Regionální analýzy

Afrika a její možnosti pro drobné investory

Africký kontinent skýtá obrovské investiční příležitosti. Také drobní investoři mají dnes možnost investovat v Africe prostřednictvím fondů, ETF nebo certifikátů. Který produkt zvolit?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 6. 2013

Afrika je dnes suverénně nejchudší světadíl, oplývá však velkým nerostným bohatstvím. O africké zdroje surovin se stále více zajímá Čína, která dnes patří k největším investorům na africkém kontinentu. Export komodit by měl v nadcházejících letech pomoct k rychlejšímu ekonomickému rozvoji Afriky.

Někdo může namítat, že Američani a Číňani okrádají Afriku o její bohatství. Na druhou stranu díky těžbě komodit mají lidé v Africe práci. Velká část financí z prodeje komodit tak zůstává v domácí ekonomice. Za svou mzdu si pak lidé mohou kupovat spotřební zboží, lepší bydlení, auto a tak dále. Těžební sektor se poslední dobou stává hlavním hnacím motorem africké ekonomiky. Na něj pak automaticky navazuje stavební sektor, finanční sektor a další.

Asi není třeba dlouze popisovat, jak velký růstový potenciál skýtá africký kontinent. Stačí se podívat na to, kolik lidí má u nás vlastní auto, smartphone nebo třeba bankovní účet a porovnat tato čísla s Nigerií, Keňou, Zambií a dalšími africkými tygry. Tyto rozdíly se budou postupně zmenšovat, ale potrvá to samozřejmě ještě mnoho let.

Jak eliminovat rizika?

Pokud se zajímáte o investice do Afriky, je nutné uvažovat dlouhodobě. S horizontem kratším než deset let bych o Africe vůbec neuvažoval. Dále je třeba mít na paměti, že se jedná o vysoce rizikové investice, a to zejména s ohledem na vysokou míru korupce a politickou nestabilitu celého regionu. Z toho vyplývá, že do Afriky byste měli investovat pouze menší část kapitálu. A hlavně byste měli vybírat pouze široce diverzifikované investice.

Pro investice do Afriky je třeba dodržet tři zásady:

  • dlouhodobý horizont (10 a více let)
  • pouze menší část celkového kapitálu
  • široká regionální diverzifikace

Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Přehled investičních produktů zaměřených na Afriku

Drobný investor má v České republice na výběr dva podílové fondy zaměřené na Afriku. Již pátým rokem funguje fond WIOF African Opportunity spravovaný společností Casa4Funds. Koncem loňského roku založila podobně zaměřený fond také společnost Franklin Templeton Investments. Na seriózní porovnání výsledků je zatím příliš brzy. Nicméně pro fond Templeton Africa jednoznačně hovoří výrazně nižší ukazatel celkové roční nákladovosti fondu (TER), což je dáno zejména nižším poplatkem za správu fondu. Fondy WIOF patří obecně k poplatkově nejdražším. Jinak jsou oba fondy dost podobné.

Fondy, ETF a certifikáty zaměřené na Afriku a jejich výnosy (po přepočtení do korun)

  Roční TER
Regionální diverzi-fikace 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
Templeton Africa 2,40 % Střední 15,7% 22,7% - -
WIOF African Opportunity 4,95 % Střední 16,0% 20,5% 21,6% -
Lyxor Pan Africa 0,85 % Slabá -14,6% -16,9% -23,9% -
db x-trackers MSCI Africa Top 50 0,65 % Slabá 6,5% 12,9% - -
Solactive Afrika Performance-Index 1,50 % Střední -7,8% -2,8% -3,1% 3,1%
UBS African TR Index 1,00 % Slabá 4,7% 23,9% 18,2% 33,7%
SGI PAN Africa Index TR 1,25 % Slabá -14,4% -17,3% -22,9% -

Zdroj: FINEZ Investment Management

Pokud bychom se ale měli rozhodovat podle výše poplatků, pak ještě daleko levnější variantou jsou pasivně spravované fondy ETF, konkrétně Lyxor Pan Africa spadající pod finanční skupinu Société Generale a db x-trackers MSCI Afrika Top 50 pod správou Deutsche Bank. Oba tyto fondy ale kopírují velmi špatně diverzifikované indexy. V indexu SGI Pan Africa (Lyxor) zaujímají zhruba 35 % akcie společností z Jihoafrické republiky, 20 % Egypt a 15 % Maroko. Zbytek tvoří angloamerické firmy s aktivitami v Africe. S indexem MSCI Afrika Top 50 (db x-trackers) je to ještě horší, zde jsou zastoupeny pouze akcie z Jihoafrické republiky, Nigérie a Egyptu, přičemž Jihoafrická republika zaujímá přes polovinu indexu.

Ani u podílových fondů Templeton Africa a WIOF African Opportunity nejde mluvit o ukázkové diverzifikaci. Zhruba třetinu portfolia u obou fondů zaujímá Nigérie, dále kolem 20 % Jihoafrická republika a Egypt, 10 % Keňa a zbylých 20 % kapitálu je rozloženo do dalších afrických zemí. Diverzifikace je tedy trochu širší, ale i zde zaujímají většinu portfolia pouze tři země.

U certifikátů pozor na kreditní riziko

Vedle fondů se můžeme poohlédnout také po indexových certifikátech. Oproti fondům ale nesmíme opomenout, že investiční certifikát má formu dlužního úpisu, jedná se o čistě papírovou investici, takže do hry zde navíc vstupuje kreditní riziko emitentů. Pokud se emitent certifikátu dostane do platební neschopnosti, nemusím z investice vidět ani korunu. Pro dlouhodobé investice je to dost podstatný rizikový faktor, který si málokterý investor uvědomuje.

Mezi certifikáty najdeme dvě dražší varianty špatně diverzifikovaných indexů podobných ETF fondům. Indexový certifikát od Société Generale kopíruje stejný index jako fond Lyxor Pan Africa, má ale vyšší roční poplatky. Banka UBS si pro svůj certifikát rovněž sestavila vlastní index, který je ovšem složen výhradně z akcií jihoafrických a egyptských firem. O regionální diverzifikaci tu tedy vůbec nemůže být řeč. Světlou výjimkou mezi certifikáty je indexový certifikát z dílny Deutsche Bank, který odvíjí svou hodnou od indexu Solactive Afrika Performance. Ten je jako jediný trochu více regionálně diverzifikovaný a kromě Nigérie a Jihoafrické republiky zde mají po jedné akcii zastoupení také Kamerun, Súdán, Zambie a Gabon.

Vývoj indexu MSCI EFM Africa

Index MSCI EFM Africa

Zdroj: FINEZ Investment Management

Který produkt zvolit?

Bohužel žádný z momentálně dostupných investičních produktů zaměřených na Afriku nesplňuje veškerá má očekávání. Zejména je tu problém slabé regionální diverzifikace. S ohledem na velká politicko-právní rizika v tomto regionu je to dost zásadní problém. Politický převrat v jedné zemi pak může mít dalekosáhlé důsledky na hodnotu naší investice.

Pokud bych si měl ale vybrat dlouhodobou investici se zaměřením na Afriku, sáhl bych po aktivně spravovaném fondu společnosti Franklin Templeton Investments. Zatím vykazuje výborné výsledky, od založení výrazně překonává benchmark a má nižší náklady na správu než obdobný fond WIOF. Pro Templeton navíc mluví věhlas správcovského týmu okolo Marka Mobia. Jsem pevně přesvědčený, že fond bude v budoucnu s narůstajícím kapitálem více diverzifikovat riziko.

Nicméně znovu zdůrazňuji, že pokud bych měl tento fond zahrnout do investičního portfolia, rozhodně by se jednalo pouze o okrajovou investici. Riziko spojené s nedostatečnou regionální diverzifikací je nyní příliš vysoké.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 6. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (8.6 + 17.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru