Jak investovat

Společensky odpovědné investice – díl 2.

Mají společensky odpovědné investice šanci na úspěch? Jak si stojí v porovnání s průměrem trhu?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 9. 2019

Doporučujeme také:

Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti, považuje společensky odpovědné investice za pouhý módní trend. Před pár měsíci ve svém komentáři na iDnes.cz uvedl, že akciové indexy složené z ESG firem trochu ztrácí oproti svým nadřazeným indexům. A dodává komentář: „Stručně řečeno, investoři ignorující hříšné společnosti se musí smířit s tím, že výnosy společensky odpovědných fondů budou ve srovnání s jejich neomezenými protějšky nižší. Sociálně a ekologicky lhostejní investoři, resp. ti ekonomicky racionální, budou pravděpodobně dlouhodobě dosahovat lepších výsledků."

Zdůvodňuje to tím, že firma, která chce být více ekologická či bohulibá k zaměstnancům, musí vynaložit vyšší náklady na ekologická auta, méně hlučné stroje, různé sociální vymoženosti zaměstnanců atd., což ji dlouhodobě brzdí v porovnání s těmi méně společensky odpovědnými.

Toto tvrzení bych si dovolil rozporovat. Ano, firma má mnohdy vyšší náklady, ale ty je třeba chápat jako investici do rozvoje firmy. Mít spokojené zákazníky a zaměstnance a pověst společensky odpovědné firmy může být mnohdy efektivnější, než si platit drahé reklamní kampaně. Už v předchozím článku jsme si řekli pár dobrých důvodů, proč se dnes firmy snaží chovat společensky odpovědně.

A také když se podíváme na historické výsledky, tak investice do sociálně odpovědných firem v uplynulých deseti letech dokázaly přinést vyšší výnos než průměr trhu. Ono ale hodně záleží na metodice výběru takových odpovědných firem.

Mnoho fondů se jako „odpovědné" jen tváří

Spousta tzv. ESG fondů a indexů je strašně vágní, v zásadě ze spektra investic jen vylučují některá „tabu" odvětví jako alkohol, tabákový průmysl, zbrojařský průmysl apod. nebo firmy s nejhorším ESG ratingem (ESG z anglického enviromental, social and governance). Ve finále se pak ale jejich portfolia nijak zvlášť neliší od jiných akciových fondů a indexů. Do nějakého aktivního výběru firem podle jejich přístupu ke společenské odpovědnosti se zpravidla nepouští. Což ale nelze považovat za společensky odpovědné investování.

Typickým příkladem je akciový index MSCI World ESG Universal Index. Ten je konstruován tak, že ze spektra 1651 akcií aktuálně obsažených v indexu MSCI World vylučuje pouze firmy s nejhorším ESG ratingem, ale jinak se snaží o maximální zachování spektra akcií řídícího indexu MSCI World. Aktuálně tak je v indexu MSCI World ESG Universal Index zastoupeno 1619 akcií, pouze 32 společností je vyloučeno.

Váhy jednotlivých akcií v indexu jsou pak oproti řídícímu indexu MSCI World upraveny podle kvality ESG ratingu. Vzhledem k extrémně široké diverzifikaci je ale matematicky jasné, že výsledky indexu MSCI World ESG Universal Index budou prakticky totožné s indexem MSCI World, bez ohledu na způsob vážení indexu. Jinými slovy, takováto konstrukce z mého pohledu postrádá smysl a index MSCI World ESG Universal vůbec nelze brát jako podkladové aktivum společensky odpovědných investic.

Aktivní výběr „odpovědných" firem sklízí úspěch

Naproti tomu třeba index MSCI World SRI je konstruován tak, že se snaží zachovávat regionální a sektorové rozložení dle řídícího indexu MSCI World a z každého sektoru a regionu pak do indexu MSCI World SRI vstupuje první čtvrtina společností s nejlepším ESG ratingem. Celkem je dnes v indexu MSCI World SRI zastoupeno 390 společností, jejichž váhy v indexu jsou uspořádány podle jejich tržní kapitalizace. To už je zajímavější konstrukce, která mnohem více reflektuje společenskou odpovědnost firem. Ještě zajímavější by bylo, kdyby také jejich váhy v indexu reflektovaly kvalitu ESG ratingu.

Podíváme-li se na historický vývoj takové strategie, zjistíme, že index MSCI World SRI výkonností dlouhodobě mírně poráží index MSCI World. MSCI tuto SRI metodiku používá od roku 2007 a od té doby hodnota indexu MSCI World SRI stoupla o 83 %, zatímco hodnota indexu MSCI World jen o 71 %. Takže akcie společensky odpovědných firem vydělaly investorům více než průměr trhu.

Relativní srovnání vývoje indexů MSCI World SRI a MSCI World 

Výrazně větší rozdíly pak strategie SRI (z anglického Socially Responsible Investing) přináší na rozvíjejících se trzích. Obdobně kalkulovaný index MSCI Emerging Markets SRI funguje od roku 2011 a o té doby jeho hodnota stoupla o 35 %, zatímco hodnota řídícího indexu MSCI Emerging Markets stoupla ve stejném období jen o 9 %. I zde tedy můžeme s klidem tvrdit, že sociálně odpovědný přístup k podnikání a investování nese své ovoce.

Relativní srovnání vývoje indexů MSCI Emerging Markets SRI a MSCI Emerging Markets 

Obliba sociálně odpovědných investic roste

Investory dnes zajímá v mnohem větší míře než dříve, jestli se firma chová společensky zodpovědně. Vzniká tedy i spousta fondů, které tuto problematiku berou vážně, nebo které přinejmenším deklarují, že nebudou investovat do společností vyrábějících alkohol, cigarety, zbraně apod.

Také mezi svými klienty vnímám rostoucí zájem, investovat do společensky odpovědných firem. Při tom v zásadě nikomu nejde o to, dosáhnout vyšších výnosů, jen prostě chtějí mít klid v duši, že dělají správnou věc. Ona vlastně celá filozofie společensky odpovědného podnikání vychází z jednoduché myšlenky: Člověk se má dobře tehdy, když koná dobro. Odtud pramení i mantra, že také podnik může dlouhodobě dobře fungovat pouze tehdy, pokud dělá správné věci správným způsobem. A jak je vidět na grafech výše, ono to funguje a vedlejším efektem sociálně odpovědných investic je i zajímavý výnos.

Mně osobně je princip společensky odpovědného investování velmi blízký a ještě větší sympatie chovám k tzv. impact fondům, které jdou ještě dál a investují pouze do firem, jejichž byznys má významný pozitivní dopad na společnost, třeba když jejich technologie přímo pomáhá snižovat emise skleníkových plynů, nebo čistit vodu, recyklovat odpady či jinak přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Ale také když nám firma svými produkty či službami usnadňuje práci, pečuje o naše zdraví nebo jiným způsobem významně přispívá ke zkvalitnění života lidí na Zemi.

Příště se ještě pustíme do krátké polemiky, jak vlastně rozlišit, jestli se firma chová společensky odpovědně či nikoliv.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 9. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (37.4 + 22.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru