Regionální analýzy

Regionální analýza - Brazílie

Brazílie je geograficky, demograficky i ekonomicky největší zemí Jižní Ameriky. Je to pátá největší a pátá nejlidnatější země planety. Investory však bývá často opomíjena, ačkoliv po právu patří do neformální čtveřice zemí budoucnosti označované jako BRIC.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 8. 2009

 

 

Oficiální název Brazilská federativní republika
Rozloha 8 511 965 km2 (5. na světě)
Počet obyvatel (odhad 2009) 199 mil. (5. na světě)
Roční přírůstek obyvatelstva (ohad 2009) 1,2%
HDP dle parity kupní síly (2008) 1990 mld. USD (9. na světě)
HDP na hlavu dle parity kupní síly (2008) 10 100 USD (101. na světě)
Nezaměstnanost (2008) 7,6%
Inflace (2008) 5,9%
Měna real (BRL)
Veřejný dluh (2008) 40,7% HDP
Saldo státního rozpočtu (2008) -0,4% HDP
Státní rezervy (2008) 197,4 mld. USD

Zdroj: CIA a Banco do Central do Brasil

Prim hrají komodity

Brazílie oplývá obrovským přírodním bohatstvím. Těží se zde strategické suroviny jako ropa, železná ruda, bauxit, zlato, cín, mangan, nikl, uran, platina a samozřejmě různé dřeviny. Brazilské deštné pralesy jsou také největší světovou továrnou na kyslík a obrovskou zásobárnou vody (13% světových zásob sladké vody). Z dlouhodobého hlediska může tento fakt hrát podstatnou roli i v ekonomice, neboť zásob pitné vody celosvětově rapidně ubývá. Již dnes má voda neopomenutelný přínos pro Brazílii, a to zejména jako zdroj levné energie (tři čtvrtiny elektřiny se vyrábí ve vodních elektrárnách).

Dále je tato země největším světovým exportérem cukru, sóji, kávy, tabáku, ovocné šťávy, kuřecího a hovězího masa a mnoha dalších potravinových komodit. Sektor zemědělství hraje klíčovou roli. Primární zemědělská produkce sice představuje jen 5,5% HDP, nicméně společně s navazujícím potravinářským průmyslem a obchodem se zemědělskými produkty vytváří zhruba třetinu hrubého domácího produktu. 80% zemědělské produkce spotřebuje domácí trh, zbylých 20% jde na vývoz.

Důležitá je výroba automobilů a stavebnictví

V průmyslu je stěžejním odvětvím podobně jako v naší zemi výroba automobilů (téměř čtvrtina průmyslové výroby). V Brazílii se již od sedmdesátých let používá jako palivo do spalovacích motorů alkohol vyrobený z cukrové třtiny. Devět z deseti nově vyrobených dopravních prostředků má namontovaný tzv. flexi motor, do kterého je možné používat benzin i alkohol v libovolném poměru.

Dalším důležitým odvětvím je stavebnictví. V rámci protikrizových opatření hodlá brazilská vláda vybudovat během let 2009 a 2010 jeden milion nových bytů. Zatímco například v České republice je bytových jednotek nadbytek a mnozí developeři neví, co dělat s volnými byty, v Brazílii naopak dle statistik chybí 7 milionů příbytků. Řečí ekonoma, na českém a v podstatě celém evropském trhu panuje převis nabídky nad poptávkou, reálné ceny bytů by tedy měly klesat. V Brazílii nabídka zaostává za poptávkou, dá se tam tudíž očekávat dlouhodobý trend růstu cen bytů.

Posilování měny a vysoké úroky - ráj pro dluhopisy

Ropa, kovy a zemědělské produkty mají zásluhu na tom, že Brazílie vychází s kladnou obchodní bilancí (vývozy převažují nad dovozy). Zároveň se výraznou měrou podílí na devizových příjmech. Kladná obchodní bilance pak zpravidla vede k dlouhodobému trendu posilování měny a nejinak je tomu v případě brazilského realu. Ten sice v důsledku pádu cen komodit, finanční krize a averze investorů k riziku koncem loňského roku dočasně prudce poklesl, nyní už ale opět kráčí obvyklým směrem.

Graf 1: Vývoj kurzu EUR/BRL
2009_07_27_Graf_EUR_BRL.png
Zdroj: OnVista

V devadesátých letech si latinská Amerika, Brazílie nevyjímaje, prošla hned několikrát hyperinflací. Není tedy divu, že celá latinská Amerika má z inflace přímo noční můru. Hlavním úkolem centrální banky je udržet inflaci na uzdě. Díky tomu patří Brazílie k zemím s tradičně vysokou úrokovou mírou. Jelikož inflace klesla v důsledku pádu cen komodit k 5%, dovolila si centrální banka snížit základní úrokovou míru pod 10% (konkrétně 9,25%), to je nejníže za posledních deset let.

Kombinace posilující měny a vysoké úrokové míry je jako stvořená pro dluhopisové investice. Ovšem pouze na dlouhém horizontu, protože na střednědobém horizontu by po odeznění recese a při hrozbě růstu inflace mohlo dojít k opětovnému navyšování úrokových sazeb, což by mělo negativní dopad na tržní cenu dluhopisů. V dlouhodobém období, bude-li Brazílie pokračovat na cestě snižování zadlužení veřejného sektoru a uvolňování podmínek pro podnikání, lze očekávat postupné snižování úrokových sazeb, podobně jako tomu bylo u Chile. To by pak vedlo k nižším úrokovým výnosům u dluhopisů, čili větší atraktivitě dříve emitovaných dluhopisů nesoucích vyšší úrok, aneb růstu jejich tržní ceny.

V čem Brazílie zaostává?

Ačkoliv jde o velkou ekonomiku a leadera Jižní Ameriky, hrubý domácí produkt na obyvatele (přepočtený podle parity kupní síly) činí něco málo přes deset tisíc dolarů, což řadí Brazílii v celosvětovém srovnání až do druhé stovky. Například HDP České republiky na obyvatele v roce 2008 vycházel na 26 100 dolarů, u Spojených států 47 000 a u Lichtenštejnska 118 000.

Částečně za to může velmi špatné podnikatelské prostředí. Dle indexu podnikatelského prostředí (Ease of Doing Business) sestavovaného Světovou bankou patří Brazílií 125. příčka ze 181 sledovaných zemí. Problémem Brazílie je vysoké daňové zatížení a velmi složitý a neprůhledný daňový a právní systém. K tomu se přidává těžko dostupné úvěrové financování. Komerční úvěry mívají zpravidla úrokovou sazbu 20-30%, takový úvěr nemůže být pro podnikatele výhodný, ani kdyby měl sebelepší podnikatelský nápad. Daří se tak rozvíjet pouze odvětví, kde jsou úvěry dotovány, což je například zemědělství, nebo výstavba bytů.

Značné rezervy má železniční doprava. Brazílie má dnes poměrně slušnou silniční síť. Pro přepravu osob se hodně využívá také dopravy letecké, pro přepravu nákladu pak lodní (po Amazonce a při pobřeží mezi jednotlivými přístavy). Avšak železniční síť je velmi zastaralá a nedostačující. Brazílie musí přepravovat obrovské množství komodit z vnitrozemí do přístavů. Používá k tomu především kamionovou dopravu. Železnice by byla daleko efektivnější.

Ekonomický a investiční výhled

Krátkodobě představuje pro brazilskou ekonomiku největší hrozbu nezaměstnanost. Tu se za poslední roky podařilo snížit pod 8%. Ovšem Marcelo Carvalho, analytik Morgan Stanley, očekává, že do konce roku 2009 vzroste nezaměstnanost na 11%. To by znamenalo značný pokles celkových disponibilních příjmů domácností. Dobrou zprávou pro Brazílii ale je, že ceny komodit od začátku roku výrazně podražily, takže by dopad světové hospodářské recese na brazilskou ekonomiku nemusel být tak velký, jak očekávají analytici Morgan Stanley.

Z dlouhodobého hlediska má brazilská ekonomika obrovský potenciál, půjde-li po stopách Chile, které je dnes díky reformám, jejichž základ položil Milton Friedman, nejrozvinutější zemí jihoamerického kontinentu. Pokud však bude Brazílie více tíhnout k sociálnímu wealthfare státu po vzoru Venezuely, čeká ji hořká budoucnost spojená s další vlnou hyperinflace.

Graf 2: Věkové rozložení brazilské populace
2009_07_27_Graf_Vekove_rozlozeni_brazilske_populace.jpg
Zdroj: US Census Bureau

Dlouhodobý potenciál daný přírodním bohatstvím Brazílie je nezpochybnitelný. Všeobecně se očekává, že ceny komodit budou dlouhodobě růst, protože nabídka je omezená a poptávka dlouhodobě roste (není divu, když roste počet obyvatel Země). Brazílie jakožto největší producent a exportér mnoha komodit z toho bude profitovat. Dalším faktorem, který hraje do karet dlouhodobé prosperitě brazilské ekonomiky, je věkové rozložení obyvatel, které tvoří ukázkovou progresivní pyramidu. Medián věku činí 28,6 let (v ČR 40,1 let). Na dlouhodobém horizontu mají dobré vyhlídky brazilské akcie, dluhopisy, nemovitosti i měna.


Výkonnost brazilských akcií přepočtená do eura

  MSCI Brazil MSCI World
3 měsíce 16,79% 7,36%
1 rok -17,84% -16,88%
3 roky (p.a.) 10,85% -11,00%
5 let (p.a.) 26,83% -2,92%
10 let (p.a.) 12,81% -4,78%

Zdroj: MSCI Barra, data k 24. 7. 2009

Investice do brazilských akcií

Brazilské akcie patří již deset let mezi nejvýkonnější trhy na světě. Zatímco akcie na rozvinutých trzích v USA, Evropě či Japonsku přinesly investorům od roku 2000 v eurech ztrátu zhruba 40%, v brazilských akciích mohl investor ve stejném období ztrojnásobit svůj vklad. Přestože zkušený investor se nikdy nerozhoduje na základě historických výnosů, dle výhledu FINEZ Investment Management bude Brazílie i nadále dlouhodobě překonávat rozvinuté akciové trhy. Brazilské akcie se vzhledem k vysoké volatilitě a dlouhodobému potenciálu jeví jako vhodné zejména pro pravidelné investice.

Graf 3: Vývoj akciového indexu MSCI Brazil
2009_07_27_Graf_MSCI_Brazil.jpg
Zdroj: Bloomberg

Podílový fond zaměřený na brazilské akcie mají ve své nabídce společnosti BNP Paribas, HSBC, Fortis, Credit Suisse a UBS. Kromě toho je možné zvolit pro investici fondy zaměřené na celou latinskou Ameriku, zde tvoří brazilské akcie zpravidla okolo 30%. Pro pasivní indexové investice jsou k dispozici ETF iShares, Market Vectors a Lyxor, nebo certifikáty od ABN Amro (Royal Bank of Scotland), Goldman Sachs a Deutsche Bank. Koho zajímají konkrétní akcie, některé velké společnosti se obchodují v New Yorku a na Nasdaqu, kam má přístup snad každý český broker.

Psáno pro Finanční magazín, 27. 7. 2009

Dále doporučujeme:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 8. 2009

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (10.6 + 6.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru