Regionální analýzy

Next Eleven - Indonésie

Když se řekne Indonésie, lidé si často vybaví katastrofy, které tuto zemi v uplynulých letech postihly – tsunami, SARS, ptačí chřipka. Ve zprávách se vedle toho objevovaly také informace o únosech, atentátech a ozbrojených konfliktech, ať už jde o Bali, nebo Aceh. To vše jsou důvody, proč Indonésii nenajdeme na žebříčku nejoblíbenějších turistických destinací. Stejný výsledek by mělo i pátrání po nejoblíbenějších emerging markets.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 9. 2007

Zisk 500% za pět let

Přesto Indonésie právem patří mezi nejperspektivnější ekonomiky budoucnosti. Její potenciál je obrovský. A tomu odpovídá i vývoj akcií na burze v Jakartě. Za posledních pět let index hlavních akcií LQ 45 zpětinásobil svou hodnotu.

Vývoj indexu LQ45

Aby také nešlo o perspektivní ekonomiku v dlouhodobém horizontu, když je řeč o čtvrté nejlidnatější zemi naší planety s ročním přírůstkem obyvatelstva 1,93%. Kromě toho oplývá Indonésie obrovským přírodním bohatstvím. Ovšem tam, kde příroda štědře naděluje, tam zpravidla také bere. A tak Indonésii sužují zemětřesení, sopečná činnost, záplavy, sesuvy půdy a další přírodní katastrofy. V tropech se navíc dobře daří virům a bakteriím, takže není divu, že zde vznikají různé zákeřné mutace jako SARS či H5N1.

Prim hrají paliva

Hlavní roli v ekonomice této země hrají suroviny a s nimi spojený těžební průmysl. Indonésie patří k významným producentům ropy (1,01 mil. Barelů denně) a zemního plynu – drží například druhou příčku v exportu kapalného zemního plynu hned za Katarem. Další strategickou surovinou je uhlí, jehož zásoby jsou odhadovány na 36 miliard tun. O poptávku po uhlí nebude v těchto končinách asi nikdy nouze, už jen díky rostoucí spotřebě v Číně, Indii a Japonsku. Mimochodem, nachází se zde největší uhelný důl na světě – Kaltim Prima Coal.

Indonésie je dále na předních místech na světě v těžbě mědi, niklu, cínu a zlata. Vedle toho bychom neměli zapomenout na obrovské bohatství ve dřevě, zejména různé vzácné dřeviny tropických lesů. Bohužel tempo odlesňování 3,8 mil hektarů za rok (podle údajů Forest Watch Indonesia) je alarmující. Jde o nejrychlejší úbytek lesů na naší planetě. A co je ještě horší, ve většině případů jde o ilegální těžbu.

Dopravní infrastruktura zaostává

Důležitý podíl na HDP tvoří stavebnictví, doprava a utility, kde lze i nadále očekávat rostoucí trend (v roce 2006 rostlo stavebnictví tempem 9%) díky velmi špatnému stavu infrastruktury. Zejména dopravní infrastruktura je jedním z úkolů, které musí prezident S. B. Yudhoyono rychle řešit. Celá Indonésie má například pouze 607 km dálnic a 4900 km železnic, z čehož ovšem 90% tvoří jednokolejky. Je zde sice 96 větších přístavů, ale celých 96% zahraniční (export – import) lodní přepravy zajišťují lodě plující pod cizími vlajkami.

Mezi další klíčová odvětví patří telekomunikace. Stačí si uvědomit, že země se rozkládá na více než 17 000 ostrovech. Velmi nízká je zatím penetrace osobních počítačů 11,4 kusů na 1000 obyvatel. Významný podíl na HDP mají bankovní služby a turistický ruch. Bank Indonesia uvádí, že v zemi působí celkem 263 bank. Podíl zemědělství na HDP rok od roku klesá a v roce 2006 tvořil necelých 14%. Zemědělství však hraje nadále podstatnou roli v zaměstnanosti obyvatelstva a je důležitým zdrojem příjmů z exportu.

Zato zemědělství se daří

Základní zemědělskou plodinou je rýže, kde se Indonésii po dvaceti letech podařilo dosáhnout soběstačnosti. Dalšími významnými plodinami jsou surový palmový olej, přírodní kaučuk, káva a kakao. Z hlediska světové produkce patří Indonésie na druhé místo v produkci palmového oleje, na druhé místo v produkci přírodního kaučuku, druhou příčku zaujímá také v produkci kakaa a čtvrtou v pěstování kávy.

Ekonomické ukazatele jsou nejlepší od roku 1998. HDP by v roce 2007 mělo růst tempem 6,3% (přičemž export by měl růst tempem 9,5%) a inflace klesnout na 7,1% (zdroj: The Economist Intelligence Unit). Prezident S. B. Yudhoyono v březnu tohoto roku protlačil nový zákon o investicích, který umožňuje nabídnout zajímavější podmínky zahraničním investorům, od daňových prázdnin až po bezcelní zóny.

Korupce a strach jako hlavní překážka

To vše ukazuje na potenciál budoucího vývoje ekonomiky a také akciového trhu. Vážným problémem však stále zůstává (podobně jako u posledně zmiňovaných Filipín) vysoká míra korupce. Podle světové banky je Indonésie v korupci na 96. místě z celkem 102 sledovaných zemí. Druhou překážkou je obecný strach západního světa o svůj život a o vlastnická práva, jelikož jde o muslimský stát. Indonésie se však oproti jiným muslimským zemím v uskupení N-11 snaží klást větší důraz na demokracii.

K investování se nabízí u nás málo známé podílové fondy Allianz, DIT, Fidelity či Fortis. Alternativou jsou pak indexové akcie obchodované mimoburzovně v USA, nebo open end certifikáty od ABN Amra a Goldman Sachs.

Psáno pro portál Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 9. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (45.0 + 33.5) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru