Jak investovat

Měnové riziko 1

Jednou z povinností investičních zprostředkovatelů je upozornit zákazníka na rizika spojená se zamýšlenou investicí. Mezi nimi se zpravidla objevuje pojem "měnové riziko". Zákazník by si před zadáním pokynu měl být vědom toho, že měnové riziko podstupuje a jak může toto riziko ovlivnit hodnotu investičního nástroje.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
22. 7. 2007

V praxi však nejen zákazník, ale často ani zprostředkovatel, ne zcela chápe princip měnového rizika. Rizika, které může způsobit ztráty, ale také může přinést dodatečné zisky. Rizika, které je de facto pouze další veličinou ovlivňující celkový výsledek investování.

Lidé se dnes například bojí dolarových investic po trpkých zkušenostech z uplynulých let, přitom často naprosto zbytečně. Mnoho investorů se totiž dopouští školácké chyby – neuvědomuje si, kde ve skutečnosti leží měnové riziko.

Můžeme ho interpretovat velice jednoduše: „Počítáme-li v českých korunách, ale investujeme v americkém dolaru, pak podstupujeme riziko spojené s pohybem devizového kurzu dolaru ke koruně.“ Ačkoliv je tato interpretace pravdivá a přesná, mnohdy vede k mylným závěrům. Příčina spočívá v tom, že si málokdy uvědomujeme, ve které měně ve skutečnosti investujeme.

Měnové riziko u podílových fondů

Máme-li fond investující do amerických akcií a denominovaný v americkém dolaru, je to poměrně jednoduché. Jak je již uvedeno výše, investor podstupuje riziko spojené s pohybem devizového kurzu dolaru ke koruně.

Zkusme si ale nyní jako příklad vzít akciový podílový fond zaměřený na brazilské akcie, jehož referenční měnou je americký dolar. Investor zpravidla do fondu převádí peníze na sběrný účet vedený v českých korunách. Jelikož je fond denominován v dolaru, jsou tyto peníze následně převedeny na dolary. A to je přesně to, čeho se lidé bojí: „Dolar zase poklesne a já prodělám.“

Ovšem kurz dolaru v tomto případě nehraje podstatnou roli. Podílový fond totiž investuje do brazilských akcií, přičemž samozřejmě v brazilské měně realu. Hodnota majetku fondu a z ní odvozená hodnota podílového listu je sice uváděná v dolaru, ale ve skutečnosti vlastní fond majetek v brazilském realu.

Takže do hry nám vstupují dva směnné kurzy: mezi realem a dolarem a mezi dolarem a korunou. Což můžeme zjednodušit a říct, že hlavní roli hraje kurz realu vůči koruně. Neboli pro investora jsou v našem příkladu kromě jiných důležité dva faktory. Prvním je hodnota brazilských akcií (vlastněných fondem) měřená v realu. Druhým pak devizový kurz realu ke koruně.

Měnové riziko u indexových produktů

Velmi podobně funguje měnové riziko také u indexových produktů. Kupujeme-li například open end certifikát na index DJ Eurostoxx 50, podstupujeme riziko spojené s pohybem kurzu eura vůči koruně.

V případě investice do open end certifikátu na japonské REITs budeme s velkou pravděpodobností kupovat certifikát v euru (naprostá většina investičních certifikátů je emitována v euru). Přesto je pro celkovou hodnotu naší investice důležitý kurz japonského jenu oproti koruně.

Je to obdobné jako u příkladu s fondem brazilských akcií. Index japonských REITs, od kterého je odvozena hodnota našeho certifikátu, je totiž počítaný v japonské měně. Na základě hodnoty indexu a na základě aktuálního kurzu jenu vůči euru se vypočítává hodnota certifikátu v euru. Při prodeji certifikátu má pak pro investora vypovídací hodnotu inkasovaná částka v eurech přepočtená na koruny.

Shrnutí

Měnové riziko by se nemělo podceňovat, ale na druhou stranu ani přeceňovat. Je dobré znát u daného investičního nástroje, v čem konkrétně měnové riziko spočívá – proniknout pod pokličku a uvědomit si základní souvislosti.

V prvé řadě by instrumentu měli perfektně porozumět zprostředkovatelé, a to v konceptu celého klientova portfolia. Zprostředkovatelé by pak měli náležitě poučit klienty. Pevně věřím, že se odbornost zprostředkovatelů bude neustále zvyšovat a pocítí to také jejich klienti.

Příště se podíváme na měnové riziko u strukturovaných produktů. Tam je to malinko složitější. ;-)

Měnové riziko II

Měnové riziko III

Psáno pro portál Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
22. 7. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (37.0 + 3.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru