Jak investovat

Změny ve zdanění dividend a výnosů z investování

Daňová reforma ruší dvojí zdanění dividend, zároveň ale prodlužuje časový test na 3 roky a zvyšuje daňovou sazbu pro příjmy z prodeje cenných papírů.

 

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 7. 2012

V souvislosti se vznikem jednoho inkasního místa byla koncem loňského roku schválena celá řada změn v zákonech. Některé změny se zásadním způsobem dotýkají investorů.

  • Časový test prodloužen na 3 roky
  • Daňová sazba vzroste na 19 % (možná 20 %)
  • Dividendy osvobozeny od daně z příjmu

 

§ 10 – Časový test prodloužen na 3 roky

Investor fyzická osoba nemusí za současných podmínek přiznávat a zdaňovat příjmy z prodeje akcií, fondů a dalších cenných papírů, pokud s prodejem počká minimálně šest měsíců od nákupu. Toto období, které se velmi často označuje jako „časový test", bude prodlouženo na 3 roky.

Původní návrh ministerstva financí dokonce počítal s pěti lety, aby podmínky byly stejné jako pro příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud od nákupu uplyne alespoň pět let (s výjimkou nemovitosti, která prokazatelně sloužila k bydlení daňového poplatníka, u té je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu po dvou letech bydlení).

Toto opatření má jasný cíl – více zdanit krátkodobé spekulanty a podpořit dlouhodobé investování. Vedlejším efektem bude nezájem investorů o krátkodobé investice do konzervativních fondů. Místo toho raději nechají peníze ležet na spořicím účtu, kde je úrok zdaňován srážkovou daní a nezatěžuje investora nutností podat daňové přiznání při výběru peněz v horizontu kratším než tři roky.

Od daně z příjmu budou dále osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun. Doposud platil limit 20 000 korun. Jelikož se ale nejedná o zisk z prodeje CP, nýbrž o příjem z prodeje CP (prodejní hodnotu CP), pomůže tato změna pouze velmi malým investorům.

V čem si naopak všichni investoři pohorší, je sazba daně z příjmu, která podle schválených změn vzroste od roku 2015 ze stávajících 15 % na 19 %. Ovšem vláda už předložila poslanecké sněmovně návrh na navýšení sazby dokonce na 20 % s účinností od roku 2014.

§ 8 – Dividendy osvobozeny od daně z příjmu

V rámci daňové reformy prosadilo ministerstvo financí osvobození od daně z příjmu plynoucího ve formě dividendy nebo obdobného podílu na zisku firmy. V současné podobě zákona se ale jedná pouze o dividendy vyplácené společnostmi se sídlem v ČR nebo zemích EU, Norska, Švýcarska a Islandu.

Přitom z těchto zemí inkasuje investor dividendy zpravidla už zdaněné tamní sazbou daně. Takže v podstatě tato změna pouze zjednoduší českému investorovi život, protože nebude muset dividendy zdaněné v zahraničí uvádět do daňového přiznání a znovu zdaňovat v ČR a pak žádat o zápočet daně sražené v zahraničí.

Daň sraženou v zahraničí nám ale stát pravděpodobně vracet nebude, i když to zatím není jednoznačné. Takže u německých nebo francouzských akcií budeme pravděpodobně i nadále inkasovat dividendy zdaněné poměrně vysokou sazbou 25 %, resp. 30 %. Hlavním přínosem tohoto opatření je tedy méně administrativy a nulové zdanění dividend u českých firem. Bohužel u dividend vyplácených například americkými firmami nebo jinde mimo EU se pro investory nic nemění a musí je i nadále uvádět do daňového přiznání a zdanit.

Investoři budou zřejmě upřednostňovat pro dividendové investice české akcie, které navíc ve světovém srovnání patří k nejrentabilnějším (měřeno výnosem dividendy v poměru k tržní ceně akcie). Akcie ČEZ, Telefoniky O2 nebo Phillip Morris určitě získají nové fanoušky.

Naopak zahraničním akciím obchodovaným na pražské burze toto opatření může trochu uškodit. Majitelé NWR nebo Fortuny, stejně jako celá řada dalších podnikatelů, kteří přesídlili do Nizozemí, budou i nadále při rozdělování zisku mezi akcionáře zdaňovat dividendy 15% sazbou (dle holandských zákonů). Změní se pouze to, že čeští investoři nebudou muset tento příjem uvádět do daňového přiznání.

Osvobození se dále nevztahuje na dividendy vyplácené podílovými fondy. V poslední době narůstá mezi kvalifikovanými investory zájem o fondy v dividendové variantě, kdy je zisk fondu, pakliže je zisku dosaženo, každoročně rozdělován mezi podílníky, zatímco u klasických variant fondů je zisk reinvestován. Dividendy vyplácené fondy zůstávají nadále zdaňovány srážkovou daní ve výši 15 %.

Ve sněmovně už leží další návrhy

Schválené změny by měly začít platit s účinností od roku 2015. Ministerstvo financí ale chce další novelizací posunout účinnost zákonů o rok dříve, tedy od 1. 1. 2014. Co je horší, v rámci novelizace může dojít ještě k mnoha úpravám, takže uvidíme, jak to s tím časovým testem a zdaněním dividend nakonec dopadne.

Psáno pro Investujeme.cz


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 7. 2012

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (35.1 + 27.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru