Oborové analýzy

Měď – strategická surovina a dlouhodobá investice

Z mědi se v minulém století stala strategická surovina, esenciální pro elektroniku, komunikační technologie a infrastrukturu. Globální spotřeba mědi roste, její cena by ale v příštích letech růst neměla. Z dlouhodobého pohledu jsou díky vysoké ziskové marži velmi zajímavou investicí akcie producentů mědi.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 3. 2012

Měď a její využití

Už od pravěku se měď a její slitiny používaly na výrobu četných nástrojů, díky její snadné opracovatelnosti a odolnosti vůči korozi. Ve směsi s cínem se pak měkká měď mění v tvrdý bronz, aniž by ztrácela na odolnosti. Díky tomu se měď dodnes používá jako důležitá složka mincí, nebo ve stavebnictví (střešní krytiny, žlaby, vodovodní potrubí...)

Graf 1: Spotřeba mědi ve světě

Spotřeba mědi ve světě

Zdroj: The World Copper Factbook 2010, International Copper Study Group

Teprve ve dvacátém století však geometrickou řadou roste uplatnění mědi (graf 1). Díky výborné elektrické vodivosti s poměrně nízkým odporem nachází hlavní využití pro rozvodové a komunikační sítě. Měď je cenově dostupnější než drahé kovy, které mají ještě menší odpor, a navíc se dá táhnout, takže se z ní snadno vyrábí měděné dráty. Výroba a distribuce elektřiny dodnes pohltí zhruba čtvrtinu celkové spotřeby mědi.

Její uplatnění však roste i v dalších odvětvích. Dnes je měď součástí prakticky každého elektrického a komunikačního přístroje, jelikož se její vodivost využívá nejen u kabelů, ale také u mikroprocesorů. Rok od roku roste spotřeba mědi v automobilovém průmyslu ruku v ruce s rozmachem elektroniky. Na jedno auto se v průměru spotřebuje 22,5 kg mědi, u elektromobilů dvakrát tolik.

Díky rozšiřujícímu se uplatnění mědi roste její spotřeba připadající na jednoho obyvatele (graf 2). Zatímco spotřeba většiny komodit roste výhradně s počtem obyvatel, to platí zejména pro zemědělské komodity, spotřeba mědi roste rychleji. V roce 1950 bylo ve světě spotřebováno 2,7 mil. tun mědi, což je zhruba 1,1 kg na jednoho obyvatele. V roce 2011 poprvé v historii překročila světová spotřeba rafinované mědi 20 milionů tun (z toho 36 % Čína). Ještě musíme přičíst dalších 5 mil. tun mědi, které jsou z recyklace přímo taveny v polotovary (dráty a odlitky). Celková spotřeba je tedy zhruba 25 milionů tun mědi, na jednoho obyvatele planety tak dnes připadá roční spotřeba zhruba 3,6 kg mědi.

Graf 2: Spotřeba mědi ve světě na obyvatele

Spotřeba mědi ve světě na obyvatele

Zdroj: The World Copper Factbook 2010, International Copper Study Group

Produkce mědi a mezinárodní obchod

V roce 2011 bylo podle údajů Barclays Capital vytěženo 15,9 mil tun mědi, o 200 tisíc tun méně než v roce 2010. Dalších zhruba 9 milionů tun mědi bylo recyklováno, tj. 36 % světové spotřeby mědi bylo uspokojeno její recyklací.

Hlavním producentem a exportérem mědi je Chile, kde se ročně vytěží 5,5 milionů tun mědi (cca 1/3 světové těžby). Dalšími významnými exportéry mědi jsou Peru, Indonésie, Austrálie a Kanada. Roste také produkce z takzvaných frontier markets v čele se Zambií, Kazachstánem a Mongolskem. Většina mědi proudí do Asie, hlavními importéry jsou Čína, Indie, Japonsko a Korea.

Mezinárodní obchod se surovou mědí

Mezinárodní obchod se surovou mědí

Zdroj: The World Copper Factbook 2010, International Copper Study Group

Cena mědi a její budoucí vývoj

Přestože těžba mědi v loňském roce mírně poklesla a spotřeba stoupla, cena mědi v roce 2011 poklesla z 9600 dolarů za tunu na 7600 ke konci prosince. Od začátku roku cena mědi opět roste. Dnes se obchoduje kolem 8500 dolarů za tunu. Produkce by však podle odhadů Barclays Capital měla v tomto roce růst o tři procenta, zatímco u spotřeby očekává komoditní expert Walter de Wet ze Standard Bank růst pouze o 1,2 %. Nedojde-li tedy k nějakým zásadním výpadkům v těžbě (např. stávka v chilských dolech apod.), měla by se v roce 2012 cena mědi stabilizovat kolem 8000 dolarů za tunu.

Graf 3: Vývoj ceny mědi (NYMEX)

Měď

Zdroj: Finanzen.net

Z dlouhodobého pohledu je měď strategickou surovinou, její spotřeba by měla nadále růst. Podle odhadů OSN by do roku 2030 měl stoupnout počet obyvatel na Zemi o 1,5 miliardy. Díky rozmachu využití mědi by pak roční spotřeba mědi měla do roku 2030 stoupnout na 37 milionů tun (podle odhadů organizace The United States Geological Survey).

Bude těžba a recyklace držet krok se spotřebou? Střednědobě pravděpodobně ano. Vysoké ceny suroviny v uplynulých pěti letech vedly těžební společnosti k investicím do nových nalezišť. Během tohoto roku by měly být do provozu uvedeny nové doly (Zambie, Chile, Peru) a rozšířeny stávající s celkovým nárůstem roční kapacity téměř půl milionu tun. V letech 2013 a 2014 by měly být zprovozněny další nové těžební kapacity. V následujících třech letech se tedy neočekává výrazný deficit této komodity ani růst její ceny.

Producenti mědi – dlouhodobá investice

Přesto skýtá měď, respektive její producenti, zajímavou investiční příležitost. Při dnešních cenách mědi má většina těžebních společností vysokou ziskovou marži, zpravidla přes 20 %. Vyšší objem těžby se tak velmi rychle projevuje do zisků firmy. Dlouhodobý růst spotřeby mědi povede zcela jistě k dlouhodobému růstu těžby, což samo o sobě bude znamenat rostoucí zisky těžebních společností. Pokud navíc těžba bude zaostávat za spotřebou, přidá se i růst ceny mědi. V každém případě by z toho dlouhodobě měli profitovat producenti (těžba a recyklace).

Největší veřejně obchodované akcie z odvětví těžby mědi

  Země Tržní
kapitalizace
(mld USD)
Tržby 12 M
(mld USD)
Zisky 12M
(mld USD)
P/E
12M

P/B

Výnos
dividendy
Xstrata* Velká Británie 54 33,9 5,7 9,5 1,2 2,2 %
Freeport-McMoRan
Copper & Gold*
USA 37 20,9 4,6 8,1 2,4 2,6 %
Southern Copper* USA 27 6,8 2,3 11,7 6,6 6,5 %
Teck Resources* Kanada 21 11,5 2,7 7,8 1,2 2,2 %
Antofagasta** Velká Británie 20 5,9 1,3 15,2 3,4 1,8 %
Sociedad Minera Cerro Verde* Peru 14 2,5 1,1 13,2 5,3 3,9 %
Jiangxi Copper** Čína 12 13,3 1,1 10,9 1,5 1,5 %
KGHM Polska Miedz*** Polsko 10 7,0 2,8 3,6 1,3 10,2 %
Kazakhmys** Velká Británie 8 3,5 1,3 6,4 1,0 1,6 %
Sterlite Industries* Indie 7 8,7 1,1 6,4 0,8 1,8 %

Zdroj: FINEZ Investment Management, Reuters, burzovní data k 9. 3. 2012
* Účetní data k 31. 12. 2011 ** k 30. 6. 2011 *** k 30. 9. 2011

Jako velmi zajímavá investice se například jeví akcie polské těžební společnosti KGHM Polska Miedz, která těží kromě mědi také stříbro, kde je dlouhodobá perspektiva velmi podobná. Akcie této společnosti se obchodují za méně než čtyřnásobek ročních zisků firmy. KGHM Polska Miedz navíc každoročně vyplácí velkou část zisků svým akcionářům na dividendách. V loňském roce byla vyplacena dividenda 14,9 zlotých na akcii, tj. desetiprocentní dividendový výnos v porovnání s aktuálním kurzem akcie.

Graf 4: Vývoj ceny akcie KGHM Polska Miedz (Varšava)

KGHM Polska Miedz

Zdroj: Brokerjet

Bezpečnější investicí jsou velké těžební firmy jako BHP Billiton nebo Rio Tinto, ty mají široce diverzifikované portfolio surovin. Z firem, u kterých hraje těžba a zpracování mědi zásadní roli, můžeme zmínit britské společnosti Xstrata a Antofagasta, kanadskou společnost Teck Resources, nebo americké firmy Southern Copper a Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Všechny jsou velmi aktivní v průzkumu nových nalezišť a z dlouhodobého pohledu nabízí potenciál zajímavých výnosů. Ovšem je potřeba počítat se značnými krátkodobými výkyvy cen. Jak ukazuje historie, akcie těžebních společností jsou velmi senzitivní na vývoj na komoditních trzích, a patří tudíž mezi nejvíce volatilní akcie.

Psáno pro deník E15

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
11. 3. 2012

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (33.4 + 41.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru