Jak investovat

Zdanění výnosů z investování

Daně a smrt. Ani jednomu se nevyhneme. Jak je to se zdaněním u investic do cenných papírů? V jedné diskuzi jsme s Vladimírem Kutálkem narazili na několik nejasností. Aby se výstupy neztratily hluboko v diskuzi, pokusím se shrnout základní informace pro většinu investorů.
Autor: Jan Traxler 12. 2. 2007

Zaměříme se pouze na fyzické osoby. Vynecháme dále podnikatele, kteří zahrnuli cenné papíry do svého obchodního majetku.

Většina lidí se mylně domnívá, že výnosy z investování se daní podle §8 zákona o daních z příjmů (ZDP) jako příjmy z kapitálového majetku. Takto se daní např. dividendy u akcií, podíl na zisku s.r.o., úrokové prémie dluhopisů a další.

Ovšem pokud jde o růst kapitálové hodnoty cenného papíru (platí i pro podílové listy), pak se jedná o ostatní příjmy podle §10 ZDP.

Ke zdanění dochází až při prodeji cenného papíru – tzv. příjem z převodu cenných papírů. Prodejní cena je zdanitelným příjmem, proti němuž stojí kupní cena jakožto daňový výdaj.

Pokud je doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru delší než 6 měsíců, pak je tento příjem osvobozen od daně z příjmu. Proto se často doporučuje dodržet tento tzv. „šestiměsíční test“.

Pokud je doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru kratší než 6 měsíců, pak jste povinní příjem zdanit, kromě dvou výjimek.

1) Když nemáte žádný jiný zdanitelný příjem ze zaměstnání, z podnikání apod. (např. důchodce) a příjem z prodeje cenného papíru nepřevýší částku 15 000 Kč, pak jste osvobozeni od daně z příjmu a nemusíte podávat daňové přiznání.

2) Pakliže máte příjmy ze zaměstnání převyšující 15 000 Kč za rok, pak nemusíte podávat daňové přiznání v případě, že příjmy z prodeje cenných papírů nepřesahují částku 6 000 Kč.

Avšak pozor, u částek 15 000 Kč a 6 000 Kč se jedná o zdanitelné příjmy, ne o základ daně. To v praxi znamená, že Váš výnos může být třeba jen 10 Kč, ale pokud prodáte cenné papíry za více jak 6 000 Kč a zároveň dříve jak po půl roce od nabytí vlastnictví, pak musíte podávat daňové přiznání.

Nejsem odborník na daně. Uvedená fakta jsou značně zjednodušená. Pakliže si v něčem nejste jistí, obraťte se na profesionála – daňového poradce se specializací na kapitálové trhy.
 

Psáno pro portál Investujeme.cz

Autor: Jan Traxler 12. 2. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (6.9 + 20.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás
Nahoru