pozor na rizika. Díky vysoké závislosti na několika málo komoditách, zejména na mědi, je chilská ekonomika vystavena sezónním a konjunkturálním vlivům. Aktuálně, kdy je předmětem diskuze možná recese v USA, která by mohla mít dalekosáhlé následky i pro Čínu a Japonsko, hrozí pokles poptávky po mědi. Případný propad cen mědi by mohl způsobit výrazný pokles příjmů do státní pokladny.

Psáno pro portál Investujeme.cz

Dále doporučujeme:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 1. 2008

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.4 + 3.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru