Ostatní

Využíváme efektivně penzijní fondy?

Počet účastníků v penzijních fondech již šestým rokem klesá, ale objem spravovaných prostředků roste. Průměrná výše měsíčních příspěvků také pozvolna roste. Dynamické účastnické fondy vykazují solidní výsledky. Jenomže většina prostředků leží stále v transformovaných fondech, jejichž výnosy nepokryjí inflaci.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 10. 2018

Před dvěma týdny jsme si ukázali, kam spoří a jak celkově hospodaří české domácnosti. Pro připomenutí, v průměru 13 % úspor máme uloženo v penzijních fondech. Na ně se dnes podíváme podrobněji.

Struktura finančního majetku českých domácností

Pojmem „penzijní fondy" označujeme obecně všechny fondy, které spravují penzijní společnosti. Ty mohou být dvojího typu. Fondy, které fungují stále v režimu původního penzijního připojištění, nesou dnes označení „transformované fondy". Do těchto fondů bylo možné vstoupit do roku 2012. Od roku 2013 začalo místo penzijního připojištění fungovat takzvané doplňkové penzijní spoření. Fondům spravovaným v režimu doplňkového penzijního spoření říkáme „účastnické fondy".

Penzijní připojištění – transformované fondy

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že u transformovaných fondů penzijní společnost nesmí účastníkům nikdy připsat záporné zhodnocení. V každém hospodářském roce musí být zhodnocení fondu kladné nebo nulové, i kdyby to musela penzijní společnost dotovat z vlastních prostředků. Logicky tedy penzijní společnosti spravují transformované fondy maximálně konzervativně, v zásadě se drží zejména krátkodobých českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů.

Z toho pak ale plyne také velmi nízké zhodnocení prostředků v transformovaných fondech, které historicky sotva drží krok s inflací. V roce 2017 výnosy transformovaných fondů výrazně zaostaly za inflací, a tak tomu pravděpodobně pár let nyní bude.

Zhodnocení prostředků v transformovaných fondech

Penzijní společnost rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Průměr
Conseq penzijní společnost 2,17 % 0,70 % 0,40 % 0,47 % 0,16 % 0,78 %
Allianz penzijní společnost 1,60 % 1,64 % 1,38 % 1,03 % 0,41 % 1,21 %
AXA penzijní společnost 2,29 % 1,46 % 1,10 % 1,03 % 0,76 % 1,33 %
ČSOB penzijní společnost 1,70 % 1,40 % 1,20 % 0,70 % 0,63 % 1,13 %
Penzijní společnost ČP 2,10 % 1,70 % 1,40 % 0,94 % 0,84 % 1,40 %
NN penzijní společnost 1,41 % 1,13 % 0,88 % 0,66 % 0,69 % 0,95 %
ČS penzijní společnost 1,30 % 1,42 % 0,85 % 0,68 % 0,51 % 0,95 %
KB penzijní společnost 1,44 % 1,35 % 1,16 % 0,66 % 0,49 % 1,02 %
Průměrné zhodnocení 1,75 % 1,35 % 1,05 % 0,77 % 0,56 % 1,10 %
Inflace 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 1,06 %

Zdroj dat: Asociace penzijních společností ČR, Český statistický úřad

Doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy

Naproti tomu účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření fungují v podstatě jako běžné investiční fondy. Penzijní společnost v roli správce fondu účastníkům negarantuje žádné zhodnocení, což jí otvírá dveře nabídnout širší možnosti investování. Každá penzijní společnost musí mít vždy v nabídce povinný konzervativní fond, který se složením portfolia moc neliší od výše zmíněných transformovaných fondů. Kromě toho ale mohou nabízet i další fondy, zpravidla to bývá vyvážený a dynamický účastnický fond. Dynamické účastnické fondy investují převážně do akcií. Vyvážené účastnické fondy kombinují konzervativní investice i akcie.

Zejména dynamické účastnické fondy jsou schopné v dlouhodobém horizontu přinášet výrazně vyšší zhodnocení než transformované fondy. To dokazuje i dosavadní historie. Zatímco průměrný roční výnos transformovaných fondů v letech 2013-2017 byl 1,1 % (při průměrné roční inflaci 1,06 %), dynamické účastnické fondy ve stejném období v průměru zhodnotili prostředky účastníků o 4,89 % ročně. A nejlepší z nich, Conseq globální akciový účastnický fond, dokonce v průměru ročně vydělal přes 10 %. Podívejte se na podrobné srovnání dynamických účastnických fondů.

Zhodnocení prostředků v dynamických účastnických fondech

Účastnický fond rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Průměr
Conseq Globální akciový 19,53 % 12,71 % -0,08 % 10,81 % 9,96 % 10,59 %
ČS Dynamický 0,17 % 7,02 % -1,04 % 7,42 % 8,22 % 4,36 %
ČSOB Dynamický 0,67 % 3,32 % 7,61 % 5,36 % 5,53 % 4,50 %
ČP Dynamický 3,53 % 2,00 % -0,47 % 6,36 % 8,24 % 3,93 %
KB Dynamický 2,16 % 5,81 % 1,60 % 0,86 % 7,51 % 3,59 %
NN Růstový 0,08 % 4,67 % -7,04 % 9,35 % 14,04 % 4,22 %
Allianz Dynamický 1,76 % 2,78 % 4,98 % 1,51 % 4,07 % 3,02 %
Průměrné zhodnocení 3,99 % 5,47 % 0,79 % 5,95 % 8,22 % 4,89 %
Inflace 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 1,06 %

Zdroj dat: Asociace penzijních společností ČR, Český statistický úřad

Kolik lidí si spoří na penzi?

Od roku 2013 už je možné sjednávat pouze doplňkové penzijní spoření. Postupně tedy roste počet účastníků v účastnických fondech, k 30. 6. 2018 už jich bylo 883 941. Naopak klesá počet účastníků v transformovaných fondech, k 30. 6. 2018 jich bylo 3 563 756. Celkově si v polovině roku prostřednictvím penzijních fondů spořilo na penzi 4 447 697 lidí.

Zajímavé ale je, že celkově počet účastníků již šestým rokem klesá. Tedy více lidí ukončuje staré smlouvy o penzijním připojištění, než je těch, kteří uzavírají novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Tento vývojový trend se ale zdá být pomalu u konce. V prvním pololetí tohoto roku už se úbytek účastníků v transformovaných fondech (124 919 lidí) téměř vyrovnal přírůstku nových účastníků v účastnických fondech (120 607 lidí).

Penzijní fondy - vývoj počtu účastníků

Přestože počet účastníků v posledních letech klesá, celkový objem spravovaných prostředků v penzijních fondech roste. K 30. 6. 2018 penzijní společnosti spravovaly ve fondech dohromady majetek v hodnotě necelých 431 miliard korun. Většinu z toho (91 %) zatím tvoří majetek v transformovaných fondech. Ale postupně roste i objem majetku v účastnických fondech.

Penzijní fondy - vývoj objemu spravovaných prostředků

Jakou částku si spoříme na penzi?

Spoření na penzi prostřednictvím doplňkového penzijního spoření a starého penzijního připojištění je atraktivní díky státním příspěvkům a daňovým úlevám. Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 300 korun. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního příspěvku účastníka, přičemž maximální výše státního příspěvku je 230 korun měsíčně. Tuto částku stát přispívá, pokud si spoříte alespoň 1000 korun měsíčně.

Příspěvek účastníka Státní příspěvek
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1000 Kč a více 230 Kč

Pokud si spoříte více než 12 tisíc korun za rok, máte nárok na odpočet ze základu daně z příjmů. Tento odpočet ze základu daně může být až 24 tisíc korun. Pro získání maximální státní podpory tak má smysl si spořit až 3000 korun měsíčně, kdy získáváte plnou státní podporu (230 Kč x 12 měsíců = 2760 Kč ročně) a v maximální možné míře uplatníte i úlevu na daních (24 000 Kč x 15 % = 3600 Kč ročně). Celkem tak lze ročně získat 6360 korun, pokud si měsíčně spoříte 3000 korun.

Ne každý si ale může dovolit spořit na penzi 3000 korun měsíčně, i když by to bylo potřeba, abychom jednou z fondu mohli čerpat potřebnou rentu. Podívejte se na podrobnější výpočet, kolik byste si měli spořit na důchod v závislosti na věku a výši měsíčně renty, kterou chcete jednou čerpat.

Realita je každopádně taková, že průměrná výše příspěvku účastníka je aktuálně 650 korun měsíčně u transformovaných fondů a 770 korun měsíčně u účastnických fondů. Zarážející je, že u transformovaných fondů průměrný měsíční příspěvek od roku 2013 pozvolna každý rok trochu roste, zatímco u doplňkového penzijního spoření více méně šestým rokem výše příspěvku stagnuje. I tak je stále průměrný měsíční příspěvek u účastnických fondů o 120 korun vyšší než u transformovaných fondů, rozdíl se však postupně snižuje.

Kromě vlastních příspěvků účastníka a státních příspěvků někomu přispívá do penzijního fondu také zaměstnavatel. Zaměstnavatel může do fondu přispívat až 50 tisíc korun ročně, aniž byste museli tento příjem zdanit, a aniž by za vás zaměstnavatel musel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé toho hojně využívají v rámci benefitů. Místo navýšení mzdy vám raději zvýší příspěvek na penzijní fond, protože je to pro ně nákladově výrazně levnější. Téměř jednomu milionu účastníků takto zaměstnavatel přispívá do penzijního fondu. Průměrně 820 korun měsíčně u transformovaných fondů a 866 korun měsíčně u účastnických fondů.

Průměrné měsíční příspěvky u transformovaných fondů

Penzijní fondy - vývoj průměrných měsíčních příspěvků u transformovaných fondů

Průměrné měsíční příspěvky u účastnických fondů

Penzijní fondy - vývoj průměrných měsíčních příspěvků u účastnických fondů

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat? 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 10. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (15.6 + 28.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru