Komodity

Komodity - nejlepší dlouhodobá investice

Rok 2008 nebyl pohromou jen na akciových trzích. Výprodeje postihly také komoditní trhy. Až do června komodity rostly jako houby po dešti. Pak přišel červenec, ozvala se rána a komodity byly v mínusu dřív než bys řekl „bublina".

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 1. 2009

Mnohokrát jsem ve druhém čtvrtletí zrazoval investory od nákupů ropy, pšenice a dalších komodit. Mnohokrát jsem upozorňoval, že poptávka už neporoste a nabídka je dostatečná, že celý "komoditní boom" je jen spekulativní bublina. A mnohokrát jsem také varoval krátkodobě před trhy, které na komoditách stojí, jako jsou Rusko nebo Brazílie.

Vývoj vybraných komodit v roce 2008
Kakao 69,80%
Rýže 13,66%
Zlato 5,58%
Cukr 4,20%
Vepřové maso 3,66%
Hovězí maso -9,54%
Kukuřice -15,00%
Dřevo -18,92%
Káva -20,21%
Stříbro -23,56%
Zemní plyn -23,86%
Sója -24,21%
Oves -28,59%
Bavlna -29,63%
Pšenice -32,60%
Hliník -35,07%
Řepka -38,37%
Cín -38,77%
Platina -40,59%
Mléko -43,90%
Palmový olej -45,64%
Paladium -49,85%
Zinek -50,96%
Topný olej -51,31%
Pomeranč. koncentrát -51,46%
Měď -55,82%
Nikl -59,29%
Ropa WTI -60,77%
Olovo -63,29%
Rhodium -79,54%

 

Pět let jsem investorům doporučoval ropu, potraviny a latinskou Ameriku. V květnu dostali klienti FINEZ Investment Management doporučení k prodeji. Kdo poslechl, přišel o závěrečnou fázi růstu, ale také zavčas utekl před následným tornádem. Výsledky za rok 2008 hovoří za vše. Nyní je opět čas začít s nákupy komoditních akcií, ale nepředbíhejme.

Průmyslové komodity

Komodity lze ze své podstaty rozdělit na průmyslové, zemědělské a drahé kovy. Mezi průmyslové komodity patří jednak energetické suroviny (ropa, zemní plyn...) a dále průmyslové kovy (měď, hliník...). Právě průmyslové komodity zažily v uplynulém roce největší pád, jsou totiž úzce závislé na vývoji ekonomiky, proto se také někdy označují jako cyklické komodity.

Celý svět upadl do spotřebitelské recese. Klesající spotřeba tlačí dolů výrobu a zároveň se přestávají budovat nové výrobní kapacity, oboje znamená nižší spotřebu komodit. Klesá-li poptávka po komoditách při nezměněné nabídce, zákonitě musí jít ceny komodit dolů. Jak klesá cena, postupně někteří producenti omezují těžbu. Až se nabídka vyrovná poptávce, stabilizuje se cena. Tak funguje trh.

Nyní jsme ve fázi, kdy ještě klesá poptávka, ale tento pokles už se pravděpodobně brzy zastaví. Zato omezování nabídky je teprve na začátku. Z toho lze usuzovat, že pokles cen průmyslových komodit je u konce a postupně by se měla stabilizovat jejich cena (mírný růst). Ovšem má to jeden háček, který je nejlépe vidět u ropy. Jelikož produkce (nabídka) komodit nebyla doteď příliš snižována, vytvořila se za poslední půl rok poměrně velká nadprodukce. To znamená, že i když se nyní bude produkce snižovat (zejména z důvodu, že mnoha producentům se při stávajících cenách těžba nevyplatí), stále tu bude několik měsíců příliš velký převis nabídky nad poptávkou.

Proto se domnívám, že průmyslové komodity v čele s ropou mohou ještě klesnout výrazně níž. V době, kdy tento výhled zpracovávám, se ropa obchoduje okolo 50 dolarů za barel. Nepřekvapilo by mě, kdyby se v nejbližších týdnech či měsících dostala na cenu okolo 30 dolarů. Za střednědobě férovou cenu ropy však i nadále považuji rozmezí 70-100 USD, jak jsem psal již v červnu loňského roku, v době, kdy ropa lámala rekordy, a analytici se předháněli, kdo položí na stůl vyšší číslo. Očekávané prohloubení poklesu je pouze krátkodobý důsledek neochoty omezit včas produkci. Posléze by se měly ceny stabilizovat o něco výše.

2009_01_13_Komodity_WTI_Crude_Oil.png

Přechodně velmi nízké ceny průmyslových komodit mají však jeden skrytý dlouhodobý důsledek. Většina projektů, které měly přinést nové těžební kapacity, má dnes nucenou dovolenou. Momentálně by tyto kapacity byly pochopitelně přebytečné, těžba se naopak omezuje. Ovšem až dojde k oživení světového hospodářského růstu, mohou se některé komodity poměrně rychle dostat do stavu nedostatku, což by hnalo ceny opět prudce nahoru. Ještě v listopadovém investičním výhledu jsem hovořil o tom, že dlouhodobě očekávám u komodit pozvolný růst. Vzhledem k hloubce propadu cen a dalším okolnostem se nyní čím dál více kloním k prudkému růstu (za rok, za dva, nebo za tři, až se opět naplno roztočí motory světového hospodářství). Na takové předpovědi je ale zatím příliš brzy.

Drahé kovy

Trochu odlišný obrázek poskytují drahé kovy, zejména pak zlato, které navzdory všeobecnému trendu dokonce zakončilo rok 2008 mírně v plusu. Stříbro, platina, paladium a další vzácné kovy se poklesům neubránily. To je dáno tím, že tyto kovy i když jsou řazeny mezi drahé kovy, tak mají hlavní využití v průmyslu. Kdežto zlato slouží odjakživa jako uchovatel hodnot. V dobách vysoké inflace, v dobách nejistoty, válek a krizí, v dobách nestability měn, v dobách, kdy padají akcie... Stávající situace je pro zlato ideální živnou půdou.

2009_01_13_Komodity_Gold.png

Již před rokem jsem odhadoval, že zlato prolomí tisícidolarovou hranici a v průběhu roku 2008 pak poroste dál až na 1100 USD za unci. Magickou metu sice zlato pokořilo, ale od té doby jsme pouze svědky kolísání ceny v rozmezí 700-1000 dolarů. Přesto zlatu krátkodobě i nadále věřím. Cena okolo 1200 USD ke konci roku 2009 rozhodně není nereálná. Dlouhodobě pak osud zlata bude záviset zejména na vývoji dolaru a inflace. Jedním z možných scénářů je, že až odezní celosvětová recese logicky doprovázená deflací (spotřebitelská recese je ze své podstaty vždy doprovázena deflací), bude následovat dlouhé období vysoké inflace. Pokud by tomu tak bylo, pak zlato bude jedním z aktiv, které si bude udržovat reálnou hodnotu (poroste s inflací). Podobně kdyby americký dolar ztrácel na hodnotě, projevilo by se to v růstu ceny zlata. Jinými slovy, dlouhodobě si zlato bude uchovávat reálnou hodnotu, avšak nelze počítat s jejím růstem, to jen nyní v důsledku strachu.

Zemědělské komodity

Zcela jinak je třeba hodnotit zemědělské komodity. Ačkoliv některé se díky výrobě biopaliv také staly senzitivnější na vývoj ekonomiky, obecně jsou zemědělské komodity označované za sezónní, neboť jejich ceny se primárně odvíjí od úrody. Rok 2008 byl v tomto směru velmi příznivý. Ještě začátkem roku panovaly obavy, že mnohých plodin bude nedostatek. Nakonec byla úroda až nezvykle dobrá. Snad jen s výjimkou kakaa, jehož cena právě v důsledku špatné úrody strmě stoupla (+70%).2009_01_13_Komodity_Kakao.png

Předpovídat, jaká bude úroda v roce 2009, postrádá jakýkoliv smysl. Avšak vzhledem k tomu, že světová poptávka po potravinách neustále mírně roste (roste počet lidí na Zemi), zatímco úroda jen stěží bude lepší než v roce 2008, dá se očekávat růst cen. Ten může být prudký a přijít klidně v tomto roce, stačí velké sucho nebo jiné nepříznivé klimatické podmínky. A nebo může být růst pozvolný po mnoho nadcházejících let.

Je čas začít opět s nákupy

Jedno mají nyní všechny komodity (snad s výjimkou kakaa) společné, z dlouhodobého pohledu jsou velmi příznivě oceněny. Sice nelze vyloučit krátkodobé prohloubení poklesu, a to zejména u průmyslových komodit, ale i tak jsou dnešní ceny dostatečně atraktivní. Myslím, že je na čase začít opět postupně nakupovat komodity.

K tomu existují obecně tři cesty. První jsou přímo kontrakty na komodity, druhá jsou komoditní indexy a třetí komoditní akcie. Obchodování s kontrakty na komodity nechte raději gamblerům pro krátkodobé spekulace, případně přenechte práci profesionálům, zde nabízí společnost Pioneer Investments fond Commodity alpha. Pro pasivní dlouhodobé investice je nejjednodušší zvolit komoditní index, ať už prostřednictvím komoditních indexových fondů (v ČR nabízí např. Credit Suisse nebo ČSOB) nebo certifikátů. Existuje však mnoho indexů, které se liší svým složením. Proto se i před pasivní indexovou investicí raději poraďte s profesionály.

2009_01_13_Komodity_Copper.png

Ve FINEZ Investment Management upřednostňujeme cestu třetí, a tou je aktivní výběr komoditních a zemědělských akcií. Pointa spočívá v tom, že s rostoucí cenou komodit roste jednak účetní hodnota firmy (ocenění zásob komodity), a jednak tržby, respektive zisky. U některých společností se toto samo o sobě projeví nadproporcionálně v ocenění společnosti, čili ve větším růstu ceny akcií oproti růstu ceny komodity. Zároveň má majitel akcie každoročně právo na podíl ze zisku společnosti formou dividendy. Ty by u některých akcií mohly vzhledem k současným cenám být za pár let i deset a více procent.

Proces aktivního výběru akcií má vždy mnoho úskalí a nejinak je tomu u komoditních titulů. Zejména musí být investor pozorný vůči ocenění potvrzených zásob a sledovat aktivitu firmy ve vyhledávání nových ložisek. Je to cesta plná dobrodružství, ale vhodná pouze pro profesionály. Drobný investor by se měl raději spokojit s Alpami nebo Tatrami a Himaláje nechat profesionálům. Dobrá zpráva je, že i v oblasti komoditních akcií Alpy existují, jsou jimi podílové fondy zaměřené na komoditní akcie. Z českých fondů má dva takové v nabídce společnost ČP Invest, konkrétně Fond ropného a energetického průmyslu (obdobný fond má v nabídce i ČSOB) a Zlatý fond (obdobný fond nabízí Société Generale). Ačkoliv jde o jedny z poplatkově nejdražších fondů na českém trhu, svým zaměřením jsou nyní z dlouhodobého hlediska velmi atraktivní. Vysoké poplatky za správu jsou vzhledem k její náročnosti ospravedlnitelné.

Komodity a komoditní akcie budou v následujících letech jednou z nejlepších investic. Je však nutné investovat s dlouhodobým výhledem a přestát krátkodobé výkyvy, které budou v roce 2009 extrémní. Pokud prudké pohyby nedělají dobře vašemu žaludku, pak zůstaňte u konzervativnějších investic. Nevadí-li vám horská dráha, pak výraznou část svého portfolia postupně zainvestujte do komodit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím každopádně doporučuji své záměry zkonzultovat s investičním poradcem.

Psáno pro Finanční magazín. Článek je výtah z lednového investičního výhledu.

Celý výhled je k dispozici zde:

Investiční výhled FINEZ Investment Management - leden 2009

Další články z lednového výhledu:

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 1. 2009

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (6.8 + 15.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru