Jak investovat

Komodity

Ačkoliv si to mnohdy ani neuvědomujeme, s komoditami se setkáváme dennodenně, například když pijeme kávu, jíme chleba, nebo tankujeme benzín. Každou chvíli si posteskneme, jak nám zdražují rohlíky, elektřinu, plyn… Proto je až zarážející, jak málo lidí dovede na růstu cen zároveň profitovat.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 5. 2007

Skutečně velmi málo drobných investorů zahrnuje do svého portfolia komodity. Přitom jejich význam při diverzifikaci by neměl být přehlížen. Vývoj cen komodit není tržně závislý ani na akciích, ani na dluhopisech. A tak šlo třeba v letech 2000 až 2002, v době pádu akcií, dosahovat na komoditách poměrně slušných výsledků.

Na druhou stranu komodity jsou ještě volatilnější než akcie, jejich ceny velmi kolísají. Takže komodity by určitě neměly tvořit většinu portfolia, ale pouze menší část dynamické složky. V úvodním článku jsem uváděl, že doporučuji do komodit zainvestovat 15-20% portfolia.


Struktura komodit v portfoliu

Komodity, to jsou v podstatě veškeré suroviny. Často se dělí na čtyři základní sektory: paliva, drahé kovy, průmyslové kovy a zemědělské produkty. Vývoj každého sektoru je relativně nezávislý na ostatních. Proto je důležité také v rámci komodit rovnoměrně strukturovat portfolio (připomínám, že je řeč o pasivně spravovaném dlouhodobém dynamickém portfoliu) mezi všechny čtyři sektory. Osobně mírně převažuji sektory paliva a zemědělské produkty.
 
Graf 1: Sektorové rozložení komodit
 

Komoditní investiční instrumenty

V minulém století nebyly komoditní trhy běžným investorům příliš přístupné. Avšak dnes je svět investičních instrumentů tak rozsáhlý, že v něm každý může najít vhodný nástroj, jak participovat na vývoji cen nejdůležitějších surovin.

Nejjednodušší pro správu v portfoliu běžného investora jsou takříkajíc komoditní akciové fondy – neboli podílové fondy (či komoditní ETF) investující do akcií firem, které se zabývají těžbou a zpracováním surovin. Tyto firmy zpravidla profitují na rostoucích cenách komodit, respektive na rostoucí poptávce po komoditách, což se projevuje i na cenách jejich akcií.

Jde tedy o nepřímou investici do komodit. A v tom spočívá hlavní problém komoditních fondů. Na cenu komoditních akcií má totiž vliv kromě poptávky po komoditách také mnoho dalších faktorů. To snižuje účinnost komoditních fondů jako nástroje pro diverzifikaci portfolia.

Z tohoto pohledu by bylo vhodnější využít různých indexových či strukturovaných produktů, jejichž cena je odvislá přímo od vývoje podkladového aktiva – komodit. Spektrum je velmi široké a pro nezasvěcené skrývá mnoho nebezpečí.


Rolování futures kontraktů

Komodity se běžně obchodují pomocí termínových kontraktů, tzv. futures. Jde o standardizované kontrakty na nákup/prodej určitého množství komodity v určitém termínu. V kontraktu je přesně specifikována také kvalita komodity a způsob vypořádání obchodu. Obchody se neuzavírají přímo s protistranou, ale s clearingovým centrem. Tak je zaručeno vypořádání obchodu.

Obchodování s futures kontrakty nechme spekulantům. Pro běžné investory je pouze podstatné si uvědomit, jak celý systém funguje. Tedy že komoditu nekupujeme přímo, ale pouze kupujeme termínový kontrakt, který za několik měsíců vyprší, a tak bude dříve nebo později potřeba tento kontrakt vyměnit za jiný a to stále dokola. Tomu se říká rolování kontraktů.

Při investici do indexových a strukturovaných produktů provádí rolování automaticky emitent. Při rolování dochází mnohdy k dodatečným ztrátám, protože ceny kontraktů s pozdějším dodáním bývají zpravidla vyšší. Takové situaci se říká contango. Někdy však nastává i opačná situace, tzv. backwardation, kdy je vyšší cena kontraktu s bližším dodáním. To způsobuje momentální velmi vysoká poptávka po komoditě. Při rolování pak investor profituje z nákupu kontraktu s nižší cenou.


Komoditní indexy

Je-li investor omezen výší svého kapitálu, pak bude pravděpodobně hledat pouze jeden instrument pro investici do komodit. Aby zároveň neriskoval výběrem jedné jediné suroviny, zvolí celý komoditní index. A tady přichází otázka, který index je vhodné zvolit?

Na trhu totiž existuje řada indexů, které mají různé složení. Často se v různých přehledech uvádí GSCI (Goldman Sachs Commodity Index), který konkrétně v tomto případě jako jediný vyloženě nedoporučuji. V jeho složení dosahuje sektor energie 74,4%, a tak by investice byla příliš závislá na ropě a dalších palivech.

Goldman Sachs ale počítá i další subindexy, kde sektor paliv zohledňuje menší měrou. Příznivější složení má subindex s názvem GSCI Light Energy, kde paliva zaujímají pouze 41,4%. Vedle rodiny indexů GSCI se nabízí například indexy CRB, DJ AIG Commodity Index, nebo RICI (Rogers International Commodity Index).


Budoucí vývoj komodit

Troufám si tvrdit, že komodity jsou ještě hůře predikovatelné než akcie. Z dlouhodobého hlediska však většině komodit svítí zelená, zejména v sektoru paliv a zemědělských surovin. Dlouhodobý potenciál růstu mohou navíc krátkodobě podpořit i případné extrémy počasí (hurikány, záplavy, sucho, požáry…). Stejně tak mohou ale sezónní výkyvy poslat některé komodity krátkodobě dolů.

Při pohledu na vývoj posledních let mám strach zejména o kovy. Mám dojem, že některé vyletěly až neúměrně vysoko a při ochlazení světové ekonomiky, a tedy poklesu celosvětové poptávky, by mohly podobně strmě letět dolů. Pokud bych portfolio spravoval aktivně, pak bych kovy na několik let úplně vypustil z hledáčku.
 
 
Psáno pro portál Investujeme.cz

 

Dále doporučujeme:

Komodity - nejlepší dlouhodobá investice

Dva důvody proč ceny komodit klesnou

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 5. 2007

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (1.5 + 44.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru