Ostatní

Kolik milionů potřebujete na důchod?

Spoříte si na důchod? A máte představu, kolik vlastně potřebujete naspořit na dostatečnou finanční rentu?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 9. 2011

V poslední době se živě debatuje o důchodové reformě. Pozitivní zpráva je, že lidé si začínají více uvědomovat, že stát na vyplácení důchodů nemá peníze a bude to horší a horší. Občas tak někomu svitne v hlavě, že asi opravdu bude muset myslet na zadní kolečka a nějak se na postproduktivní věk zajistit. Možná se celých 28 % (6,5 % zaměstnanec + 21,5 % zaměstnavatel), které odvádíme ze superhrubé mzdy na důchodové pojištění, neutopí na vyplácení důchodů dnešním penzistům a taky nějaký důchod mít budeme, i když asi malý. Ale v každém případě je lepší mít i jiné záložní řešení.

Nemusíte být žádný zdatný matematik, abyste si spočítali, že pár stovek měsíčně s mizerným zhodnocením v penzijních fondech vám opravdu stačit nebude. Každý, kdo má aspoň kapku zdravého rozumu, vynásobí si měsíční úložku 500 korun krát 12 měsíců krát 30 let (= 180 000 Kč) a je mu jasné, že to je málo.

Kolik ale bude stačit? Kolik milionů bychom si měli naspořit?

Renta jen z výnosů (3 %)

Velmi jednoduchá úvaha, která je ale v praxi nejjistější, říká, že na rentu ve výši 10 000 měsíčně potřebujete 4 miliony (adekvátně na 20 000 měsíčně 8 milionů apod.) Úvaha vychází z dlouhodobě udržitelného výnosu 3 % ročně. Tři procenta ze 4 milionů dělá 120 000 ročně, tj. 10 000 měsíčně.

Tříprocentní výnos odpovídá dlouhodobé čisté rentabilitě nemovitostí i akcií, tedy výnosu z pronájmu nemovitosti nebo z dividend u akcií. (Aktuálně má mnoho akcií vyšší dividendový výnos, ale při plánování musíme kalkulovat s dlouhodobě udržitelnou rentabilitou.) V tomto případě pak rentu čerpáte pouze z výnosů z kapitálu, ale „neukrajujete" z něho. Váš majetek zůstává během čerpání renty stále stejný, i když jeho aktuální tržní ocenění trochu kolísá.

Bavíme se tu ale o 4 milionech v dnešních cenách. Což znamená, že v nominální hodnotě budete potřebovat daleko víc. Za 30 let asi za 10 000 korun náklady na bydlení a stravu nepokryjete. Musíme tedy zohlednit inflaci. Například při inflaci 5 % p.a. budete za třicet let potřebovat v nominální částce necelých 17,3 milionů (reálná kupní síla této částky odpovídá 4 milionům).

Jednoduchost, ale zároveň i praktičnost této úvahy spočívá v tom, že lze zanedbat inflaci při čerpání renty. Fígl je totiž v tom, že renta by měla z dlouhodobého pohledu růst o inflaci přirozeně. Dá se například předpokládat, že budete nájemné z nemovitosti více méně navyšovat o inflaci. Podobně i zavedená fungující firma by měla být schopná v dlouhém horizontu navyšovat tržby a potažmo zisky (z nichž se vyplácí dividenda nebo jiná forma podílu na zisku) minimálně tempem inflace.

Ruku v ruce s nájemným či dividendami by dlouhodobě adekvátně měla stejným tempem růst i tržní hodnota nemovitosti, respektive akcií, opět plus mínus o inflaci. Čímž se dostáváme na začátek, že vlastně bez ohledu na inflaci potřebujete k rentě ve výši 120 000 korun ročně majetek ve výši 4 miliony, jehož cena dlouhodobě poroste s inflací.

Renta ukousávající z majetku – SWR 4 % (max. 5 %)

Mírně komplikovanější úvaha, na které je postavena většina dlouhodobých finančních plánů, bere v potaz postupné odčerpávání kapitálu, tedy že rentu nečerpáte pouze z výnosů, ale ukrajujete z majetku, který výnosy generuje. Takový plán je zcela jistě rizikovější, ale pro mnoho lidí postačující a pro někoho dokonce nezbytný, protože 4 miliony (v dnešních cenách) nemá a nenaspoří. V praxi si nejčastěji lidé tímto způsobem spoří a pak postupně čerpají kapitál v běžných spořících produktech, jako jsou rezervotvorné pojistky, penzijní fondy nebo portfolio podílových fondů.

Poradci zde při přípravě finančního plánu pracují s jakousi „bezpečnou mírou čerpání" označovanou SWR (safe withdrawal rate). Tu ovlivňuje očekávaná délka života, očekávaný výnos z kapitálu a inflace. Pro třicetiletý horizont čerpání renty se zpravidla uvádí SWR ve výši 4 %. Toto číslo vychází z historické výkonnosti akciových trhů a historické inflace. Když vezmeme jakýchkoliv 30 po sobě jdoucích let vývoje indexu S&P 500 TR (včetně dividend) v období od roku 1900 až dodnes, tak v 19 z 20 případů byste pří čerpání 4 % z počátečního kapitálu navyšovaných každoročně o inflaci skončili po třiceti letech s kladným zůstatkem. V 1 z 20 případů by Vám kapitál došel dříve než za 30 let, ale i tak by postačil alespoň na 25 let.

4 % SWR má tedy 95 % pravděpodobnost úspěchu, což je akceptovatelné. 5 % SWR už má ale dle historické statistiky pouze 75 % pravděpodobnost úspěchu, což už je trochu hazard. Doporučoval bych se držet 4 % SWR. To znamená, že pro měsíční rentu ve výši 10 000 korun po dobu 30 let by vám měl stačit kapitál ve výši 3 miliony korun (4 % ze 3 milionů je 120 000 ročně). Po 30 letech se váš kapitál smrskne téměř na nulu. Velmi optimistické plány, které kalkulují až s 5 % SWR, uvádí jako potřebný kapitál 2,4 milionu (5 % z 2,4 mil. je opět 120 000). Historická data ale říkají, že při tomto tempu čerpání renty už nemusí kapitál vystačit na 30 let, ale v 1 ze 4 případů dojde dříve.

Čili pokud chcete v důchodu mít rentu 10 000 měsíčně, měli byste mít kapitál minimálně 2,4 mil., lépe určitě 3 mil. a v ideálním případě 4 mil (viz výše popsaný princip renty čerpané pouze z výnosů). Znovu ale připomínám, že se bavíme o částkách v dnešních cenách a při plánování je ještě potřeba zohlednit inflaci. A o tom, jak do kalkulací zahrnout inflaci, si řekneme více příště.

Psáno pro portály Finmag.cz a Peníze.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
19. 9. 2011

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (7.9 + 34.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru